Tiistai 20.8.2019
"
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Sananl. 3:3-4

Jumal soovib inimestele head

eesti 20.11.2013 08:54 | Siionin Lähetyslehti
Vana usuõpetus tõdeb Piibli kohaselt: Jumal, kes meid lõi, käskis meil jälgida tema tahet. Oma püha tahte on Jumal ilmutanud meile oma seaduses. Jumala seadus nõuab meilt tõde, vagadust ja puhtust mõtetes, sõnades ja tegudes. Jumala hea tahe kui elu seadus on määratud kaitsma Jumala loodud elu ja kõike, mis selles on püha ja kallis.
Meie Isa palves palume, et Jumala hea tahe läheks täide ka meie inimeste maailmas, nii nagu läheb see täide taevas. Lutheri Väikese Katekismuse järgi teostub Jumala hea tahe maa peal nõnda, et ”Jumal rikub ja takistab kõike kurja nõu ja tahtmist - - nii nagu on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine - - Ta meid kinnitab ja hoiab kindlalt oma sõnas ja usus meie eluotsani. See on Tema armuline ja hea tahtmine.”

Riiklik võim on Jumalast

Oma hea tahe teostamiseks ning ühiskonna korras pidamiseks kasutab Jumal ilmalikku võimu. Piibel jutustab, et võim ei kanna mõõka asjata. Ta on Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. (Rm 13:4.)

Me peaksime mäletama ühiskonna võimukasutajaid oma palvetes, ”et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses” (1Tm  2: 1–2). Ka nõnda võtame osa Jumala hea tahte teostumisest meie elus.

Inimeste maailmas sünnib palju kurja, ja Jumal ei takista mitte kõiki kurja õpetusi ja üritusi. Siiski mitte Jumal ei ole süüdi, vaid meie, kurjad inimesed. Jumal on arvanud heaks hüljata jumalatud nende kurjade tegude keskele: ” Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär.“ (Rm 1: 28)

Jeesus täitis Jumala tahet

Tihti me ei mõista, et Jumala hea tahe sünnib ka siis, kui meid tabab ebaõnn ja katsumused. Kuna siis tundub, et Jumal meie palveid ei kuula, hakkame kergesti tema vastu mässama. Küsime, miks Jumal laseb seda kõike meiega, oma lastega, toimuda. Vahel on raske leppida tõsiasjaga, et Jumala mõtted ei ole meie mõtted ja tema teed ei ole meie teed (Js 55: 9).

Meie, inimesed, ei suuda Jumala tahet täita. Pauluse kombel peame möönma: ”Ma tean ju, et minus - see tähendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. - -  Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!” (Rm 7: 18−19, 24−25.)

 Pauluse hüüatuses on kõigest hoolimata sama lootusrikas julgustus nagu jõuluöö inglikoori sõnumis: ”Au olgu Jumalale kõrges, ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Lk 2:14.) Jeesus kannatas ristisurma ja täitis nõnda Jumala hea tahte täielikult meie eest. ”Tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimase päeval. See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu.” (Jh 6: 39-40.) Jumal tahab, et iga inimene usuks temasse ja saaks endale igavese elu.

Jeesuse viimane sõna oli: "See on lõpetatud!" (Jh 19: 30.) See toob rahu ka meie südameisse.

Tekst: Jorma Kiviranta
Allikas: Siionin Lähetyslehti 6/2008
Tõlge: Marja Jokela

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2013.

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi