Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Vastastikus abikaasade vahel

eesti 16.11.2016 13:38 | Siionin Lähetyslehti
Abielu kuulub Jumala loomiskorda. Jumal lõi mehe ja naise vastastikusse, võrdväärsesse, elu hoidvasse suhtesse. Abielus pole küsimus ainult Jumala määratud korraldusest, vaid ta on lubanud ka õnnistada abielu. Jumala õnnistuse abil iga sõlmitud abielu täidab sellele seatud ülesannet: vastastikust ühendust hoida. Abielus on võimalus kogeda elu suurt rikkust ja andi, lastega kaasnevat rõõmu, kasvamise imet.
Usklikena abikaasadena kogeme vaimset ühendust ja tahaksime rännata oma kutsumusele vastavalt. Usume, et mõjutatud Jumala armastusest on meil hingest tahe hoida head, aga inimestena kogeme võimetust ja jõuetust mitmetes elujärgedes.

Vastu sinu südant

Iga inimene, juba oma idus Jumala tuntud, on hetke vastu ema südant. Loomistöö ime, sündimine, täitub ning ema süli kaitseb elu algusesse. Sündime interaktsioonisuhtesse, mis vastab näljale, külmale, valule ja väsimusele.

Iga inimene igatseb teisele lähedale nii nagu kunagi laps emale sülle. See on inimese loomulik vajadus. Meie vajame teist inimest jagama elukogemusi. Oma abikaasa on parimal juhul selline inimene, kellega sünnib tunne kohtumisest ja juuresolekust. Sünnib ühenduse kogemus, mille abil inimene võib veenduda selles, et ta on väärtuslik, tähtis ja armastatud.

Saladus on suur

Kristuse ja koguduse vahelist suhet on võrreldud mehe ja naise vahelise abielusuhtega: “‘Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.’ See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest.” (Ef 5:31–32.) Abielus on võimalik õppida Jumala põhimist tahet: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” (Lk 10:27.)

Sõlmides abielu sõlmime liitu teise inimesega. Seome ennast ja lubame palju. Loomishetke alusel inimesel on sellele loomulik vajadus. Lubadus kokku ühineda, soov saada üheks, avalikustatakse, kinnitatakse ja õnnistatakse laulatusel. Lubame armastada teineteist kuni surm meid lahutab. Elu koos abikaasaga, osutades teisele tähelepanu, olles teisele alandlik, annab meile võimaluse olla kui Jumala pilt, kui armastuse vahend. Abielu ei tugine ainult armastuse tundele, vaid see on lubadus ning põhineb tahtmisele.

Need kaks saavad üheks

Paulus õpetas: “Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust. – – Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.” (Ef 5:28–29, 31.)

Meie usu põhjal on mehe ja naise suhe abielus võrdväärne. Kristus on selles mehe ja naise ühine pea. Vaimuliku, vaimse ja kehalise ühenduse kogemine on taotlemist väärt. See nõuab meilt sõnakuulelikust Jumala sõnale ja tahtmist olla alandlik abikaasale. Üheks saadakse siis, kui suheldakse vastastikumõju erinevatel tasanditel. Selleks on vaja sõnu, keelt, kõrvu, meeli, tahtmist kuulata ja kuulda, tahtmist sõnadega väljendada iseennast. See on väga kompleksne asi.

Peetrus õpetas abikaasasid: “Nii nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, “hüüdes teda isandaks”. Teie olete saanud Saara lasteks, kui te teete head. – – Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.” (1Pt 3:6–7.)

Kaheosalisena

Ühena elamine nõuab abikaasadelt teise armastamist nii nagu iseennast, austamist, alandlikkust, usaldust ja avameelsust. On tähtis, et mõlemad võivad vabalt väljendada oma arvamusi, vajadusi ja tundeid. Teise inimese ligidal elamine peaks olema nii turvalist, et võiksime väljendada ka raskena leitud tundeid, nagu muret, hirmu ja viha. Kokkupõrgete ja lahkarvamuste parandamiseks vajame andeks palumist ja andeks andmist. Kui me usume evangeeliumi, kogeme uue alamise armu ja saame jõudu räägida asjast nii kaua, et mõlema meel vabaneb tõdes.

Vahepeal abikaasade lahkarvamused võivad viia vaimsesse ja füüsilisesse vägivalda või selle ohtu. Armukadedus, ahistus, kogemused üksindusest ja masendus võivad väljendada seda, et asju pole jäädud piisavalt palju mõtlema ja läbi võtma. Abi otsimine teiste usklike või kutseliseliste nõustajate käest väljendab tahtmist olla Jumala sõnale sõnakuulelik, tahtmist hoida ennast ja teist.

Kui mõlemal abikaasal on tahtmine tugevdada suhet, on see võimalik ka olukordades, mis tunduvad rasked. Abikaasasuhte loomulikku eluteesse kuulub erinevaid perioode. Tõelisesse elupartnerlusesse?? pääsetakse mõnikord kivist rada rännates. Partnerlusesse kuulub tõeline, austav juuresolek, alandlikus, usaldus ja avameelsus.

Ilus keel on nagu lilled väljal. Paremat homset luuakse täna heatahtlikul vastastikmõjul. Sellega on seoses ka Piibli õpetus Vaimu viljadest: “Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 5:22–23).

Tekst: Ritva Vatjus
Allikas: Ajankohtaista 2012, Jumalan valtakunta muuttuvassa ajassa (Aktuaalne 2012, Jumala riik muutuvas ajas)
Tõlge: Anna Vatanen

Julkaistu vironkielisessä numerossa 16.11.2016

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi