Torstai 20.6.2019
"
Kiitetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, ylistetty ja korkealle korotettu ikuisesti. Dan. 3:52 (apokr.)

„Minule on antud kõik meelevald.”

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Jeesus läkitas jüngrid viima evangeeliumi rõõmusõnumit kõigile rahvastele. Seda päästmise sõnumit saame üha edasi viia − Püha Vaimu väega.
Enne taevasseminekut andis ülestõusnud Kristus enda kutsutud jüngritele ülesande viia päästmis-sõnum kõikjale maailma. Ta lubas olla koos omadega iga päev ajastute lõpuni.

See Jeesuse antud lubadus kehtib ikka veel. See julgustab meid ja annab meile kindlust, kui me teeme tema riigi tööd. Jeesuse omad võivad tunda end turvaliselt. Jeesus ütleb: „Ära karda!”

Volitus rõõmusõnumeid kuulutada

Jeesus on andnud oma riigi töötegijatele kõige tähtsama ülesande maailmas: kuulutada evangeeliumi Jumala armust ja aust hingede õndsuseks. Jeesus käskis minna inimeste keskele ning kuulutada meele-parandust ja pattude andeksandmist (Lk 24: 47).

Ta käskis ristida ja õpetada, mis tähendab Jumala lapsena siin maailmas elada. (Mt 28: 19‒20) Seda ülesannet ei täideta inimliku tarkuse, vaid Püha Vaimu väega. (1Kr 2: 4‒5)

Ülestõusnud Kristus ütles lukus uste taga oma jüngritele: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud” (Jh 20:22‒23). Püha Vaimu preestriamet on usaldatud tervele Jumala kogudusele, naistele-meestele, lastele-täiskasvanutele.
 Kristuse antud misjoniülesanne kehtib ikka veel. Ta viib oma sõna ja riigi evangeeliumi sinna, kuhu ta tahab. Ta osutab oma järgijatele sobiva aja ja koha elu sõna esiletoomiseks.

Jumala sõna vastased

Jumalariigi kuulutusele pattude andeksandmisest on maailmas alati vastu oldud. Nõnda oli juba Jee-suse ajal. Jumala vastaste relv on algusest peale olnud küsimus „Kas Jumal on tõesti öelnud?” (1Ms 3: 1) Jumala sõna vastased toetuvad oma arule ja teadusele, kui nad püüavad Jumala sõna tühiseks teha.

Paistis, et kurja võimuvald saab võidu, kui ristilöödud Kristust pilgati. Koitis siiski kolmanda päeva hommik, kui Kristus tõusis surnuist – võitjana.

Jumal usaldab oma meelevalla inimeste kätte

Jumalal on kõik meelevald. Ta on usaldanud oma võimu ka inimeste kätte. Oma evangeeliumis jutustab Johannes Pilaatuse ja Jeesuse kohtumisest. Pilaatus ütleb Jeesusele: „Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa?” Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt.” (Jh 19: 10‒11) Meelevald võib olla pärit ülesandest või ametist, räägitakse ka prestiižist või juhi autoriteedist. Me vastutame Jumala ees selle eest, kuidas me kasutame võimu inimeste seas.

Ülestõusnud Kristus küsis kord Peetruselt: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Peetrus vastas: „Sina tead, Issand, et sa oled mulle armas.” (Jh 21: 16) Jumala armastus kutsub meid vastutavale võimukasutusele ning eelkõige armastama oma ligimesi ligidal ja kaugel. Kõige suurem armastus on jutustada patuste Vabastajast ning kuulutada armu ja andeksandmise sõnumeid.

Tekst: Jorma Niinikoski
Allikas: Siionin Lähetyslehti 2/2013
Tõlge: Marja Jokela

Tekstissä käsitellään seuraavia raamatunkohtia: Mt 28:18
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi