Maanantai 19.11.2018
"
Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. 2 Piet. 3:13

Andeksandmine toob rahu

eesti 11.5.2015 16:21 | Siionin Lähetyslehti
Nädala esimesel päeval oli Maarja Magdaleena juba varahommikul läinud Jeesuse hauale. Ta oli leidnud haua tühja olevat. Kivi oli haualt ära tõstetud. Maarja viis sellest teate jüngritele. Peetrus kiirustas koos teiste jüngritega joostes Jeesuse hauale. Nad nägid seda, mida Maarja oli nendele rääkinud. (Jh 20: 1–9)
Kohtumine ülestõusnud Vabastajaga

Jüngrid läksid haua juurest ära oma majutuskohta.  Maarja Magdaleena aga jäi haua ukse juurde nutma. Jeesus ilmus Maarjale: ”Miks sa nutad, naine? Keda sa otsid?” Maarja sai Jeesuse käest ülesande: ”Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile.” (Jh 20 : 11–17)

Maarja tõi haua juurest teate ülestõusnud Vabastajast. Sõnumit said esimestena kuulda jüngrid. Maarja tõttas neile jutustama: ”Ma olen näinud Issandat!” (Jh 20: 18)

Sõnum ülestõusnud Vabastajast sisaldas ja sisaldab üha edasi teadet Jumala armastusest pattulangenud inimese vastu. See avab patukoormate alla surutud inimesele lootuse perspektiive. Jumal ei ole mind hüljanud. Oma poja lepitustöö kaudu on Ta avanud võimaluse pattudest lahti saada ja saada osaliseks igavesest elust.

Pole ime, et jüngrid kartsid. Kõik kogetu oli neid vapustanud. Hämmeldust oli lisanud Maarja Magdaleena jutt kohtumisest Jeesusega. Tundus vajalik pidada uksed lukus.

Seal lukustatud uste taga kohtasid arad, kartlikud ja hämmeldunud jüngrid surma võitnud Jeesust. Äkitselt seisis Jeesus nende keskel ja ütles: ”Rahu teile!” Kui ta seda oli öelnud, näitas ta jüngritele oma käsi ja külge. (Jh 20: 19)

Rõõm süttib

Et jüngrid said näha Jeesust, süttis rõõm nende südametes (Jh 20: 19). Nad ei olnud uskunud ilmaasjata. Jumala tõotused olid siiski tõesed.

Usu kaudu võib Jeesust aina kohata ja vaadata Teda Jumalariigi evangeeliumis. Kui patusele inimesele antakse patud andeks Jeesuse nime ja vere läbi, pääseb ta patukoormate alt tundma rahu, vabadust ja rõõmu Pühas Vaimus.

Evangeeliumi uskumine tekitab rõõmu selle uskujas. Rõõm on apostel Pauluse järgi üks vaimu viljadest (Gl 5: 22).

Rahu teile!

Mis tähendavad täna Jeesuse sõnad ”Rahu teile”, kui kogeme enda ümber muret ja rahutust? Tunneme seda ka endas. Kahtleme oma usus. Paljud kiusatused on tuttavad. Paljud oma patuse elu kahetsejad otsivad uut suunda oma elule.

Lukustatud uste taga rõõmutsevad jüngrid said oma Issandalt ja Meistrilt ülesande. Jeesus kinnitas oma jüngreid Püha Vaimuga ja läkitas nad kuulutama rahu evangeeliumi: ”Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” (Jh 20: 21–22)

Pärast seda andis Jeesus oma jüngritele meelevalla patte andeks anda. ”Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20: 23.) Pattude andeksandmise evangeelium tekitab selle rahu, millest Jeesus rääkis oma jüngritele.

Jeesus oli juba varem rääkinud oma hüvastijätukõnes sama rahu kohta: ”Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14: 27)

Jeesuse järgijad tahavad olla truud Jeesuse antud ülesandele. Sellepärast ergutatakse Jumala riigist uskmatuid inimesi veelgi meeleparandusele ja pöörduma ära patuelust. Neile pakutakse evangeeliumi pattude andeksandmisest. Tasub haarata kinni rahuevangeeliumist! See annab inimese sisemusse püsiva rahu.

Ka usklikele inimestele, Jeesuse järgijatele, viiakse veel teated ülestõusnud Vabastajast. See julgustab kartvaid, väsinud ja kahtlevaid Jumala lapsi uskuma. Tasub uskuda, sest usu eesmärgiks on taevas. Seal võib nautida igavest rahu koos Jeesuse ja tema omadega.

Tekst: Antti Savela
Tõlge: Hannu Sulkala
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/ 2015

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: Jh 20: 21
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 6.5.2015.

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi