JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ys­tä­vyys­seu­ra­kun­nat koh­ta­si­vat Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa

Uutiset
6.7.2019 6.03

Su­vi­seu­ra­sun­nun­tai­na Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kuul­tiin ter­vei­siä Ve­nä­jäl­tä, Birs­kin seu­ra­kun­nas­ta.

In­ke­rin kir­kon Ura­lin ro­vas­ti­kun­taan kuu­lu­va Birs­kin seu­ra­kun­ta on ol­lut Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ys­tä­vyys­seu­ra­kun­ta vuo­des­ta 2015 läh­tien.

Jumalanpalveluksessa avustajana toimi Ulla Mäkinen, liturgina Petri Satomaa, ja saarnan piti Birskin seurakunnan kirkkoherra Slava Abdullin.

Jumalanpalveluksessa avustajana toimi Ulla Mäkinen, liturgina Petri Satomaa, ja saarnan piti Birskin seurakunnan kirkkoherra Slava Abdullin.

– Vie­täm­me ker­ran vuo­des­sa lä­he­tys­py­hän Birs­kin seu­ra­kun­nan tu­ke­mi­sek­si, ru­koi­lem­me ys­tä­vyys­seu­ra­kun­nan puo­les­ta, lä­he­täm­me puo­lin ja toi­sin kir­jei­tä ja tu­em­me ta­lou­del­li­ses­ti Birs­kin seu­ra­kun­taa, Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Pet­ri Sa­to­maa ku­vaa yh­teis­työ­tä.

Vie­rai­lu­ja on teh­ty puo­lin ja toi­sin.

– Suun­ni­tel­mis­sa on käy­dä en­si vuon­na jäl­leen Birs­kis­sä, Sa­to­maa ker­too.

SRK:n Venäjälle suuntautuvilla lähetysmatkoilla paljon kulkeva tulkki Pentti Kähkönen (vas). tulkkasi kirkkoherra Petri Satomaan lausumat messun johdantosanat venäjäksi.

SRK:n Venäjälle suuntautuvilla lähetysmatkoilla paljon kulkeva tulkki Pentti Kähkönen (vas). tulkkasi kirkkoherra Petri Satomaan lausumat messun johdantosanat venäjäksi.

Ve­nä­jäl­tä kut­su­taan Su­vi­seu­roi­hin yk­si lin­ja-au­tol­li­nen eli noin 60 seu­ra­vies­ta.

– Pai­kal­li­set päät­tä­vät it­se, ket­kä läh­te­vät mat­kaan, mut­ta tar­koi­tus on, et­tä läh­ti­jöi­tä oli­si ta­sai­ses­ti eri alu­eil­ta, jol­loin eri alu­eil­la asu­vat us­ko­vai­set voi­si­vat tu­tus­tua toi­siin­sa, SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­too.

Ve­nä­läi­set seu­ra­vie­raat osal­lis­tu­vat mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan jo­hon­kin Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä pi­det­tä­vään lä­hi­a­lu­een ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

– Täl­lä ker­taa sat­tui niin mu­ka­vas­ti, et­tä Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta ja Birs­kin seu­ra­kun­ta ovat ys­tä­vyys­seu­ra­kun­tia, Kop­pe­roi­nen iloit­see.

Ku­vat: Voit­to Pulk­ki­nen

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys