Keskiviikko 26.9.2018
"
Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Gal. 5:25-26

Evangeelium kõigile rahvaile

eesti 16.11.2016 13:25 | Siionin Lähetyslehti
Kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust, kuulutas ta Jumala riigi evangeeliumi: ”Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse.” (Mk 1:15) Jeesus läkitas ka oma jüngrid kuulutama meeleparandamist inimeste hulka.
Kõigis neljas evangeeliumis mainitakse seda, kuidas Jeesus pärast ülestõusmist andis selle ülesande oma järgijatele. Luuka evangeeliumi järgi peab kuulutama Tema nimel meeleparandamist ja pattude andeksandmist kõikide rahvaste juures alates Jeruusalemmast (Lk 24:47). Jeesus sidus evangeeliumi kuulutamise ka oma teise tulemisega. ”Seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp” (Mt 24:14).

Apostlite teod vahendavad meile pildi evangeeliumi võidukäigust uue liidu esimestel aastakümnetel. Esimene nelipüha oli nagu mõjukas algus evangeeliumi tööle. Peo ajal sai 3000 inimest meeleparandamise armu, ja nad läksid viima head sõnumit oma kodukohtadesse.

Corneliuse koju kutsutud apostel Peetrus kuulutas võimsalt: ”Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.” (Ap 10:43.) Jutluse ajal laskus Püha Vaim kuulajate peale. Cornelius koos oma perega võttis vastu elava usu.

Paulus Jumala abimees

Saulus Tarsosest, kes paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu (Ap 9:1), sai oma patud andeks Hananiase jutluse mõjul. Pärast seda kutsuti ta evangeeliumi tööle. ”Ta on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette” (Ap 9:15). Õnnistatuna ja palvetega saadetuna läkitati vendi läkitustööle (Ap: 3). Paulus tegi kolm misjonireisi koos oma töökaaslastega umbes kolme aastakümne jooksul.

Kristuse lepitustöö oli kuulutuse keskne sõnum: ”Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub.” (Ap 13: 38–39.)

Evangeeliumi töö jätkub

Evangeeliumi töö jätkub edaspidi. Jumala armu ja andeksandmist isiklikult kogenud inimene tahab rääkida oma leiust ka teistele. Püha Vaimu volitatuna kuulutatakse evangeeliumi seda igatsevale. Ristiõpetuse sõnad on tõsi: Kristuse töö maailmas jätkub tema koguduses Püha Vaimu tööna.”

Jumala riik läheneb ka veel evangeeliumi sõnas ja kutsub isiklikule meeleparandamisele ja usule. Kui inimene võib kogeda uuestisünni armu, liidab Püha Vaim tema Kristuse kogudusega. Samas sünnib armastus sünnitaja, Jumaja koguduse ja teiste Jumala laste vastu. On võidud astuda rahu teele, mille tee lõpus ootab taeva õndsus.

Tekst: Risto Göös
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/2012 (Siioni Misjoni Leht 1/2012)
Tõlge: Helena Sulkala

Julkaistu vironkielisessä numerossa 16.11.2016

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Eero Kukko ja Juha Paukkeri

ALKUSOITOT, SIIONIN LAULUT

Nuottikirja, joka sisältää alkusoiton jokaiseen Siionin lauluun. Alkusoittoja on 35 eri säveltäjältä. Kirja sopii kaikille seuroissa, kodeissa ja seurakuntatyössä näitä lauluja soittaville.

30 €

Toim. Ari-Pekka Palola

Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti

Kirja antaa tietoa vanhoillislestadiolaisen opetuksesta ja avaa sitä, mihin uskosta nousevat opinkäsitykset pohjautuvat. Artikkeleissa avataan myös käsitteiden merkityksiä. 

25 €

Liisa Louhisalmi

AATOKSEN SAIRAALAREISSU

Helppolukuinen lastenkirja, joka tutustuttaa lasta sairaalamaailmaan.

17 €


Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi