JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si kir­ja pu­huu pää­si­äi­ses­tä sa­noin, ku­vin ja sä­ve­lin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.2.2018 6.52

Juttua muokattu:

31.12. 10:17
2019123110170720180227065200

Tä­nään SRK:lla jul­kis­te­taan kir­ja, joka vie lu­ki­jan­sa pe­las­tus­his­to­ri­an kes­keis­ten ta­pah­tu­mien ää­rel­le. Mi­nun Her­ra­ni ja Ju­ma­la­ni on teos, joka pu­huu pää­si­äi­sen sa­no­mas­ta raa­ma­tun­teks­tien, Nii­lo Rau­ha­lan ru­no­jen, Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­sen pel­kis­tet­ty­jen ku­vien ja Mi­kal Säi­lyn sel­lo­mu­si­soin­nin kaut­ta. Ohei­nen kuva on näy­te kir­jan ku­vi­tuk­ses­ta.

– Rau­ha­lal­ta on mu­ka­na myös muu­ta­ma en­nen jul­kai­se­ma­ton teks­ti, ker­too Kat­ri Iso­pah­ka­la, yk­si kir­jan toi­mit­ta­jis­ta.

Uu­tuus­kir­ja on sii­nä mie­les­sä har­vi­nai­nen, et­tä SRK:lta ei ole il­mes­ty­nyt pit­kään ai­kaan pää­si­äi­sai­heis­ta kir­jaa. Kir­jaan kuu­luu myös ää­ni­kir­ja, jon­ka lu­kee Ta­pio Hol­ma. Lu­en­nan lo­mas­sa on Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä sel­lol­la soi­tet­tu­na.

– Ky­sees­sä on kau­nis, lu­et­ta­va ja kuun­nel­ta­va teos, joka so­pii hy­vin myös lah­jak­si, Iso­pah­ka­la sa­noo.

Hä­nen mie­les­tään kir­ja on hyvä apu myös raa­ma­tun­tun­te­muk­sen li­sää­mi­seen. Iso­pah­ka­la nä­kee, et­tä kir­jan koh­de­ryh­mä on laa­ja:

– Kir­ja so­pii kris­ti­tyl­le. Sen ää­rel­le voi hil­jen­tyä jo hy­vis­sä ajoin en­nen pää­si­äis­tä. ää­ni­kir­jaa voi kuun­nel­la yh­des­sä las­ten ja nuor­ten kans­sa niin ko­to­na kuin au­to­mat­koil­la­kin.

Mi­nun Her­ra­ni ja Ju­ma­la­ni -kir­jan ovat toi­mit­ta­neet An­na Il­li­kai­nen, Kat­ri Iso­pah­ka­la ja Ol­li Lohi.

ää­ni­näyt­teen kir­jas­ta voit kuun­nel­la tääl­tä.

Kir­jan voit os­taa tääl­tä.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys