Perjantai 22.11.2019
"
Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Ps. 90:5-6

Kristlaste vaheline ühendus tugevneb teineteist teenides

eesti 5.4.2019 08:39 | Siionin Lähetyslehti
Apostel Peetruse nõu on päevakohane selles isekusele ja lõbustustele kippuvas ajas. 
Kui Paulus kirjutab Kreekasse Korintose kogudusele Jumala kogudusest, kasutab ta selle kohta nimetust Kristuse ihu: ”Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed” (1Kr 12:27)”. 

Paulus tuletab meelde, et kõik meeleparanduse armu saanud on Jumala lapsed vaatamata sellele, kas nad on orjad või vabad, juudid või kreeklased. Seda meeldetuletust läks vaja, sest Korintosse oli end sisse seadnud palju rahvast erinevatest kultuuridest ja rahvustest.

Vaimu üksmeelsusega

Jumala kogudus on rõõmutsev, aga ka võitlev kogudus. Võitlus saab otsa Kristuse teisel tulemisel. 

Sinnamaani püüab hingevaenlane ära rikkuda Jumala laste vahelist Püha Vaimu tekitatud vennalikku ja ühist armastust pakkudes kristlusele uudendusi või pehmendusi. Sellepärast Paulus, kui ta räägib Korintose Jumala lastest Kristuse ihu liikmetena, tahab oma kirja vastuvõtjatele tuletada meelde, mida tähendab see, kui inimene on usu kaudu saanud omada Vaimu ühendust Kristuse ja ta kogudusega. ”Sest me kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama Vaimuga joodetud” (1Kr 12:13). 

Usk tekitab teenimistahet

Igal Jumala lapsel on oma koht ja ülesanne Kristuse ihu liikmena kodusiionis ja ka laiemalt Jumala riigi tööl. Kiri korintlastele ütleb: ”Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama; ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama” (1Kr 12:4–5). Need armuanded on nii ajalikud kui ka vaimulikud. ”Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks” (1Kr 12:7). Elav usk annab teenimistahet. See tekitab armastuse kõigi inimeste vastu ning kutsub uskmatuse teelt parandama meelt. See julgustab oma usu ära kaotanuid pöörduma tagasi Isa kodu poole.

Vaim tunnistab

Pühade osadus on mingi niisugune asi, mida inimene ei saa loomulike silmadega näha.

Meeleparanduse armu saanud usklik inimene saab siiski näha Jumala riiki usu läbi (Lk 17:21, Jh 3:3).

Paulus kirjutab: ”Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.” (Rm 8:16)

Paulus näitlikustas Jumala laste osadust teineteise ning Kristusega kirjutades ihu ja selle liikmete kohta. ”Meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks.” (1Kr 12:13) Selle koguduseihu peaks on Kristus – ihu päästja (Ef 5:23).

Misjonikäsk on igaühe asi

Jeesus ise õpetab: ”Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule” (Mk 16:15). Sellele misjonikäsule põhineb Jumala riigi töö uue lepingu koguduses. Igaüks Kristuse ihu liige on sellele ülesandele seatud. Selle ülesande täitmine Jumala tahtmist mööda ei ole aga võimalik ilma isikliku usuelu hoidmiseta. Katekismus tõdeb selle asja kohta: ”Kristuse töö siin maailmas jätkub tema koguduses Püha Vaimu tööna. Kristuse koguduses oleme elavas ühenduses Kristuse ja teiste kristlastega. Sellepärast nimetab Piibel kogudust Kristuse ihuks.”

Teenimine tugevdab usku ja kogudust

Iga usklik on kutsutud teenimisele ja tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks (Ef 4:12). Igaühe teenimisülesanne on väärtuslik ja vajalik. Mul tuleb meelde üks vana inimene, kellega sain kokku mõni aeg tagasi. See vanur rääkis, kuidas ta palub Taevast Isa, et ta õnnistaks oma kogudust, ja et sõnateenijad suudaksid armust ja tõest kinni hoida selles Jumala sõna murendavas ajas. Kuigi selle vana inimese käed ei suutnud enam konkreetselt Jumala riigi tööga tegelda, suudsid nad palvetada.

Kristluse töö kaitseb

Jumala riigi tööga käib alati kaasa kaitse, mis tugevdab omavahelise armastuse sidemeid. See on tähtis, sest hingevaenlase kõige petlikum nipp on usuelu privaatseks teha ja Jumala laste läbikäimist vähendada. Apostel Peetruse nõu on päevakohane selles isekusele ja lõbustustele kippuvas ajas: ”Siis kandke sellesama pärast kõikepidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust, tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu.” (2 Pt 1:5–7)

Aastakümneid tagasi nentis üks soome jutlustaja oma jutluses nõnda: ”Igal ajal on Jumala lapsed Vaimu poolt valgustatult mõistnud, et juba siin maa peal ja armu ajal kogutakse õndsaks saavad armuriiki, mis on Kristuse poolt rajatud. Kalli lepinguverega pestud ja puhastatud elavad siin Isa majas.” 

Tekst: Tapani Kirsilä
Tekst on ilmunud soome keeles Siionin Lähetyslehtis 9/2018
Tõlge: UV 


Julkaistu eestinkielisessä kieliliitteessä tammikuussa 2019
 

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi