JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yli­vies­kan Rau­ha­nyh­dis­tys 120 vuot­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.4.2016 13.05

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123305320160427130500

Juh­la­seu­rois­sa pal­ve­li Mat­ti Tas­ki­la Kan­nuk­ses­ta. Juh­la­pu­hees­sa kii­tet­tiin Ju­ma­lan työs­tä ja us­kon lah­jas­ta, jota Yli­vies­kas­sa­kin on saar­nat­tu 150 vuot­ta. Se on ih­mi­se­lä­mäs­sä pit­kä ai­ka, mut­ta Ju­ma­lan ajan­las­kus­sa hy­vin ly­hyt het­ki.

Noi­den vuo­sien ai­ka­na moni on löy­tä­nyt aar­teen ja omis­ta­nut us­ko­mi­sen lah­jan it­sel­leen. Moni on myös pääs­syt jo pe­ril­le.

– Ha­lu­am­me ja­kaa aar­tees­tam­me, ker­toa toi­sil­le ih­mi­sil­le kii­tok­sem­me ai­hees­ta. Se on teh­tä­väm­me: mei­dät on lä­he­tet­ty vie­mään ilo­sa­no­maa eteen­päin, roh­kai­si Tas­ki­la ja jat­koi:

– An­teek­si­an­ta­muk­sen vies­tiä kuu­lu­te­taan maan ää­riin saak­ka – sin­ne, mis­sä Ju­ma­la tie­tää ole­van tun­non­rau­haa et­si­viä ih­mi­siä.

Rauhanyhdistyksen 120-vuotisjuhlaan kokoontui kaikenikäisiä ylivieskalaisia ja muualtakin tulleita juhlavieraita. Juhlavieraat yhtyivät virteen 344: "Maan ja Taivaan Luojan kiitos soikohon!"

Rauhanyhdistyksen 120-vuotisjuhlaan kokoontui kaikenikäisiä ylivieskalaisia ja muualtakin tulleita juhlavieraita. Juhlavieraat yhtyivät virteen 344: "Maan ja Taivaan Luojan kiitos soikohon!"

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 120-vuo­tis­juh­laan ko­koon­tui kai­ke­ni­käi­siä yli­vies­ka­lai­sia ja muu­al­ta­kin

tul­lei­ta juh­la­vie­rai­ta. Juh­la­vie­raat yh­tyi­vät vir­teen 344: "Maan ja Tai­vaan Luo­jan kii­tos soi­ko­hon!"

Teks­ti: Kim­mo Heik­ki­lä

Ku­vat: Pent­ti Ka­ta­ja­la

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys