JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si nuot­ti­vih­ko kut­suu las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le

Uutiset
7.10.2021 11.35

Juttua muokattu:

7.10. 11:35
2021100711354020211007113500

Kuva: SRK:n arkisto

Kuva: SRK:n arkisto

Heli Säk­ki­nen

Päi­vä­mies

SRK:n vas­ti­kään jul­kai­se­man las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen nuot­ti­vih­kon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia Sii­o­nin lau­lu­jen las­te­no­sas­toon ja tu­kea ko­tien mu­si­soin­tia.

SRK esit­te­li las­ten­viik­kon­sa al­ka­jai­sik­si uu­den Lap­si olen pie­ni – Las­ten Sii­o­nin lau­lu­ja -nuot­ti­vih­kon jul­kai­se­mal­la sii­tä esit­te­ly­vi­de­on sun­nun­tai­na 3. lo­ka­kuu­ta. Nuot­ti­vih­ko si­säl­tää yh­tä jou­lu­lau­lua lu­kuun ot­ta­mat­ta kaik­ki Sii­o­nin lau­lut -kir­jas­sa ole­vat las­ten­lau­lut. Vih­ko on si­säl­löl­tään ja ul­ko­a­sul­taan vas­taa­va kuin vii­me Su­vi­seu­rois­sa il­mes­ty­nyt sa­man­ni­mi­nen ää­ni­te.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen mu­si­soin­tia

Nuot­ti­vih­kos­sa on las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen sa­nat, me­lo­di­a­nuo­tit ja soin­tu­mer­kit. Soin­tu­mer­kit on se­li­tet­ty vih­kon lo­pus­sa. Vih­kon nuo­tin­ta­mi­sen yh­des­sä Juha Ha­ku­li­sen kans­sa teh­nyt SRK:n mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen ker­too, et­tä osaan lau­luis­ta on si­säl­ly­tet­ty le­vyl­lä kuul­ta­via so­vi­tuk­sia tai nii­den hel­pon­net­tu­ja ver­si­oi­ta.

– Vih­kon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia Sii­o­nin lau­lu­jen las­te­no­sas­toon hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­väl­lä ta­val­la.

Lä­hes­tyt­tä­vyyt­tä ede­saut­ta­vat Eve­lii­na Les­ke­län vih­kon si­vuil­le te­ke­mät piir­ros­ku­vat ja Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­sen yh­te­näi­nen tait­to­ko­ko­nai­suus.

– Vih­kon tär­ke­ä­nä teh­tä­vä­nä on myös tu­kea ko­to­na ta­pah­tu­vaa mu­si­soin­tia. Vih­kon ja vaik­ka pi­a­non ym­pä­ril­le voi ko­koon­tua koko per­he lau­la­maan ja soit­ta­maan, Har­ti­kai­nen vink­kaa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä vih­kon ku­vit­ta­jan aja­tuk­sia.

Ti­laa nuot­ti­vih­ko: https://www.jul­kai­su­myy­ma­la.fi/

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys