Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Puhkepäeva õnnistus

eesti 29.12.2014 13:24 | Siionin Lähetyslehti
Inimene vajab puhkust. Jumal kinkis inimesele puhkepäeva õnnistuseks ja rõõmuks. Käsu „Sa pead pühapäeva pühitsema” kõige tähtsam sõnum on hingamispäeva pühitsemine. Saame hingetõmbeaega argielu kiirustamisest ja rahuneda, et kuulata Jumala sõna. 
Jumala õnnistatud ja pühitsetud hingamispäev on tähtis. Siiski võib selle mõte meil vahel meelest minna. Iisraeli rahvaski unustas selle. Sellepärast tuli Jumalal tuletada meelde kolmandat käsku (2Ms 20:8). 

Käsus „Sa pead pühapäeva pühitsema” on kaks osa: puhkamine ja pühitsemine. Kumbki, sellest õigel kombel aru saades, sisaldab Jumala õnnistust. Puhkamine on osa õnnistusest ajalises mõttes ja vältimatu, et edasi jõuda. Pühapäeva õige pühitsemine sisaldab igavest õnnistust, sest see juhib meid Jumala sõna juurde. Selles on terve puhkepäeva tuum: Jumala sõna pühaks pidamine igal päeval. Pühapäev on antud inimese jaoks, see on Jumala and meile õnnistuseks ja rõõmuks.

Hingamise õnnistus

Puhkepäev kuulub Jumala loomistöösse: meid on loodud nii, et me lihtsalt vajame puhkamist. „Kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle” (2Ms 20:11).

 Ihu ja meel saavad kosutust puhates. On hea peatuda ja mõtelda järele, millised asjad on koormaks. Kas oleks põhjust nendest puhkepäeval loobuda, et meile jääks aega ka tegelikult puhkamiseks? Väljas olemine ja looduses liikumine on terviklik ihu ja meele puhkamine. Puhkepäev on ka võrratu võimalus olla koos oma perekonnaga, kui ei ole vaja kiirustada.

Saame Jumala loal ja käsul olla ühe päeva tööd tegemata. Vahest nõuab see meilt ka usaldust Taevase Isa hoolimise suhtes. Kas kuue päeva pikkune tööpanus on piisav? „Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikusajal pea puhkust” (2Ms 34:21). Siingi sisaldub kindlalt Looja sügav tarkus.
 
Jumala käsud muutuvad siiski hõlpsalt keeldudeks, käskude ja nende järgimise valvamiseks. Kas seda või seda tohib teha pühapäeval? Jeesuse ajal tegid ka variserid Jumala antud pühapäevast vale kombel seaduse. Nad tegid nimekirju hingamispäeval keelatud asjadest. Nendest sai pääsemise tingimus. Evangeeliumid jutustavad, et Jeesus pidi variseridega mitu korda vaidlema sabatiküsimuse teemal. Erinevad seisukohad olid selged. Jeesusele oli sabatki evangeelium: hea sõnum ja kingitus Jumalalt. Jeesus ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks” (Mk 2:27). Puhkepäevalgi on lubatud teha head. Samuti on ka lubatud nautida puhkepäeva.

Jumala s õna ja igavene õnnistus

Kaheosalise käsu tähtsaim sõnum on pühapäeva pühitsemine. Laupäevaõhtul kajav kirikukellade hääl tuletab meile meelde kolmandat käsku, pühapäeva algamist ja selle pühitsemist. Luther tõdes Suures Katekismuses, et pühapäev ei vaja omalt poolt mingit pühitsemist. See on loodud pühaks. Jumal tahab ometi, et me peaksime seda pühaks. Mis see siis tähendab? Luther seletab kolmandat käsku: „Meie peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me jutlust ja Jumala sõna ei põlga, vaid et me seda pühaks peame ning heal meelel kuulame ja õpime.” 

Pühapäev, Jeesuse ülestõusmise päev ja kristlaste pühitsetud päev, on eelkõike Jumala sõna päev. Jumala sõna kuulamine ja lugemine kannavad meile edasi seda igavest õnnistust, mille najal on meie elu ja surm. Püha Vaimu väega kuulutatud evangeelium räägib Kristusest. See kingib tema oma kuulajale, puhastab südame usuga ja annab väge. 

Piibel jutustab, et Jeesus läks sabati ajal sünagoogi oma kombe järgi. Jeesus näitas meile eeskuju: Ta pühitses pühapäeva, minnes kuulama sõna. Ka algkoguduse kristlased kogunesid pühapäevasele jumalateenistusele korrapäraselt. Apostlite tegudes jutustatakse: „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes” (Ap 2:42). 

Jumal teenib oma sõna ja sakramentidega. Sabat on ka selles mõttes inimese jaoks. Meid teenitakse, selles on tõeline puhkekoht, oaas. Ilus kirikuruum, laste hääled koguduse saalis, kõval häälel laulmine ja Piibli igavene sõnum loovad püha vaimsust ja teevad puhkepäevast ka peopäeva. Ka usuühenduse läbielamine kokkutulekutel, jumalateenistustel ja usklike kohtumistel tundub õnnistusena ja väeandjana. Jumalast voolab puhkepäeva õnnistus meie ellu puhkuse ja eelkõige Jumala sõna läbi. 

Taevane Isa on tõotanud oma sõnas, et usklikud saavad kord veeta õiget, täielikku puhkepäeva. „Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul” (Hb 4:9–11).

Tekst: Albert Halonen
Tõlge: J. K.
Allikas: SRK aastaraamat Ajankohtaista 2013 / Siunaus

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi