Tiistai 25.6.2019
"
Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Saarn. 5:9

Püha Vaimu annid

eesti 11.5.2015 16:23 | Siionin Lähetyslehti
Jumaluse kolmas kuju on Püha Vaim, mis on Isa Jumala Vaim ja Jeesuse Kristuse Vaim.  Kui Jeesus oli viimast korda jüngritega koos, tõotas Ta saada omadele Püha Vaimu võimuks ja lohutajaks (Jh 14: 26).
Püha Vaimu valamise pidu on nelipühapäev. Nelipühapäev on kolmas suur kristlik pidupäev lisaks jõuludele ja paasapühale. Paasapühast on viiskümmend päeva nelipühapäevani. Apostlite tegude raamatus kirjeldatakse, kuidas tulekeelte kombel laskus Püha Vaim Jeesuse omade peale, kui nad olid kogunenud nelipühapäeval (Ap 2: 1–4).

Paulus Jumala saadikuna

Apostel Paulus külastas Korintose kogudust teisel misjonireisil. Ta oli seal kokku umbes poolteist aastat. Nõnda sai kogudus Paulusele tuttavaks ja armsaks. Koguduses tekkis varsti jutt vaimust ja selle mõjust. Kõik jutt ja tegutsemine ei olnud siiski edasiviiv.  Paulus pöördub oma kirjas koguduse poole ja tahab Jumala antud tarkusega oma vendi õpetada. Ta manitseb üksmeelsusele, hoiatab ebajumalate teenimise eest ja annab nõu Issanda õhtusöömaaja õige pidamise kohta. Ta räägib selgelt Püha Vaimu andidest ja nende tähendusest.

Püha Vaim mõjub koguduse seas. Selle jõust kuulutatakse evangeeliumi. Püha Vaimu vägi kaitseb koguduse liikmeid püsima õiges usus, Jumala lastena.

Ka Korintose Jumala laste hulgas olid Püha Vaimu annid ja mõju näha mitmel viisil: ”Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks  kasuks” (1Kr 12: 7).  Andide abil teenitakse kogudust. Need on mõeldud kirgastama Kristuse lepitustööd, mitte oma positsiooni tõstmiseks või hooplemiseks. Need ei ole mitte ühegi koguduse liikme oma teene. Tähtis on kirja meeldetuletus: ”Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab” (1Kr 12: 11).

Jumala Vaim ja antikristuse vaim

Meie maailma mõjutab lisaks Jumala Pühale Vaimule ka Jumala vastase vägi. See hingevaenlase vägi ahvatleb meid. Tihti tundub, et usklikud inimesed on tema eriline objekt. Johannes räägib oma kirjas antikristuse vaimust – vaimust, kes ei tunnista Jeesust (1 Jh 4: 2–3).  Kirjas korintlastele avab Paulus kirka väljavaate. Ainult Jumala vaimu mõjutusest võib kõlada meie südamest ja huultelt usutunnistus: Jeesus on Issand.

Paulus tunneb Korintose koguduse liikmeid. Ta tuletab meelde seda, kuidas nende paganluse ajal ajas Jumala vastase vägi neid teenima tummi ebajumalaid. Selle asemel saab Jumala laps ka täna tunda  end olevat kogu aeg Jumala koguduses Püha Vaimu elava kuulutuse ja väe hoiu all.

Armuannid ja ülesanded

Taevane Isa on jaganud mitmesuguseid armuande oma koguduse ühiseks hüveks. Neid on palju, vaim aga on ikka seesama. Samuti on teenimisülesandeid palju, aga Issand on seesama (1Kr 12: 4–5).  Paulus kirjutas Rooma kristlastele: ”Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siiski toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik” (Rm 12: 6–8).

Jumal on varustanud meid erisuguste andidega. Mõnele vennale või õele on antud oskus õpetada. Teisel on kuulaja ja julgustaja anded. Jumalasõna teenijad on varustatud erisuguste andidega. Ühele   on antud eestpalvetaja anne, teisele oskus teenida praktiliste võimetega, näiteks majahalduse remondimehena või kokana. Kõiki koguduse liikmeid on vaja ühiseks hüveks ja evangeeliumi sõna edastamiseks (Ef 4: 12).

Jumala lastel on ka meie ajal palju ande. Nende andidega teeme Jumala riigi tööd, et võimalikult paljud võiksid leida armulise Jumala oma südamesse. Au töötegemise eest jääb andide andjale, Jumalale. Kõige tähtsam ja suurem and on igavene elu. Seda andi omandame armust, usu kaudu, tänu Kristuse lepitustööle.

Tekst: Juha Seppälä
Tõlge: Hannu Sulkala
Allikas: Siionin Lähetyslehti 9/2014

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: 1 Kr 12: 1–11
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 6.5.2015.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi