Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

„Minule on antud kõik meelevald.”

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Jeesus läkitas jüngrid viima evangeeliumi rõõmusõnumit kõigile rahvastele. Seda päästmise sõnumit saame üha edasi viia − Püha Vaimu väega.
Enne taevasseminekut andis ülestõusnud Kristus enda kutsutud jüngritele ülesande viia päästmis-sõnum kõikjale maailma. Ta lubas olla koos omadega iga päev ajastute lõpuni.

See Jeesuse antud lubadus kehtib ikka veel. See julgustab meid ja annab meile kindlust, kui me teeme tema riigi tööd. Jeesuse omad võivad tunda end turvaliselt. Jeesus ütleb: „Ära karda!”

Volitus rõõmusõnumeid kuulutada

Jeesus on andnud oma riigi töötegijatele kõige tähtsama ülesande maailmas: kuulutada evangeeliumi Jumala armust ja aust hingede õndsuseks. Jeesus käskis minna inimeste keskele ning kuulutada meele-parandust ja pattude andeksandmist (Lk 24: 47).

Ta käskis ristida ja õpetada, mis tähendab Jumala lapsena siin maailmas elada. (Mt 28: 19‒20) Seda ülesannet ei täideta inimliku tarkuse, vaid Püha Vaimu väega. (1Kr 2: 4‒5)

Ülestõusnud Kristus ütles lukus uste taga oma jüngritele: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud” (Jh 20:22‒23). Püha Vaimu preestriamet on usaldatud tervele Jumala kogudusele, naistele-meestele, lastele-täiskasvanutele.
 Kristuse antud misjoniülesanne kehtib ikka veel. Ta viib oma sõna ja riigi evangeeliumi sinna, kuhu ta tahab. Ta osutab oma järgijatele sobiva aja ja koha elu sõna esiletoomiseks.

Jumala sõna vastased

Jumalariigi kuulutusele pattude andeksandmisest on maailmas alati vastu oldud. Nõnda oli juba Jee-suse ajal. Jumala vastaste relv on algusest peale olnud küsimus „Kas Jumal on tõesti öelnud?” (1Ms 3: 1) Jumala sõna vastased toetuvad oma arule ja teadusele, kui nad püüavad Jumala sõna tühiseks teha.

Paistis, et kurja võimuvald saab võidu, kui ristilöödud Kristust pilgati. Koitis siiski kolmanda päeva hommik, kui Kristus tõusis surnuist – võitjana.

Jumal usaldab oma meelevalla inimeste kätte

Jumalal on kõik meelevald. Ta on usaldanud oma võimu ka inimeste kätte. Oma evangeeliumis jutustab Johannes Pilaatuse ja Jeesuse kohtumisest. Pilaatus ütleb Jeesusele: „Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa?” Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt.” (Jh 19: 10‒11) Meelevald võib olla pärit ülesandest või ametist, räägitakse ka prestiižist või juhi autoriteedist. Me vastutame Jumala ees selle eest, kuidas me kasutame võimu inimeste seas.

Ülestõusnud Kristus küsis kord Peetruselt: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Peetrus vastas: „Sina tead, Issand, et sa oled mulle armas.” (Jh 21: 16) Jumala armastus kutsub meid vastutavale võimukasutusele ning eelkõige armastama oma ligimesi ligidal ja kaugel. Kõige suurem armastus on jutustada patuste Vabastajast ning kuulutada armu ja andeksandmise sõnumeid.

Tekst: Jorma Niinikoski
Allikas: Siionin Lähetyslehti 2/2013
Tõlge: Marja Jokela

Tekstissä käsitellään seuraavia raamatunkohtia: Mt 28:18
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi