JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sien jul­kai­su­jen tar­koi­tuk­se­na vie­dä sa­no­maa ja an­taa voi­maa ar­keen

Päivämies
Uutiset
20.9.2017 12.35

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111193820170920123500

Kirk­kaat, puh­taat ja kos­ket­ta­vat sä­ve­let täyt­ti­vät Lem­pää­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­sa­lin ka­ma­ri­kuo­ron lau­la­es­sa SRK:n kus­tan­ta­mien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa syys­kuun 17. päi­vä­nä. Ku­vas­sa on kuo­ro­lai­sia juh­la­kah­vil­la.

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin Ma­ria Nie­mi­sen ja Mar­ja-Lii­sa Si­vu­lan toi­mit­ta­ma kir­ja Nai­set vies­tin­vie­ji­nä sekä kuo­ro­lau­lu­ää­ni­te Her­ra, hoi­da las­ta­si – Puh­da­sop­pi­suu­den ajan vir­siä. SRK:n ka­ma­ri­kuo­roa joh­ti Mer­ja Lo­hi­lah­ti.

SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ol­li Lohi ker­toi jul­kis­ta­mis­pu­hees­saan uu­des­ta kir­jas­ta ja ää­nit­tees­tä. Hän to­te­si, et­tä jul­kis­tet­ta­va vir­si­ää­ni­te on näin us­kon­puh­dis­tuk­sen juh­la­vuon­na hy­vin ajan­koh­tai­nen.

– Kir­jas­sa tu­lee esil­le evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man vä­lit­tä­mi­nen, hän tii­vis­ti uu­den kir­jan yti­men.

Pu­hees­sa tuli esil­le, et­tä kir­jo­ja ja ää­nit­tei­tä jul­kais­taan, jot­ta evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma sai­si kos­ket­taa kuu­li­jaa ja an­taa voi­maa ar­keen. Jul­kai­suis­ta saa­ta­vil­la va­roil­la teh­dään lä­he­tys- ja lei­ri­työ­tä.

Kirjan toimittaneet Maria Nieminen ja Marja-Liisa Sivula kertoivat naisten pienoiselämäkertojen rohkaisseen heitä itseäänkin luottamaan ja tyytymään Jumalan suunnitelmiin. Maria Nieminen (vas.), Marja-Liisa ja Veikko Sivula, Merja ja Jussi sekä Eino (sylissä) Lohilahti.

Kirjan toimittaneet Maria Nieminen ja Marja-Liisa Sivula kertoivat naisten pienoiselämäkertojen rohkaisseen heitä itseäänkin luottamaan ja tyytymään Jumalan suunnitelmiin. Maria Nieminen (vas.), Marja-Liisa ja Veikko Sivula, Merja ja Jussi sekä Eino (sylissä) Lohilahti.

Teks­ti: Pau­lii­na Iso­pah­ka­la

Kuva: Vil­pas Iso­pah­ka­la

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys