Maanantai 23.9.2019
"
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:2

Püha Vaimu annid

eesti 11.5.2015 16:23 | Siionin Lähetyslehti
Jumaluse kolmas kuju on Püha Vaim, mis on Isa Jumala Vaim ja Jeesuse Kristuse Vaim.  Kui Jeesus oli viimast korda jüngritega koos, tõotas Ta saada omadele Püha Vaimu võimuks ja lohutajaks (Jh 14: 26).
Püha Vaimu valamise pidu on nelipühapäev. Nelipühapäev on kolmas suur kristlik pidupäev lisaks jõuludele ja paasapühale. Paasapühast on viiskümmend päeva nelipühapäevani. Apostlite tegude raamatus kirjeldatakse, kuidas tulekeelte kombel laskus Püha Vaim Jeesuse omade peale, kui nad olid kogunenud nelipühapäeval (Ap 2: 1–4).

Paulus Jumala saadikuna

Apostel Paulus külastas Korintose kogudust teisel misjonireisil. Ta oli seal kokku umbes poolteist aastat. Nõnda sai kogudus Paulusele tuttavaks ja armsaks. Koguduses tekkis varsti jutt vaimust ja selle mõjust. Kõik jutt ja tegutsemine ei olnud siiski edasiviiv.  Paulus pöördub oma kirjas koguduse poole ja tahab Jumala antud tarkusega oma vendi õpetada. Ta manitseb üksmeelsusele, hoiatab ebajumalate teenimise eest ja annab nõu Issanda õhtusöömaaja õige pidamise kohta. Ta räägib selgelt Püha Vaimu andidest ja nende tähendusest.

Püha Vaim mõjub koguduse seas. Selle jõust kuulutatakse evangeeliumi. Püha Vaimu vägi kaitseb koguduse liikmeid püsima õiges usus, Jumala lastena.

Ka Korintose Jumala laste hulgas olid Püha Vaimu annid ja mõju näha mitmel viisil: ”Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks  kasuks” (1Kr 12: 7).  Andide abil teenitakse kogudust. Need on mõeldud kirgastama Kristuse lepitustööd, mitte oma positsiooni tõstmiseks või hooplemiseks. Need ei ole mitte ühegi koguduse liikme oma teene. Tähtis on kirja meeldetuletus: ”Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab” (1Kr 12: 11).

Jumala Vaim ja antikristuse vaim

Meie maailma mõjutab lisaks Jumala Pühale Vaimule ka Jumala vastase vägi. See hingevaenlase vägi ahvatleb meid. Tihti tundub, et usklikud inimesed on tema eriline objekt. Johannes räägib oma kirjas antikristuse vaimust – vaimust, kes ei tunnista Jeesust (1 Jh 4: 2–3).  Kirjas korintlastele avab Paulus kirka väljavaate. Ainult Jumala vaimu mõjutusest võib kõlada meie südamest ja huultelt usutunnistus: Jeesus on Issand.

Paulus tunneb Korintose koguduse liikmeid. Ta tuletab meelde seda, kuidas nende paganluse ajal ajas Jumala vastase vägi neid teenima tummi ebajumalaid. Selle asemel saab Jumala laps ka täna tunda  end olevat kogu aeg Jumala koguduses Püha Vaimu elava kuulutuse ja väe hoiu all.

Armuannid ja ülesanded

Taevane Isa on jaganud mitmesuguseid armuande oma koguduse ühiseks hüveks. Neid on palju, vaim aga on ikka seesama. Samuti on teenimisülesandeid palju, aga Issand on seesama (1Kr 12: 4–5).  Paulus kirjutas Rooma kristlastele: ”Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siiski toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik” (Rm 12: 6–8).

Jumal on varustanud meid erisuguste andidega. Mõnele vennale või õele on antud oskus õpetada. Teisel on kuulaja ja julgustaja anded. Jumalasõna teenijad on varustatud erisuguste andidega. Ühele   on antud eestpalvetaja anne, teisele oskus teenida praktiliste võimetega, näiteks majahalduse remondimehena või kokana. Kõiki koguduse liikmeid on vaja ühiseks hüveks ja evangeeliumi sõna edastamiseks (Ef 4: 12).

Jumala lastel on ka meie ajal palju ande. Nende andidega teeme Jumala riigi tööd, et võimalikult paljud võiksid leida armulise Jumala oma südamesse. Au töötegemise eest jääb andide andjale, Jumalale. Kõige tähtsam ja suurem and on igavene elu. Seda andi omandame armust, usu kaudu, tänu Kristuse lepitustööle.

Tekst: Juha Seppälä
Tõlge: Hannu Sulkala
Allikas: Siionin Lähetyslehti 9/2014

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: 1 Kr 12: 1–11
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 6.5.2015.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi