JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nat suun­nit­te­li­vat vuot­ta 2019

Päivämies
Uutiset
21.9.2017 9.08

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111193420170921090800

SRK:n alu­eel­li­seen työ­hön liit­ty­vät yh­teis­työ­toi­mi­kun­nat ovat ko­koon­tu­neet syys­kuun ai­ka­na ete­läi­sel­lä, kes­ki­sel­lä ja poh­joi­sel­la alu­eel­la syys­ko­kouk­siin­sa. Ko­kouk­sis­sa käy­tiin läpi ke­vään yh­teis­työ­se­mi­naa­reis­ta saa­dut pa­laut­teet ja käyn­nis­tet­tiin vuo­den 2019 suun­nit­te­lu.

Yh­teis­työ­se­mi­naa­rien pa­laut­teis­sa ko­ros­tui se­mi­naa­rien mer­ki­tys alu­een yh­dis­tys­ten toi­min­nal­le. Yh­tei­sen suun­nit­te­lun li­säk­si se­mi­naa­rit tar­jo­a­vat yh­dis­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den hy­vien käy­tän­tei­den vaih­ta­mi­seen. Vuo­den 2018 yh­teis­työ­se­mi­naa­rit jär­jes­te­tään kun­kin alu­een opis­tol­la 13.–14. huh­ti­kuu­ta 2018.

Yh­teis­toi­min­nan suun­nit­te­lun li­säk­si ko­kouk­sis­sa käy­tiin läpi kun­kin alu­een suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­ti­lan­ne sekä alu­een yh­tei­set in­ves­toin­ti- ja va­rain­han­kin­ta­suun­ni­tel­mat.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys