Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Pihtimine – parandav ravim vaimu haavadesse

eesti 11.5.2015 16:18 | Siionin Lähetyslehti
Martin Luther kirjutab kolmesuguse pihi kohta. Piht, kus pattude tunnistamine on suunatud Jumalale, on usu piht ehk südame piht. Erapiht toimub usaldusväärse pihiisa või -ema kohalolekul. Armastuse pihis tunnistatakse eksimust sellele, kelle vastu on eksitud.
Erapihis võidakse rääkida pattudest, millesse on satutud ja mis vaevavad südametunnistust. Uskliku pihiisa kuulutatud andeksandmise  järel võib pihtija olla veendunud selles, et ”Jumal ise päästab tema pattudest ja kuulutab ta vabaks.” (Katekismus)

Meeleparandus ja pihtimine on erinevad asjad. Inimene saab Jumala lapseks, kui usklik inimene kuulutab talle pattude andeksandmise evangeeliumi. Pihtimine taas liitub Jumala lapse usuvõitluse juurde. Pihtimist kasutatakse, et püsida Jumala lastena.

Pihtimine põhineb Piiblil

Piht on kunagi kahtluse alla seatud selle alusel, et sellest Piiblis ei räägita. Tõsi on, et Piiblis ei esine sõna pihtimine. Siiski esinevad Piiblis pihi osad: pattude ülestunnistamine ja andeksandmine.

Kiri heebrealastele innustab: ”Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid.” (Hb 12: 1) Jaakobuse kirjas antakse nõu: ”Tunnistage siis üksteisele patud üles.” Samasugune on Johannese meeldetuletus: ”Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.” (Jh 1: 9)

Ka pattude andeksandmine põhineb Piiblil. Kristus on andnud oma kogudusele ja selle liikmetele niinimetatud võtmete võimu ehk volituse patte andeks anda ja ka kinnitada pattude andeksandmine.

”Jeesus ütles neile taas: “Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid”. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: ”Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20: 21–23.)

Jeesus ühendab Püha Vaimu võtmete võimuga. See tähendab seda, et ainult pattude andeksandmisel, mille on kuulutanud Püha vaimu omandav inimene, on Jumala ees patte andeksandev mõju. Üldise õpetajaks olemise ehk Püha Vaimu pastoriks olemise alusel saab iga usklik tegutseda pihiisana või -emana.

Pihi juures on oluline pattude andeksandmine. Mitte keegi ei suuda täielikult patte üles tunnistada, nii et suudaks kõik patud ära rääkida. See-eest on Jumala andeksandmine täielik. Seda saab uskuda  ilma tingimuste ja nõudmisteta.

Jumal ei mäleta andeksantud patte (Jr 31: 34). Seetõttu võidakse mõelda, et pihtimisel andestatud asjast asjast ei tohi rääkida pärast pihtimist. Andeksandmine ei kõrvalda siiski ajalikku vastutust. Ka Paulus tahtis säilitada puhta südametunnistuse nii Jumala kui ka inimeste ees. (Ap 24: 16).

Mida peaks arvama avalikust pihtimisest?

Avalik pihtimine tähendab oma pattude avalikku ülestunnistamist koguduse ees.  Varases kirikus teise sajandi alguses kasutati avalikku pihtimist suurte kuritegude, näiteks mõrvade puhul.
Kui räägitakse avalikust pihtimisest, tuleb eraldada salajaste pattude ülestunnistamine avalike pattude avalikust ülestunnistamisest. Piiblis ei leidu märget selle kohta, et kristlane peaks rääkima oma salajastest pattudest ava- likult keset kogudust. Nende jaoks on salajane pihtimine, ja pihiisa on kohustatud säilitama pihisaladust. Piibel ei vaiki avalikest pattudest, vaid selles räägitakse näiteks Taaveti abielurikkumisest ja mõrvast (2Sm: 11).  Avalikult teadaoleva patu saab ka salajases pihtimises andeks. Patukahetseja enda otsustada jääb, kas ta parandab meelt ka avalikult.

Pihtimine on and, mis toob õnnistust Jumala lapse ellu. Pihtimises ei saa me vagamaks, sest usu kaudu oleme juba vagad tänu Kristuse täielikule teenele. Selle teene osaduses puhastab Jeesuse lepinguveri meid pidevalt kõigist pattudest.

Tekst: Ari Pelkonen
Tõlge: Helena Sulkala
Allikas: Siunaus, Ajankohtaista 2013

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 6.5.2015.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi