Keskiviikko 20.11.2019
"
Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. 2 Piet. 3:10

Suurim on armastus

eesti 13.5.2016 09:10 | Siionin Lähetyslehti
Uus käsk
 
Johannese evangeelium sisaldab Jeesuse lahkumiskõne, milles Jeesus korduvalt õhutab oma jüngreid omavahelist armastust ehk vennaarmastust pidama: ”Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!” (Jh 13: 34)
 
 
”Uus käsk” tähendab sügavamat armastust kui ligimesearmastus kõigi inimeste vastu, millest Vana Testament ning sellega seoses ka Jeesus teisal räägib. ”Uue käsu” armastus väljendab Jeesuse ja tema jüngrite vahelist suhet. Seda kirjeldab näiteks Jeesuse tähendamissõna viinapuust: ”Mina olen viinapuu, teie olete oksad.” (Jh 15: 5) Jeesus ütleb ka: ”Jääge minusse, ja mina jään teisse.” (Jh 15: 4).
 
Usklike omavaheline armastus on Jumala armastuse tagajärg: ”Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat.” (1 Jh 4: 7). Oma kirjas ütleb Peetrus usklikke olevat uuesti sünnitatud ”Jumala elava ning jääva sõna kaudu”. (1Pt 1: 23) Ta ergutab neid: ”Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest!” (1Pt 1: 22)
 
Armastuse lähtealuseks on see ohver, mille Jumal ise andis Jeesuses: ”Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks.” (1Jh 4: 14). Sellest tuleneb, et kuna ”Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist.” (1Jh 4: 11). Usklikud on oma elus selle armastuse tunnistajad.
 
Jüngritevahelise armastuse eeskujuks on see võimalikult suur armastus, millega Jeesus oli neid armastanud: ”Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest.” (1Jh 3: 16)
 
Armastus liidab koguduseks
 
Püha Vaimu tekitatud armastus liitis kristlased kokku koguduseks. Paulus võrdleb kogudust inimkehaga, mille peaks on Kristus. Kogudus on üks tervik, milles on mitu liiget. Jumala koguduses on omavahelist vennaarmastust näha ka selles, et kõik usklikud on samaväärsed sõltumata rahvusest, rassist, ühiskondlikust seisundist või soost (Gl 3: 28). Pauluse sõnadega: ”me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga” (1Kr 12: 13). Usklikud on ühes usus, ühes Vaimus ning ühes armastuses rändav Jumala rahvas.
 
Omavaheline armastus ning argielu
 
Omavaheline armastus seostub ka argielu olukordadega. Armastus sunnib jagama oma Jumala käest saadud ande puuduses elava venna heaks: ”Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!”(1Jh 3: 17–18)
 
Apostel Paulus õpetas kristlasi hoidma ennastohverdavad armastust kodudes ning lähimates suhetes. Abielumeestele kirjutab ta: ”Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest.” (Ef 5: 25–30) Kõigile kristlastele ütleb ta nõnda: ”Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!” (Rm 12:10)
 
Omavahelise armastuse hoidmine
 
Armastus tekib Jumala Vaimu mõjul, ja see on Jumalas püsimise eeltingimuseks: ”Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma Vaimust.” (1Jh 4: 13) Hingevaenlane teeb tööd, et Vaimu sidet ja armastust lõhkuda.
 
Armastust peab hoidma: ”Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.” (Ef 4: 32) Uue testamendi kirjad näitavad, kuidas paljud patu tõttu Jumala laste vahelise ühenduse ning samas ka igavese elu võimaluse maha jätsid.
 
Omavahelise armastusega seostub see, et aidatakse pattu langenud usuvenda või usuõde patu alt vabadusse, nii et ta Jumala riigi osadust  ja igavese elu lootust ei kaotaks. Selle tõttu andis ülestõusnud Jeesus oma jüngritele Püha Vaimu võimkonna patupäästmise evangeeliumi kuulutamiseks. Paulus õpetab, missuguses vaimus peab pattu langenud inimest aitama: ”Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga.” (Gl 6: 1).
 
Tekst: Viljo Juntunen
Allikas: Ajankohtaista 2015, Suurin on rakkaus
Tõlge: SV
 
Julkaistu vironkielisessä kielinumerossa 11.5.2016
 

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi