Tiistai 13.11.2018
"
Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Saarn. 12:7

Juhtkiri: Jumal avab päästmise oma sõna läbi

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Pudasjärvi suvise kokkutuleku loosungiks olid jünger Toomase sõnad Jeesusele: „Minu Issand ja Jumal.” Uskmatu Toomas nägi Vabastaja läbi-torgatud käsi ja talle avanes Jumala ettevalmistatud lepitustöö. Jeesuse vastusest peegeldus usu olemus: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” (Jh 20: 29)
Võiks arvata, et Toomasel oli kerge uskuda, sest ta sai näha Jeesust, kuulda ta õpetust ja isegi puudutada ta ristil läbitorgatud käsi. Jutlustades ja oma kodulinnas imetegusid tehes pidi Jeesus siiski tõdema: „Kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas.” (Mk 6: 4) Kuigi paljud tundsid Jeesust, ei näinud nad teda Jumala Pojana, Vabastajana, sest neil puudus usk.

Kirjas heebrealastele mainitakse: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” (Hb 11: 1) Inimese mõistus ei või Jumala tõotustest aru saada, sest need avanevad ainult usu läbi. Sellest kirjutas Luther: „Mina usun, et ma omast mõistusest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, ega tulla tema juurde, vaid Püha Vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu.” (Väike Katekismus)

Usk on Jumala töö. See on usaldus Jumala vastu ja Tema sõnasse. Seda ei anta mitte mingi ajaliku omaduse põhjal. Iga inimene sünnib kui Jumala loodud ja lunastatud. Pattulangemise tagajärjeks on inimesel kalduvus kahtlustele ja patule. Sellest ei saa lahti isegi usu anni valdaja. Patu pärast võib inimene kaotada usu. Patt lahutab Jumalast ja rikub ühenduse temaga.

Apostel Peetrus kuulutas Korneeliuse kodus evangeeliumi Kristusest: „Kes usub Temasse, saab Tema nime läbi patud andeks.” Paljud said sel kokkusaamisel tunda meeleparanduse armu. Peetruse kõne oli tunnistus Kristusest, tema surmast ja ülestõusmisest. Luukas mainib kõne mõju kohta, et „kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid.” (Ap 10: 44)

Jumala sõna kuulaja on nagu peegli ees, kus paljastuvad tema kõik vead. Kahetsevale patusele kuulub trööstiv evangeelium, pattude andeks-andmise kuulutus, mis puhastab kõigest patust. Jumala sõna lohutab, tugevdab ja toidab. Sellest voolab ka uue eluviisi jõud. See sünnitab armastust ja tänulikkust.

Jumala riigi evangeelium on mõeldud kõigile inimestele. Usu anni saanud inimesed jutustavad seda rõõmusõnumit edasi. Jumalal on oma aeg evangeeliumi kuulutamise töös. Ta annab soosinguaja, kuna ta äratab inimese ja laseb oma riigil temale ligineda. Nii on võimalik parandada meelt ja uskuda evangeeliumisse.

Tekst: Olli Lohi
Tõlge: Jorma Kuosmanen

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi