JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vie­lä voi aset­tua eh­dol­le seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.8.2014 8.54

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123455020140829085400

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään isän­päi­vä­nä 9.11.2014. Jos ai­koo aset­tua eh­dol­le näis­sä vaa­leis­sa, tär­keä päi­vä­mää­rä on 15.9. Täl­löin eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyy ja eh­do­kas­suos­tu­mus­lo­mak­kei­den tu­lee ol­la kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­sa.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat pai­kal­li­set vaa­lit, jot­ka jär­jes­te­tään nel­jän vuo­den vä­lein.

Eh­dok­kai­ta vaa­leis­sa on yh­teen­sä noin 22 000 ja päät­tä­jiä va­li­taan noin 9 000. Vaa­leis­sa va­li­taan luot­ta­mus­hen­ki­löt 430 seu­ra­kun­taan. He ovat mu­ka­na päät­tä­mäs­sä, vai­kut­ta­mas­sa, ide­oi­mas­sa ja ke­hit­tä­mäs­sä seu­ra­kun­nan toi­min­taa kirk­ko­val­tuus­tois­sa, kirk­ko­neu­vos­tois­sa ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­tois­sa.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat edel­leen ai­no­at val­ta­kun­nal­li­set vaa­lit, jois­sa 16-vuo­ti­aat saa­vat ää­nes­tää. Eh­dok­kaak­si aset­tu­van tu­lee ol­la 18-vuo­ti­as.

Eh­dok­kaak­si voi aset­tua kon­fir­moi­tu kir­kon jä­sen, joka

•täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään 9.11.2014

•on seu­ra­kun­nan jä­sen vii­meis­tään 15.9.2014

•an­taa kir­jal­li­sen suos­tu­muk­sen eh­dok­kaak­si aset­tu­mi­ses­ta

•on kris­til­li­ses­tä va­kau­muk­ses­taan tun­net­tu.

Li­sä­tie­toa seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta ja eh­dok­kaak­si aset­tu­mi­ses­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys