JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Verk­ko­leh­teen kah­dek­san uut­ta blo­gia

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.1.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271920180108070000

Vuo­den­vaih­teen tie­noil­la Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä aloit­taa kah­dek­san uut­ta blo­gia. Uu­sien hen­ki­löb­lo­gis­tien li­säk­si mu­kaan saa­daan SRK:n lä­he­tys­työ­tä kä­sit­te­le­vä blogi Lä­he­tys­työs­sä. Verk­ko­leh­del­lä oli vii­me vuon­na run­saas­ti lu­ki­joi­ta: eri kä­vi­jöi­tä oli kuu­kau­sit­tain kes­ki­mää­rin lä­hes 20 000.

Uu­sis­ta blo­gis­teis­ta El­ja Maa­nin­gal­ta, Vir­pi Mä­ki­sel­tä ja Au­lik­ki Pii­rai­sel­ta on jo jul­kais­tu en­sim­mäi­set blo­gi­teks­tit, Mir­ja Heik­ki­län, Heik­ki Hon­ka­lan, Rei­ja Kaar­le­jär­ven ja Mar­kus Kau­ha­sen en­sim­mäi­set teks­tit tu­le­vat lu­et­ta­vik­si lä­hi­viik­koi­na.

Pian aloit­ta­vas­sa Lä­he­tys­työs­sä-blo­gis­sa muun mu­as­sa pu­hu­jat, tul­kit ja seu­ra­vie­raat ker­to­vat ko­ke­muk­si­aan lä­he­tys­työs­tä.

Blo­ge­ja on verk­ko­leh­des­sä täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä 19. Ai­em­mis­ta blo­gis­teis­ta kuu­si jät­ti teh­tä­vän­sä lop­pu­vuon­na 2017.

Va­kiin­tu­nei­ta blo­ge­ja

Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien kuu­lu­mi­sia seu­ra­taan tam­mi­kuus­ta ke­sä­kuu­hun jul­kais­ta­vas­sa su­vi­seu­rab­lo­gis­sa, jon­ka nimi tänä vuon­na on Koh­ti ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­ja.

Vie­rasb­lo­gi on toi­mi­nut ke­sä­kuus­ta 2016 as­ti, ja blo­gis­sa on jul­kais­tu yh­teen­sä 49 teks­tiä. Lu­ki­joi­den teks­tit ovat edel­leen ter­ve­tul­lei­ta vie­rasb­lo­giin. Lu­ki­jat voi­vat osal­lis­tua verk­ko­leh­den te­ke­mi­seen myös tar­jo­a­mal­la ku­vi­aan Lu­ki­jan kuva -osi­oon.

Run­saas­ti kä­vi­jöi­tä

Vii­me vuon­na verk­ko­leh­teä luki lä­hes 167 000 eri kä­vi­jää. Kor­kein päi­vit­täi­nen kä­vi­jä­mää­rä oli 18. huh­ti­kuu­ta, jol­loin kä­vi­jöi­tä oli 3920.

Ter­ve­tu­loa lu­ke­maan Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä ja sen blo­ge­ja!

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys