Keskiviikko 16.1.2019
"
Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tit. 3:5

Usk tuleb kuuldust

eesti 24.11.2015 12:00 | Siionin Lähetyslehti
Paljud Iisraeli rahva liikmetest kuulsid Jeesuse õpetust, kõik aga ei toiminud selle kohaselt.
Nende puhul sai teoks prohveti ennustus, mille järgi „nad kuulevad  kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks” (Mt 13:15). Kuuldu sõna ei tabanud südant. Kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. (Hb 4:2.)

Palve „Räägi, Issand, sinu teenija kuulab” on vajalik kõikide kokkutuleku külaliste jaoks – nii Jumala lastele kui ka nendele, kes otsivad Jumala riiki ja armulist Jumalat. Jumal võib avada kõrvad, südame kõrvad, kuulma. (Ps 40:7.)

Usk on Jumala tegu

Jumal äratab uskmatud inimest oma sõna kuulajaks mitmel erineval kombel. Elus kogetud kordaminek ja kaotus, oma või lähedase haigus, lähedase surm, lähedaste eesmärk ja eluviis peatavad uurima oma elu igavuse seisukohalt. Eriliselt peatab Jumal siiski inimest oma sõnaga. Kui Martin Lutheri südametunnistus ärkas, olid tema mureks omad patud. ”Minu patud, minu patud, minu suured patud”, kahetses ta. Kõige tähtsamaks asjaks tõusis küsimus: Kust ma leian armulise Jumala, kuidas ma saan Jumala lapseks.

Luther õpetas: „Mina usun, et ma ei suuda oma mõistusest ega väest uskuda Jeesusesse Kristuksesse minu Issandasse, ega tulla tema juurde; vaid Püha Vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu, valgustanud mind andidega, pühitsenud ja kaitsnud mind õiges usus;  nagu ta kutsub kogu kristlaskonda maa peal, kogub, valgustab, pühitseb ja Jeesuses Kristuses kaitseb ainsas õiges usus.” (Katekismus, 3. peatüki seletus.)

Pühal Vaimul on maa peal kogudus. See on Lutherit tsiteerides „ema, kes sünnitab ja kannab iga kristlast Jumala sõnaga”. (Suur Katekismus)  Jeesus jättis oma jüngritele pattude andeksandmise meelevalla. Pattude andeks­andmine on tõeline evangeeliumi hääl. See lohutab ja rahuldab südametunnistuse. „Usk tuleb kuuldust”, nagu Paulus ütleb. Jeesus ütles omadele: „See, kes teid kuuleb, kuuleb mind.”

Jumala koguduses on Püha Vaimu kaudu elav ja elavaks tegev evangeelium. Selle abil  sünnitab Jumal oma lapseks. Selle pärast on tähtis leida usklikud inimesed, kes hoiavad Jumala riigi elanikena Püha Vaimu ametit: vabastavad evangeeliumiga patu sidemetest vabadusse.

Luther õpetab oma  jutluste kogus: „Niisiis usk ei tule ega püsi mingil muul kombel  kui kuulmise ja evangeeliumi välise kuulutuse abil: nende kaudu saab see otsapeale ning kasvab ehk tugevneb.”

Ainult armust, Kristuse teene tõttu

Usk on Jumala and. Igaüks on sündinud sellesse maailma selle anni omanikuna. Lapsepõlve usu kaotanule kingib Jumal usu selle evangeeliumi vahetusel, mida Ta kuulutab oma riigis Püha Vaimu kaudu. Ainult usu kaudu kõlbame Jumalale.

Usu sihtkohaks on Jeesus Kristus. Mis on Kristus teinud? Mis on ta teeninud?  Sellele küsimusele  vastab evangeeliumi tõde: Ta lunastas inimese patust, kuradi meelevallast ja igavesest surmast. Kui usus omandame Kristuse, on meil vagadus ja elu.

Usu and on säilitamist ja austamist väärt. Selles läheb vaja kõiki Jumala armunõuandeid. Armulaua sakramendis, leivas ja veinis, kinnitab Kristus usku ja lisab lootust. Palves on hea rääkida Taeva Isale asju, mis meelt rõhuvad, ja tänada tema andide ja abi eest.

Usklikega kokkusaamine kokkutulekutel ja vestlused sõpradega teest ja rännust julgustavad Jumala perekonda võitluses. Jumala koguduses on kasutusel ka pihi väärtuslik and: halastatuna, Jumala lapsena, on õigus ja võimalus rääkida pihi-isale või -emale meelt rõhuvad asjad ära ja kuulda imepärast pattude andeksadmise sõnumit.

Usuelu hoidmisel on keskne Jumala sõna, nii loetu kui kuuldu. Apostel Paulus juhib Piibli lugemisele tuletades meelde: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks tõesti varustatud ja valmis igale heale teole.” (2 Tm 3:16–17.) Paulus julgustab Timoteost: „Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud, ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristukses Jeesuses.” (2 Tm 3:14–15.)

Jumala sõna kuulmisele juhatab muu hulgas kolmas käsk, mida Luther on seletanud: „Meil tuleb karta ja armastada Jumalat, nii et me ei põlga Jumala sõna, vaid peame seda pühaks, meelsasti seda kuulame ja õpime.” Sõna uurimine ja kuulamine on kõige parem jumalateenistus ja pühapäeva veetmine.

Usk on südame asi ja isiklik asi. Selle pärast on tähtis isiklikus usus valvamine ning Jumala sõna ja evangeeliumi kuulamine. On põhjust paluda, et Jumala säilitaks südames tahte kuulda ja õppida Jumala sõna. Jumala sõnast tüdinemine on ohtlik. Apostel hoiatab selle eest mõnede Heebrea koguduse liikmete eesmärgiga: „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. ” (Hb 10:25.)

Usu sõnakuulelikkus

Jumal on andnud õpetaja, Püha Vaimu, igale oma lapsele. See juhatab võitlemises Jumala lapsena. Jumala Vaim juhib elu kitsal teel eesmärgi suunas. See õpetab patu ärapanemisse ja juhib evangeeliumi allikate juurde. Jumala koguduses ühendab see Jumala lapsed üheks pereks armastuse sidemetega. Selle liikmeid juhib Jumala Vaim rändama üksteist Jumala sõnaga toetades. See õpetaja ootab oma lapselt lapse meelt ja sõnakuulekku südant. Palume, et püsime hea karjase karjas, nii et saavutame usu eesmärgi, hingede õndsuse.

Sõnakuulelikke lapsi õnnistab Jumal. Õlgu meie kõikide palve noore Saamueli palve: Räägi, (Issand), sest su sulane kuuleb (1. Sm 3:10).

Tekst: Aimo Hautamäki
Tõlge: HS
Allikas: Tulevaisuuteen ja toivoon, Vuosikirja 2000

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 24.11.2015.

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi