Torstai 18.7.2019
"
Jokainen polvi on notkistuva Herran edessä ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Room. 14:11

Andeksandmine toob rahu

eesti 11.5.2015 16:21 | Siionin Lähetyslehti
Nädala esimesel päeval oli Maarja Magdaleena juba varahommikul läinud Jeesuse hauale. Ta oli leidnud haua tühja olevat. Kivi oli haualt ära tõstetud. Maarja viis sellest teate jüngritele. Peetrus kiirustas koos teiste jüngritega joostes Jeesuse hauale. Nad nägid seda, mida Maarja oli nendele rääkinud. (Jh 20: 1–9)
Kohtumine ülestõusnud Vabastajaga

Jüngrid läksid haua juurest ära oma majutuskohta.  Maarja Magdaleena aga jäi haua ukse juurde nutma. Jeesus ilmus Maarjale: ”Miks sa nutad, naine? Keda sa otsid?” Maarja sai Jeesuse käest ülesande: ”Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile.” (Jh 20 : 11–17)

Maarja tõi haua juurest teate ülestõusnud Vabastajast. Sõnumit said esimestena kuulda jüngrid. Maarja tõttas neile jutustama: ”Ma olen näinud Issandat!” (Jh 20: 18)

Sõnum ülestõusnud Vabastajast sisaldas ja sisaldab üha edasi teadet Jumala armastusest pattulangenud inimese vastu. See avab patukoormate alla surutud inimesele lootuse perspektiive. Jumal ei ole mind hüljanud. Oma poja lepitustöö kaudu on Ta avanud võimaluse pattudest lahti saada ja saada osaliseks igavesest elust.

Pole ime, et jüngrid kartsid. Kõik kogetu oli neid vapustanud. Hämmeldust oli lisanud Maarja Magdaleena jutt kohtumisest Jeesusega. Tundus vajalik pidada uksed lukus.

Seal lukustatud uste taga kohtasid arad, kartlikud ja hämmeldunud jüngrid surma võitnud Jeesust. Äkitselt seisis Jeesus nende keskel ja ütles: ”Rahu teile!” Kui ta seda oli öelnud, näitas ta jüngritele oma käsi ja külge. (Jh 20: 19)

Rõõm süttib

Et jüngrid said näha Jeesust, süttis rõõm nende südametes (Jh 20: 19). Nad ei olnud uskunud ilmaasjata. Jumala tõotused olid siiski tõesed.

Usu kaudu võib Jeesust aina kohata ja vaadata Teda Jumalariigi evangeeliumis. Kui patusele inimesele antakse patud andeks Jeesuse nime ja vere läbi, pääseb ta patukoormate alt tundma rahu, vabadust ja rõõmu Pühas Vaimus.

Evangeeliumi uskumine tekitab rõõmu selle uskujas. Rõõm on apostel Pauluse järgi üks vaimu viljadest (Gl 5: 22).

Rahu teile!

Mis tähendavad täna Jeesuse sõnad ”Rahu teile”, kui kogeme enda ümber muret ja rahutust? Tunneme seda ka endas. Kahtleme oma usus. Paljud kiusatused on tuttavad. Paljud oma patuse elu kahetsejad otsivad uut suunda oma elule.

Lukustatud uste taga rõõmutsevad jüngrid said oma Issandalt ja Meistrilt ülesande. Jeesus kinnitas oma jüngreid Püha Vaimuga ja läkitas nad kuulutama rahu evangeeliumi: ”Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” (Jh 20: 21–22)

Pärast seda andis Jeesus oma jüngritele meelevalla patte andeks anda. ”Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20: 23.) Pattude andeksandmise evangeelium tekitab selle rahu, millest Jeesus rääkis oma jüngritele.

Jeesus oli juba varem rääkinud oma hüvastijätukõnes sama rahu kohta: ”Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14: 27)

Jeesuse järgijad tahavad olla truud Jeesuse antud ülesandele. Sellepärast ergutatakse Jumala riigist uskmatuid inimesi veelgi meeleparandusele ja pöörduma ära patuelust. Neile pakutakse evangeeliumi pattude andeksandmisest. Tasub haarata kinni rahuevangeeliumist! See annab inimese sisemusse püsiva rahu.

Ka usklikele inimestele, Jeesuse järgijatele, viiakse veel teated ülestõusnud Vabastajast. See julgustab kartvaid, väsinud ja kahtlevaid Jumala lapsi uskuma. Tasub uskuda, sest usu eesmärgiks on taevas. Seal võib nautida igavest rahu koos Jeesuse ja tema omadega.

Tekst: Antti Savela
Tõlge: Hannu Sulkala
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/ 2015

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: Jh 20: 21
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 6.5.2015.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi