Torstai 17.1.2019
"
Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Joh. 1:29

Neil on Mooses ja prohvetid

eesti 24.11.2015 12:00 | Siionin Lähetyslehti
Võib-olla, et inimesel on olnud kõikidel aegadel pürgimus seostada usuasjadega midagi erilist ja imelikku. Variserid ja saduserid nõudsid Jeesuselt taevast tunnustähte (Mt 16:1). Korintoses esines keelterääkimise anni valet hindamist (1 Kr 14). Nüüdisaegses vaimulikus maailmas võib hinnas olla haigete parandamine või isegi katsed surnuid üles äratada. Näib, et paljudele ei jätkugi enam Piibli ilmutusest usu aluseks.
Rikka mehe eripalved

Jeesuse jutus rikkast mehest ja Laatsarusest tuleb esile surnute ülesäratamise nõue (Lk 16:19–31). Jutu rikas mees oli uskmatu, Laatsarus usklik. Mõlemad surid. Inglid viisid Laatsaruse Aabrahami sülle. Sellega  kirjeldab Jeesus Laatsaruse pääsemist.

Rikas mees sattus oma uskmatuse tõttu põrgu vaevadesse. Vaevas olles esitas ta Aabrahamile kaks palvet. Esimene palve puudutas teda ennast. Rikas mees soovis, et Aabraham saadaks Laatsaruse tema juurde, et jahutada tema keelt vähemalt sõrmeotsa suuruse veetilgaga. Abraham ei suutnud nõustuda palvega, sest pääsemise ja hukatuse vahel on suur kuristik, mida ei suudeta ületada kummaski suunas.

Rikka mehe teine palve puudutas tema uskmatuid, elus olevaid vendi. Rikas mees sai aru, et ka tema vennad sattuvad hukatusse, kui nad ei mõista meelt parandada. Selle pärast palus ta, et Aabraham saadaks Laatsaruse tagasi maa peale rääkima tema vendadele meeleparanduse tähendusest. Rikas mees mõtles, et surnud  Laatsaruse ilmumine oleks nii suur ime, et see järel  oleksid vennad valmis isiklikuks meeleparanduseks.

Ka teise palvega ei suutnud Aabraham nõustuda. Jumala seatud päästejärjekorda ei suudeta muuta. Aabraham vastas: „Neil on Mooses ja prohvetid. Kuulaku nad neid. – – Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks.” (Lk 16:29, 31.)

Usk sünnib Jumala sõna kuulmise kaudu

Väljend „Mooses ja prohvetid” tähendab seadust ja evangeeliumi ehk Jumala sõna. Seadus anti Siinai mäel Iisraeli rahvale Moosese kaudu. Seaduseks ehk tooraks peetakse ka viit Moosese raamatut. Prohvetid olid Jumala sõna kuulutajad, kes kuulutasid Jumala tahet ja evangeeliumi tulevast Messiast, Jeesusest.

Pääsemise ja usu asjus ei ole inimisel vaja nõuda erinevaid märke ja imesid – ei haua tagant ega siinsest elust. Jumal on andnud meile oma püha sõna, millest jätkub usu aluseks. Inimesel tuleb kuulata Jumala sõna, sest usk tuleb kuuldust ja kuulmine Jumala sõna kaudu (Rm 10:17).

Seaduse ja evangeeliumi ülesanne

Moosese kümne käsu seaduse ülesandeks on äratada inimese patutundmine  (Rm 3:20), näidata tema süü ja patusus Jumala ees ja ajada Kristukse juurde otsima armu ja andeksandmist. Kristus ja andeksandmine on leida Jumala riigi evangeeliumis. Evangeeliumi tuumaks on kõikide pattude andeksandmine.

Seaduse kuulutamine näitab inimesele tema patte, evangeeliumi kuulutamine aga osutab Kristusele, kes on patud lepitanud. Seadus mõistab hukatusse, aga hukkamõistetud inimene päästetakse evangeeliumi uskumise kaudu. Seadus ajab inimese Jumala riigi väravale; evangeelium aitab meeleparanduseväravast riigi sisse.

Kuulutatud Jumala sõnas sisaldub uuestisünnistav vägi: sõna sünnitab Jumala lapseks (1 Pt 1:23). Jumala lapsena saame kaitstud olla isa ja ema hoole all: Jumal on isaks taevas ja kogudus emaks maa peal. 

Tekst: Ari Pelkonen
Tõlge: HS
Allikas: Siionin Lähetyslehti 7–8/2008

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 24.11.2015.

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi