Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Evangeelium kõigile rahvaile

eesti 16.11.2016 13:25 | Siionin Lähetyslehti
Kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust, kuulutas ta Jumala riigi evangeeliumi: ”Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse.” (Mk 1:15) Jeesus läkitas ka oma jüngrid kuulutama meeleparandamist inimeste hulka.
Kõigis neljas evangeeliumis mainitakse seda, kuidas Jeesus pärast ülestõusmist andis selle ülesande oma järgijatele. Luuka evangeeliumi järgi peab kuulutama Tema nimel meeleparandamist ja pattude andeksandmist kõikide rahvaste juures alates Jeruusalemmast (Lk 24:47). Jeesus sidus evangeeliumi kuulutamise ka oma teise tulemisega. ”Seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp” (Mt 24:14).

Apostlite teod vahendavad meile pildi evangeeliumi võidukäigust uue liidu esimestel aastakümnetel. Esimene nelipüha oli nagu mõjukas algus evangeeliumi tööle. Peo ajal sai 3000 inimest meeleparandamise armu, ja nad läksid viima head sõnumit oma kodukohtadesse.

Corneliuse koju kutsutud apostel Peetrus kuulutas võimsalt: ”Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.” (Ap 10:43.) Jutluse ajal laskus Püha Vaim kuulajate peale. Cornelius koos oma perega võttis vastu elava usu.

Paulus Jumala abimees

Saulus Tarsosest, kes paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu (Ap 9:1), sai oma patud andeks Hananiase jutluse mõjul. Pärast seda kutsuti ta evangeeliumi tööle. ”Ta on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette” (Ap 9:15). Õnnistatuna ja palvetega saadetuna läkitati vendi läkitustööle (Ap: 3). Paulus tegi kolm misjonireisi koos oma töökaaslastega umbes kolme aastakümne jooksul.

Kristuse lepitustöö oli kuulutuse keskne sõnum: ”Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub.” (Ap 13: 38–39.)

Evangeeliumi töö jätkub

Evangeeliumi töö jätkub edaspidi. Jumala armu ja andeksandmist isiklikult kogenud inimene tahab rääkida oma leiust ka teistele. Püha Vaimu volitatuna kuulutatakse evangeeliumi seda igatsevale. Ristiõpetuse sõnad on tõsi: Kristuse töö maailmas jätkub tema koguduses Püha Vaimu tööna.”

Jumala riik läheneb ka veel evangeeliumi sõnas ja kutsub isiklikule meeleparandamisele ja usule. Kui inimene võib kogeda uuestisünni armu, liidab Püha Vaim tema Kristuse kogudusega. Samas sünnib armastus sünnitaja, Jumaja koguduse ja teiste Jumala laste vastu. On võidud astuda rahu teele, mille tee lõpus ootab taeva õndsus.

Tekst: Risto Göös
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/2012 (Siioni Misjoni Leht 1/2012)
Tõlge: Helena Sulkala

Julkaistu vironkielisessä numerossa 16.11.2016

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi