Lauantai 15.12.2018
"
Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." 1 Piet. 1:15-16

Puhkepäeva õnnistus

eesti 29.12.2014 13:24 | Siionin Lähetyslehti
Inimene vajab puhkust. Jumal kinkis inimesele puhkepäeva õnnistuseks ja rõõmuks. Käsu „Sa pead pühapäeva pühitsema” kõige tähtsam sõnum on hingamispäeva pühitsemine. Saame hingetõmbeaega argielu kiirustamisest ja rahuneda, et kuulata Jumala sõna. 
Jumala õnnistatud ja pühitsetud hingamispäev on tähtis. Siiski võib selle mõte meil vahel meelest minna. Iisraeli rahvaski unustas selle. Sellepärast tuli Jumalal tuletada meelde kolmandat käsku (2Ms 20:8). 

Käsus „Sa pead pühapäeva pühitsema” on kaks osa: puhkamine ja pühitsemine. Kumbki, sellest õigel kombel aru saades, sisaldab Jumala õnnistust. Puhkamine on osa õnnistusest ajalises mõttes ja vältimatu, et edasi jõuda. Pühapäeva õige pühitsemine sisaldab igavest õnnistust, sest see juhib meid Jumala sõna juurde. Selles on terve puhkepäeva tuum: Jumala sõna pühaks pidamine igal päeval. Pühapäev on antud inimese jaoks, see on Jumala and meile õnnistuseks ja rõõmuks.

Hingamise õnnistus

Puhkepäev kuulub Jumala loomistöösse: meid on loodud nii, et me lihtsalt vajame puhkamist. „Kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle” (2Ms 20:11).

 Ihu ja meel saavad kosutust puhates. On hea peatuda ja mõtelda järele, millised asjad on koormaks. Kas oleks põhjust nendest puhkepäeval loobuda, et meile jääks aega ka tegelikult puhkamiseks? Väljas olemine ja looduses liikumine on terviklik ihu ja meele puhkamine. Puhkepäev on ka võrratu võimalus olla koos oma perekonnaga, kui ei ole vaja kiirustada.

Saame Jumala loal ja käsul olla ühe päeva tööd tegemata. Vahest nõuab see meilt ka usaldust Taevase Isa hoolimise suhtes. Kas kuue päeva pikkune tööpanus on piisav? „Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikusajal pea puhkust” (2Ms 34:21). Siingi sisaldub kindlalt Looja sügav tarkus.
 
Jumala käsud muutuvad siiski hõlpsalt keeldudeks, käskude ja nende järgimise valvamiseks. Kas seda või seda tohib teha pühapäeval? Jeesuse ajal tegid ka variserid Jumala antud pühapäevast vale kombel seaduse. Nad tegid nimekirju hingamispäeval keelatud asjadest. Nendest sai pääsemise tingimus. Evangeeliumid jutustavad, et Jeesus pidi variseridega mitu korda vaidlema sabatiküsimuse teemal. Erinevad seisukohad olid selged. Jeesusele oli sabatki evangeelium: hea sõnum ja kingitus Jumalalt. Jeesus ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks” (Mk 2:27). Puhkepäevalgi on lubatud teha head. Samuti on ka lubatud nautida puhkepäeva.

Jumala s õna ja igavene õnnistus

Kaheosalise käsu tähtsaim sõnum on pühapäeva pühitsemine. Laupäevaõhtul kajav kirikukellade hääl tuletab meile meelde kolmandat käsku, pühapäeva algamist ja selle pühitsemist. Luther tõdes Suures Katekismuses, et pühapäev ei vaja omalt poolt mingit pühitsemist. See on loodud pühaks. Jumal tahab ometi, et me peaksime seda pühaks. Mis see siis tähendab? Luther seletab kolmandat käsku: „Meie peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me jutlust ja Jumala sõna ei põlga, vaid et me seda pühaks peame ning heal meelel kuulame ja õpime.” 

Pühapäev, Jeesuse ülestõusmise päev ja kristlaste pühitsetud päev, on eelkõike Jumala sõna päev. Jumala sõna kuulamine ja lugemine kannavad meile edasi seda igavest õnnistust, mille najal on meie elu ja surm. Püha Vaimu väega kuulutatud evangeelium räägib Kristusest. See kingib tema oma kuulajale, puhastab südame usuga ja annab väge. 

Piibel jutustab, et Jeesus läks sabati ajal sünagoogi oma kombe järgi. Jeesus näitas meile eeskuju: Ta pühitses pühapäeva, minnes kuulama sõna. Ka algkoguduse kristlased kogunesid pühapäevasele jumalateenistusele korrapäraselt. Apostlite tegudes jutustatakse: „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes” (Ap 2:42). 

Jumal teenib oma sõna ja sakramentidega. Sabat on ka selles mõttes inimese jaoks. Meid teenitakse, selles on tõeline puhkekoht, oaas. Ilus kirikuruum, laste hääled koguduse saalis, kõval häälel laulmine ja Piibli igavene sõnum loovad püha vaimsust ja teevad puhkepäevast ka peopäeva. Ka usuühenduse läbielamine kokkutulekutel, jumalateenistustel ja usklike kohtumistel tundub õnnistusena ja väeandjana. Jumalast voolab puhkepäeva õnnistus meie ellu puhkuse ja eelkõige Jumala sõna läbi. 

Taevane Isa on tõotanud oma sõnas, et usklikud saavad kord veeta õiget, täielikku puhkepäeva. „Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul” (Hb 4:9–11).

Tekst: Albert Halonen
Tõlge: J. K.
Allikas: SRK aastaraamat Ajankohtaista 2013 / Siunaus

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Nuottivihko – Iloinen jouluretki

Lähde jouluiselle musiikkiretkelle! Retki alkaa joulun odotuksesta ja etenee jouluvalmistelujen kautta kohti aattopäivän jännitystä ja joulun suurta juhlaa. Retkelle lähdetään perinteisten, uusien ja harvinaisempien tonttu- ja leikkilaulujen matkassa.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Iloinen jouluretki, SRKCD-130

Lähde jouluretkelle perinteisten, uusien ja harvinaisempien tonttu- ja leikkilaulujen matkassa. Laulujen kautta edetään joulun odotuksesta kohti jouluvalmisteluja, aattopäivän jännitystä ja joulun suurta juhlaa. Tyttöjen ja poikien lauluryhmiä johtaa Ulla Metsänheimo. Pianoa soittaa Emilia Soranta. Lauluja säestetään myös monin muin soittimin. 

22 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi