Keskiviikko 20.11.2019
"
Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. 2 Piet. 3:10

Juhtkiri: Jumal avab päästmise oma sõna läbi

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Pudasjärvi suvise kokkutuleku loosungiks olid jünger Toomase sõnad Jeesusele: „Minu Issand ja Jumal.” Uskmatu Toomas nägi Vabastaja läbi-torgatud käsi ja talle avanes Jumala ettevalmistatud lepitustöö. Jeesuse vastusest peegeldus usu olemus: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” (Jh 20: 29)
Võiks arvata, et Toomasel oli kerge uskuda, sest ta sai näha Jeesust, kuulda ta õpetust ja isegi puudutada ta ristil läbitorgatud käsi. Jutlustades ja oma kodulinnas imetegusid tehes pidi Jeesus siiski tõdema: „Kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas.” (Mk 6: 4) Kuigi paljud tundsid Jeesust, ei näinud nad teda Jumala Pojana, Vabastajana, sest neil puudus usk.

Kirjas heebrealastele mainitakse: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” (Hb 11: 1) Inimese mõistus ei või Jumala tõotustest aru saada, sest need avanevad ainult usu läbi. Sellest kirjutas Luther: „Mina usun, et ma omast mõistusest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, ega tulla tema juurde, vaid Püha Vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu.” (Väike Katekismus)

Usk on Jumala töö. See on usaldus Jumala vastu ja Tema sõnasse. Seda ei anta mitte mingi ajaliku omaduse põhjal. Iga inimene sünnib kui Jumala loodud ja lunastatud. Pattulangemise tagajärjeks on inimesel kalduvus kahtlustele ja patule. Sellest ei saa lahti isegi usu anni valdaja. Patu pärast võib inimene kaotada usu. Patt lahutab Jumalast ja rikub ühenduse temaga.

Apostel Peetrus kuulutas Korneeliuse kodus evangeeliumi Kristusest: „Kes usub Temasse, saab Tema nime läbi patud andeks.” Paljud said sel kokkusaamisel tunda meeleparanduse armu. Peetruse kõne oli tunnistus Kristusest, tema surmast ja ülestõusmisest. Luukas mainib kõne mõju kohta, et „kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid.” (Ap 10: 44)

Jumala sõna kuulaja on nagu peegli ees, kus paljastuvad tema kõik vead. Kahetsevale patusele kuulub trööstiv evangeelium, pattude andeks-andmise kuulutus, mis puhastab kõigest patust. Jumala sõna lohutab, tugevdab ja toidab. Sellest voolab ka uue eluviisi jõud. See sünnitab armastust ja tänulikkust.

Jumala riigi evangeelium on mõeldud kõigile inimestele. Usu anni saanud inimesed jutustavad seda rõõmusõnumit edasi. Jumalal on oma aeg evangeeliumi kuulutamise töös. Ta annab soosinguaja, kuna ta äratab inimese ja laseb oma riigil temale ligineda. Nii on võimalik parandada meelt ja uskuda evangeeliumisse.

Tekst: Olli Lohi
Tõlge: Jorma Kuosmanen

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi