Perjantai 22.2.2019
"
Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Ps. 18:2

Uus inimene

eesti 2.4.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Oma kirjas koloslastele hoiatas Paulus patu ohtude eest ja tahtis kirgastada koloslaste usku Jeesusesse Kristusesse, et nad saaksid jõudu elada Jumala tahte kohast elu. 
Kolossa linna oli sündinud elav Kristuse kogudus. Linna oli läinud Pauluse kaassulane Epafras. Ta oli kuulutanud koloslastele tõe sõna, evangeeliumit Kristusest Jeesusest (Kl 1: 5). Paljud olid võtnud evangeeliumi usuga vastu. Nõnda sai alguse Kolossa usklike hulk.

Kuigi Paulus ei olnud Kolossas käinud, oli ta kuulnud noore koguduse elust palju. Kirjas räägib Paulus nimelt, et ta on kuulnud koguduse sünnist ja sellega seotud rõõmu põhjustest. Ta on ka koos teiste kristlastega palunud, et koloslased saaksid vägevaks usus ja saaksid jõudu elada Jumala tahte kohaselt (1: 8‒10).

Nagu ka teistes oma kirjades, tahtis Paulus enne-kõike kinnitada kirja vastuvõtjate usku. Samas hoiatas ta eksiõpetuste ja patu ohtude eest, mida Kolossa usklikud olid kohanud.

Kristuse õpetus ohus

Kolossa oli üsna väike linn praeguse Türgi alal. See oli omal ajal asunud tähtsate teede ristumiskohas. Linna elule andsid värvi paljud eri rahvused ja usundid.

Kolossas tekitas probleeme see, et Kristuse evangeeliumi kõrval oli kohalikel elanikel surve omandada samal ajal mõtteid ka teistest usunditest ja filosoofiatest. Pauluse kirjas esitatud mure usundeid segava õpetuse – sünkretismi – pärast on aktuaalne ka tänapäeval. Üha laiemalt esineb mõte, et igaüks võib ehitada oma usundi ise ja sobitada sellega Jumala sõna omaenda maitse järgi.

Paulus mainib oma kirjas seesugust eksiõpetust. Ta viitab sellele, kuidas mõned juudid oleksid tahtnud, et usklikud ikka veel järgiksid traditsiooni-päraseid puhtusreegleid ja peoaegu. (2: 16) Vist kreeka filosoofiast on pärit mõte askeetlikust eluviisist (2: 18‒23), mis Pauluse sõnul rahuldas ainult inimese uhkust.

Uus elu Kristuses Jeesuses

Noor Kolossa kogudus elas niisiis erinevate eksiõpetuste keskel. Samas olid usklikele tuttavaks saanud paljud patu ahvatlused ja mõjud. Sellepärast pidi Paulus neile ära seletama lihtsa usu Jumala saladusse, Jeesusesse Kristusesse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. (2: 2–3)

Sissejuhatuses kirjeldab Paulus muutust, mis tekib meeleparanduse armu saanud inimeses. Meele-parandus on ennekõike meelemuutus, milles inimese elu ei muuda oma suunda ainult pisut, vaid rajaneb täiesti uuel alusel ning suundub uue eesmärgi poole. Usu aluseks on Jeesus Kristus ja tema lepitustöö. Eesmärk on igavene elu taevas.   

Paulus kasutab selle muutuse võrdkujuna tuttavat tegevust: riietumist. Ta õhutab koloslasi esiteks end lahti riietama: „Sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega.” (3: 9) See tähendab Jumala tahte vastase elu ehk uskmatuse ja patu mahajätmist. Paulus mainib mahajäetavatest asjadest näidetena hoorust, rüvedust, kirge, kurja himu, ahnust, viha, raevu, kurjust, teotamist, siivutuid sõnu ja valetamist. (3: 5‒9)

Pärast seda õhutab Paulus rõivastuma uuesse (3: 10). Siin on mõeldud usuvagaduse rõivast, millega Jumal riietas juba esimese inimpaari, Aadama ja Eeva (1Ms 3: 21). Piibli esimestest lehekülgedest alates tuletatakse meelde, et Jumal on valmistanud igale inimesele vagaduse, pattude andestamise. Seda lihtsat sõnumit Jeesusest Kristusest seletab Paulus oma kirjades, ja nii teeb ta ka koloslastele.

Jumal ei väsi armastamast

Uues inimeses, Jeesuse järgijas, tekitab Püha Vaim usu vilju (1: 8‒10, Gl 5: 22). Paulus loetleb neid: südamlik kaastunne, lahkus, alandlikkus, tasadus ja pikk meel. Ta õhutab hoolitsema selle eest, et koloslased taluksid üksteist ja andestaksid üksteisele, nii nagu Kristus on ka nendele andeks andnud. (3: 12‒13)   Jumal ei lakka mitte kunagi armastamast patust inimest, kuigi ta vihkab pattu. Sellepärast saab „uus inimene”, Kristuse järgija, veel tänapäevalgi uskuda oma ebaõnnestumiste keskel evangeeliumi andestavasse ja uuendavasse jõusse. Uskmatut inimest otsib Jumal ikka veel oma armastuses – väsimata – ja kutsub oma riiki.

Tekst: Antti Savela
Allikas: Siionin Lähetyslehti 5/2013
Tõlge: A. V. 

Tekstissä käsitellään seuraavia raamatunkohtia: Kl 3: 1–17
Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 4/2014

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi