Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Millest koosneb Jumala kogudus? Püha Vaim kutsub kokku ja kogub

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Ühendus Püha Vaimuga moodustab usklikest koguduse, millesse Jumal kutsub. Jumala kogudus pole mitte ajalik institutsioon või ühing, vaid usuühendus Jeesuse Kristuse ja teiste usklikega. Jumala kogudusega kooselamine annab südamesse rõõmu ja rahu.
Jumala päästmistöö juures on kogudusel oluline ülesanne ja tähendus. Jumal kutsub oma kogudusse. Kutse saamine ja selle vastuvõtmine põhinevad täiesti Jumala armul (1Kr 1:  2, 9). Jumala kogudus on koht, kus Jumala päästev arm avaldub maa peal. Päästvat usku esineb ainult Kristuse koguduses. Jumal elab selles koguduses ja juhib seda oma jõuga.

Jumala koguduse liige ainult usu kaudu

Evangeeliumi ehk rõõmusõnumi kuulutamise peaülesanne on tekitada ja alal hoida usku Kristusesse. Kui evangeelium tekitab inimeses usku, moodustavad nõnda saadud Püha Vaimu osadus ja ühendus usklikest koguduse. See paistab nii koguduse tegutsemises kui ka väljapoole (Jh 13: 35; 1Pt 2: 12). Püha Vaim ühendab kõik maailma eri kohtades elavad usklikud üheks Jumala koguduseks.

Tänu Kristuse lepitustööle sünnib iga inimene maailma usklikuna. Et usk jääks alles, laps ristitakse ja antakse nõnda Jumala koguduse hoida. Kui inimene ei saa elada kogudusega ühenduses ja hoidmises, ta usk närbub ning ühendus Jumalaga katkeb. Inimene võib naasta ühendusse Jumalaga, kui ta usub Jumala koguduses kuulutatud evangeeliumisse, mille tuum on pattude andeksandmine (Mk 16: 15‒16; Lk 24: 47; Jh 20: 21‒23)

Usku hoitakse ühenduses kogudusega

Usk mitte ainult ei ühenda, vaid ka hoiab usklikku Jumala kogudusega ühenduses. Nõnda püsib tal elav ühendus Kristusega. (Rm 12: 4‒5) Usku hoitakse koguduse ühenduses. (1Kr 12: 26‒27; 1Ts 5: 14) Jumala kogudus saab kokku, et kuulata Kristuse häält, mida Püha Vaimu mõjul on kuulda koguduse keskel, selle kuulutuses ja õpetuses. (Jh 10: 14–16, 16: 13–16)

Kogudus on koos seal, kus kas või kaks-kolm usklikku on koos Jeesuse nimel (Mt 18: 20). Kodusiion, lähestikku elavate usklike hulk, on kristlasele kõige tähtsam ühendus kogudusega. Seal Jumala lapsed tunnevad üksteist ning võivad aidata ja toetada üksteist usuvõitluses. Jeesus on manitsenud igaüht kuulama, mida Vaim ütleb kogudustele. (Ilm 2: 7, 11, 17, 29)

Jumala koguduse sisemine ja väline iseloom

Jumala kogudus pole mitte ajalik institutsioon või ühing, vaid see on usuühendus Kristuse ja teiste usklikega. Kogudust pole võimalik väliselt ära näha, nõnda et inimene võiks aru saada, et siin on Jumala kogudus (Lk 17: 20–21; Mt 11: 27; Jh 16: 1–3). Koguduse kohalolekut pole võimalik uurida teaduslikult, seda pole võimalik näha silmadega, sellest pole võimalik aru saada ka mõistusega. (1Kr 1: 18–24) Ikkagi ütles Jeesus: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13: 35)
 
Augsburgi usutunnistuse järgi on Jumala kogudus usklike kogukond, kus kuulutatakse puhast evangeeliumi ja jagatakse õigel viisil sakramente. Koguduse liikmed on usklikud inimesed, kelle hulgas elab ja tegutseb Jumala Püha Vaim.  Kogudus on Jumala telk inimeste juures. (Ilm 21: 3) Jumala kogudusega ühenduses elamine annab südamesse imelist rõõmu ja rahu, mida usklik tahab alal hoida. (Fl 4: 7)

Jumal näeb inimese sisse

Kui inimene ei usu Kristusesse, siis pelgalt kogudusega koosrändamine teda ei päästa. Usust loobudes kaotab inimene ka elava ühenduse kogudusega, kuigi ta väliselt nagu käiks nendega ikka edasi.

Jumala sõna järgi elab koguduse keskel ka neid, kellel pole elavat usku. Jeesus kõneles sellistest inimestest oma tähendussõnades kümnest neitsist (Mt 25: 1–13), nisust ja raiheinast (Mt 13: 24–30, 36–43) ning noodast leitud surnud kaladest (Mt 13: 47–50). Usu mahajätmist pole alati näha väljapoole, kuid Jumal näeb ikkagi igaühe sisse.

Jeesus ütles, et tema on viinapuu ning usklikud on selle oksad (Jh 15: 1–10). Kui eluühendus Jee-susega läheb katki, oks kuivab ning Jumal lõikab ta puust välja. Jumal tahab aga pigem oksa puhastada ning seda hooldada, mitte aga välja lõigata. Ta on kannatlik ja ootab „veel sellegi aasta”, kas usu vilja on näha. (Lk 13: 6–9) Ta armastab ka seda, kes on oma usu ära kaotanud, ning manitseb teda meelt parandama. (Ilm 3: 1–3) Armu ja ootamise aeg on siiski piiratud.

Selleks et usku ja Jumala rahu hoida, vajab usklik evangeeliumi ja pattude andeksandmise kuulutust. Jumala sõna lubadused julgustavad uskuma ja käima Jumala kogudusega koos.  Kristus ise rändab koos meiega, ta ei taha maha jätta ka kõige nõrgemat Jumala last. Ükskord on Jumala kogudus tänulik ja rõõmustav kogudus taevas. (Ilm 7: 13–17)

Tekst: Matti Hanhisuanto
Allikas: SRK aastaraamat 2012
Tõlge: U. V. 

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014.

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi