Maanantai 17.6.2019
"
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ef. 1:3

Juhtkiri: Jumal avab päästmise oma sõna läbi

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Pudasjärvi suvise kokkutuleku loosungiks olid jünger Toomase sõnad Jeesusele: „Minu Issand ja Jumal.” Uskmatu Toomas nägi Vabastaja läbi-torgatud käsi ja talle avanes Jumala ettevalmistatud lepitustöö. Jeesuse vastusest peegeldus usu olemus: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” (Jh 20: 29)
Võiks arvata, et Toomasel oli kerge uskuda, sest ta sai näha Jeesust, kuulda ta õpetust ja isegi puudutada ta ristil läbitorgatud käsi. Jutlustades ja oma kodulinnas imetegusid tehes pidi Jeesus siiski tõdema: „Kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas.” (Mk 6: 4) Kuigi paljud tundsid Jeesust, ei näinud nad teda Jumala Pojana, Vabastajana, sest neil puudus usk.

Kirjas heebrealastele mainitakse: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” (Hb 11: 1) Inimese mõistus ei või Jumala tõotustest aru saada, sest need avanevad ainult usu läbi. Sellest kirjutas Luther: „Mina usun, et ma omast mõistusest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, ega tulla tema juurde, vaid Püha Vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu.” (Väike Katekismus)

Usk on Jumala töö. See on usaldus Jumala vastu ja Tema sõnasse. Seda ei anta mitte mingi ajaliku omaduse põhjal. Iga inimene sünnib kui Jumala loodud ja lunastatud. Pattulangemise tagajärjeks on inimesel kalduvus kahtlustele ja patule. Sellest ei saa lahti isegi usu anni valdaja. Patu pärast võib inimene kaotada usu. Patt lahutab Jumalast ja rikub ühenduse temaga.

Apostel Peetrus kuulutas Korneeliuse kodus evangeeliumi Kristusest: „Kes usub Temasse, saab Tema nime läbi patud andeks.” Paljud said sel kokkusaamisel tunda meeleparanduse armu. Peetruse kõne oli tunnistus Kristusest, tema surmast ja ülestõusmisest. Luukas mainib kõne mõju kohta, et „kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid.” (Ap 10: 44)

Jumala sõna kuulaja on nagu peegli ees, kus paljastuvad tema kõik vead. Kahetsevale patusele kuulub trööstiv evangeelium, pattude andeks-andmise kuulutus, mis puhastab kõigest patust. Jumala sõna lohutab, tugevdab ja toidab. Sellest voolab ka uue eluviisi jõud. See sünnitab armastust ja tänulikkust.

Jumala riigi evangeelium on mõeldud kõigile inimestele. Usu anni saanud inimesed jutustavad seda rõõmusõnumit edasi. Jumalal on oma aeg evangeeliumi kuulutamise töös. Ta annab soosinguaja, kuna ta äratab inimese ja laseb oma riigil temale ligineda. Nii on võimalik parandada meelt ja uskuda evangeeliumisse.

Tekst: Olli Lohi
Tõlge: Jorma Kuosmanen

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi