Tiistai 19.2.2019
"
Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Jer. 9:23

Ristimine – hea südametunnistuse liit

eesti 16.11.2016 13:31 | Siionin Lähetyslehti
Ristimine on üks meie kiriku pühadest sakramentidest. See tehakse Kristuse käsu kohaselt: ”Ristige neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.” Käsk ristida on osa Jeesuse antud misjonikäsust: ”Tehke minu jüngriteks kõik rahvad.” Sellesse kuulub õpetuskäsk: ”Õpetage neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud.” (Mt 28:18–20.) Jeesuse jüngriks tehtud inimene tuleb ristida ja tunnistada kolmainsa Jumala omaks. Teda tuleb ka õpetada õpetuskäsu kohaselt.
Lapse ja täiskasvanu ristimine

Uus Testament räägib meile ristimistalitustest, kus ristiti kogu pere. Niisugused on muuhulgas lood Lüüdia ja tema perekonna ristimisest (Ap 16:14–15) ja Filipi vangivalvuri ja kogu tema pere ristimisest (Ap 16:30–34). Pere hulka arvati isa, ema, lapsed, kodus elavad sugulased ja teenijaskond. On tähtelepanuväärne, et juba algkristlaste ajal ristiti väga väikseid lapsi. Kirikuisa Origenes ütles oma ajal (KO 1948, 60): ”Kirik on saanud apostlitelt kombe ristida lapsi.”

Lapse usk

Meie Looja õnnistus annab meile lapsi. Nad on Piibli järgi ”Issanda annid”. Juba Vana Testamendi usklikud leidsid, et laps on juba ema üsas õnnistuse all (Ps 22:10–11). Laps saab armu läbi usu anni ja on päästetud Kristuse lepitustöö läbi. Piibli ilmutus on, et ”inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata” (Rm 3:28). Ka laps ei saa vagaks ilma usuta. Kui laps või täiskasvanu usub, loeb Jumal selle tema vagaduseks. Ristsetel võime imetleda lapse usku, mille Jeesus meile eeskujuks tõstis.

Mida on lapsel niisugust, et ta saab Jumala riiki? Jumala sõna järgi ei ole temas eneses midagi head. Temas on pärispatu mõjud. Niisiis ei või me seletada lapse kõlblikkust tema inimlike omadustega. Piibel ei anna siiski luba mõtelda, et laps oleks enne ristimist vaimulikus mõttes surnud. Kui oleks niimoodi, ei oleks Jeesus seadnud last usu eeskujuks. Laps on kõlbulik Jumala ees vagaks tegeva usu tõttu. Piibli järgi – ka luterliku tunnistuse kohaselt – on usk Püha Vaimu mõjutatud. Igaüks, kellel on Kristuse Vaim, on tema oma ehk usklik.

Laps on usu eeskuju juba sündides: ta on kaasosaline Vabastaja armus. Tema patud on lepitatud Kolgatal.

Ristimine on liit

Ristimist kutsutakse armuliiduks ja hea südametunnistuse liiduks. Ristimine õpetab ja tuletab Jumala lastele meelde, et nad on ühendatud surmasse koos Kristusega ja et nad tõusevad surnuist nagu Tema. Ristitu elu on rändamine uues Jumalale pühendatud elus (Rm 6:4–5 ). Jumala lapsed võitlevad usu läbi ristimise armuliidus. Ristsetel näeme selle liidu sõlmimist, kui Jumala sõna ja vesi ühinevad. Liit on Jumala poolt kindel. Ta tahab ise oma halastuse läbi meid hoida ja armastada. Ristimine ergutab meid koormat ja patut ära panema ja pesema oma sisemist elu veega, evangeeliumiga. Ristsetel paluvad vanemad, ristivanemad, vanavanemad ja lähedased, et ristitav saaks olla kaitstud ristimise liidus ja jõuaks kord taevasse.

Ristimise kohustus

Kuna ristimine on hea südametunnistuse liit, õpetab see meid säilitama usku ja head südametunnistust. Võitlemine hea südametunnistuse abil tähendab alati võitlust patu vastu ja meeleparandamist patust. Luther kirjutab järgides Kirja roomlastele, selle kuuenda peatüki salme: ”Mida tähendab siis niisugune veega ristimine? See tähendab, et vana Aadam meis peab igapäevase patukahetsuse ja meeleparanduse läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega, ja iga päev peab jälle väljuma ja tõusma uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses igavesti Jumala ees.” (KO 1948, 59)

Ristituna Jumala koguduse hoius

Jumala kogudus kannab last ja hoiab teda armuliidus. On tähtis, et ristitu võib jääda Jumala koguduse saatjaskonda kogu eluajaks. Mitmed on kaotanud usu ja hea südametunnistuse, kui on eksinud maailma. Siis saab Jumala koguduse saatjaskonda ja päästetute hulka ainult meeleparanduse läbi. Usuga võib omandada vagaduse, mis kõlbab Jumala ees. Kui usu lamp säilib meie südames põlevana, saame kord kirkusse.

Tekst: Matti Kinnunen
Allikas: Vuosikirja 2006, Oikea ja väärä (Aastaraamat 2006, Õige ja väär)
Tõlge: Hannu Sulkala

Julkaistu vironkielisessä numerossa 16.11.2016

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi