Tiistai 21.5.2019
"
Rakkaudessaan säälivänä Herra lunasti heidät vapaiksi, hän nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Jes. 63:9

Kristlaste vaheline ühendus tugevneb teineteist teenides

eesti 5.4.2019 08:39 | Siionin Lähetyslehti
Apostel Peetruse nõu on päevakohane selles isekusele ja lõbustustele kippuvas ajas. 
Kui Paulus kirjutab Kreekasse Korintose kogudusele Jumala kogudusest, kasutab ta selle kohta nimetust Kristuse ihu: ”Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed” (1Kr 12:27)”. 

Paulus tuletab meelde, et kõik meeleparanduse armu saanud on Jumala lapsed vaatamata sellele, kas nad on orjad või vabad, juudid või kreeklased. Seda meeldetuletust läks vaja, sest Korintosse oli end sisse seadnud palju rahvast erinevatest kultuuridest ja rahvustest.

Vaimu üksmeelsusega

Jumala kogudus on rõõmutsev, aga ka võitlev kogudus. Võitlus saab otsa Kristuse teisel tulemisel. 

Sinnamaani püüab hingevaenlane ära rikkuda Jumala laste vahelist Püha Vaimu tekitatud vennalikku ja ühist armastust pakkudes kristlusele uudendusi või pehmendusi. Sellepärast Paulus, kui ta räägib Korintose Jumala lastest Kristuse ihu liikmetena, tahab oma kirja vastuvõtjatele tuletada meelde, mida tähendab see, kui inimene on usu kaudu saanud omada Vaimu ühendust Kristuse ja ta kogudusega. ”Sest me kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama Vaimuga joodetud” (1Kr 12:13). 

Usk tekitab teenimistahet

Igal Jumala lapsel on oma koht ja ülesanne Kristuse ihu liikmena kodusiionis ja ka laiemalt Jumala riigi tööl. Kiri korintlastele ütleb: ”Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama; ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama” (1Kr 12:4–5). Need armuanded on nii ajalikud kui ka vaimulikud. ”Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks” (1Kr 12:7). Elav usk annab teenimistahet. See tekitab armastuse kõigi inimeste vastu ning kutsub uskmatuse teelt parandama meelt. See julgustab oma usu ära kaotanuid pöörduma tagasi Isa kodu poole.

Vaim tunnistab

Pühade osadus on mingi niisugune asi, mida inimene ei saa loomulike silmadega näha.

Meeleparanduse armu saanud usklik inimene saab siiski näha Jumala riiki usu läbi (Lk 17:21, Jh 3:3).

Paulus kirjutab: ”Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.” (Rm 8:16)

Paulus näitlikustas Jumala laste osadust teineteise ning Kristusega kirjutades ihu ja selle liikmete kohta. ”Meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks.” (1Kr 12:13) Selle koguduseihu peaks on Kristus – ihu päästja (Ef 5:23).

Misjonikäsk on igaühe asi

Jeesus ise õpetab: ”Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule” (Mk 16:15). Sellele misjonikäsule põhineb Jumala riigi töö uue lepingu koguduses. Igaüks Kristuse ihu liige on sellele ülesandele seatud. Selle ülesande täitmine Jumala tahtmist mööda ei ole aga võimalik ilma isikliku usuelu hoidmiseta. Katekismus tõdeb selle asja kohta: ”Kristuse töö siin maailmas jätkub tema koguduses Püha Vaimu tööna. Kristuse koguduses oleme elavas ühenduses Kristuse ja teiste kristlastega. Sellepärast nimetab Piibel kogudust Kristuse ihuks.”

Teenimine tugevdab usku ja kogudust

Iga usklik on kutsutud teenimisele ja tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks (Ef 4:12). Igaühe teenimisülesanne on väärtuslik ja vajalik. Mul tuleb meelde üks vana inimene, kellega sain kokku mõni aeg tagasi. See vanur rääkis, kuidas ta palub Taevast Isa, et ta õnnistaks oma kogudust, ja et sõnateenijad suudaksid armust ja tõest kinni hoida selles Jumala sõna murendavas ajas. Kuigi selle vana inimese käed ei suutnud enam konkreetselt Jumala riigi tööga tegelda, suudsid nad palvetada.

Kristluse töö kaitseb

Jumala riigi tööga käib alati kaasa kaitse, mis tugevdab omavahelise armastuse sidemeid. See on tähtis, sest hingevaenlase kõige petlikum nipp on usuelu privaatseks teha ja Jumala laste läbikäimist vähendada. Apostel Peetruse nõu on päevakohane selles isekusele ja lõbustustele kippuvas ajas: ”Siis kandke sellesama pärast kõikepidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust, tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu.” (2 Pt 1:5–7)

Aastakümneid tagasi nentis üks soome jutlustaja oma jutluses nõnda: ”Igal ajal on Jumala lapsed Vaimu poolt valgustatult mõistnud, et juba siin maa peal ja armu ajal kogutakse õndsaks saavad armuriiki, mis on Kristuse poolt rajatud. Kalli lepinguverega pestud ja puhastatud elavad siin Isa majas.” 

Tekst: Tapani Kirsilä
Tekst on ilmunud soome keeles Siionin Lähetyslehtis 9/2018
Tõlge: UV 


Julkaistu eestinkielisessä kieliliitteessä tammikuussa 2019
 

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi