Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Jumala sõna kuulama

eesti 29.12.2014 13:28 | Siionin Lähetyslehti
Piibel soovitab austada ühendust kogudusega

Piibel rõhutab Jumala sõna kuulamise tähtsust. Apostel Paulus kirjutas: „Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.” On tähtis tulla kokku kuulama, mis Jumal tahab oma Vaimu läbi avaldada. Usk aga ei teki, kui Püha Vaim ei tee tööd sõna kuulutajas ja kuulajas.

Väike beebi kasvab oma elu esimesed kuud nii, et ta sööb ainult oma ema rinnapiima. Rinnapiim on tugev ja toitev. Apostel Peetrus võrdleb ka Jumala sõna jõudu rinnapiimaga: „Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde” (1Pe 2:2–3).

Mida tähendab Jumala sõna kuulamine?

Jumal avaldab ennast kõigile oma loodud kuningriigis (Rm 1:19–20), kõigile rahvastele ning iga inimese saatuses ja südametunnistuses (Rm 2: 14–15). Päästeks on vaja ka veel midagi muud: Jumala erilist avaldust, millest räägib püha Piibel, ning Pühas Vaimus kuulutatud rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Sõna ongi Jeesus ise (Jh 1). Jumala sõna kuulamine tähendab Jeesuse juurde tulemist, tema kuulamist. Jeesus elab üles tõusnuna Issandana koguduses, mille Püha Vaim on kokku kogunud.

Piibel manitseb sõna kuulama

Piibli kaudu ergutatakse meid kuulama sõna. Prohvetite tekstides kutsub Jumal oma rahvast kuulama tema sõna. Selles sisaldub lohutus ja lubadus Jumala hoolitsusest, tihti aga ka hukkamõist nendele, kes on temast loobunud. Prohvet Jesaja raamatus Jumal trööstib oma rahvast: „Kuulge mind, õigluse nõudjad, Issanda otsijad! Vaadake kaljut, mille küljest te olete raiutud, ja kaevuauku, kust olete välja kaevatud!!” (Js 51:1) Jumala sõna kuulmises sisaldub ka eluühenduse otsimine ainsast õigest Jumalast: „Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus!” (5Ms 6:4). Evangeeliumides lõpetab Jeesus tihti oma kõne hüüatusega „Kel kõrvad on, kuulgu!” (Mt 13:9). Apostel Paulus kirjutas kuulamisest roomlastele: „Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu” (Rm 10:17). Jumala sõna kuulamine on nõnda seotud kuulutatud sõnaga. Sellepärast on tähtis koguneda kuulama, mida Jumal tahab oma Vaimu läbi avaldada.

Püha Vaim tekitab usu

Martin Luther kirjutas Püha Vaimu tööst: „Ei sina ega mina saaks iialgi midagi teada Kristusest, temasse uskuda ega teda oma Issandaks hüüda, kui seda ei pakuks Püha Vaim evangeeliumi kuulutuse varal ja seda meie südamesse ei kingiks” (Suur Katekismus, III õpetus). Nüüdisaegne tehnika, nagu internet, võimaldab Jumala sõna kuulata ka siis, kui see muidu oleks võimatu. Vahel oleme aheldatud oma kodudesse nii, et me ei saa astuda uskujatega ühendusse. Algkoguduses oli ühisel kogunemisel tähtis roll. „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas” (Ap 2: 42, 46). Kui algkoguduse elus oli raskeid küsimusi, tuli kogudus kokku vestlema (näiteks Ap 15). Ka meie, tänapäeva Jumala lapsed, vajame vahel  ühiseid vestlusi. Piibel manitseb kogudusega ühendust hoidma: „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist − ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat” (Hb 10:25). Usklikud peaksidki alati julgustama üksteist sõnakuulmiseks, et ühendus Sõnaga – Kristusega – püsiks ja kasvaks. Kui ma küsisin oma laste käest, miks on hea minna Jumala sõna kuulama, kostsid nad: „Et püsiks usk ja saaks taevasse!” Nii see on: et saaksime kord pärale.

Tekst: Markku Kanniainen
Tõlge: M. J.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 6/2013

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi