Jumala armastus tekitab rõõmu

eesti 29.12.2014 13:31 | Siionin Lähetyslehti
Jumala riigi tunnismärk on armastus. Hea Karjase armastus tekitab rõõmu. Jeesuse Kristuse järgijail on rõõm usu anni ja igavese elu lootuse üle. Evangeelium annab meile jõudu uskuda ja Jumala laste kombel armastada.
Lihavõtepühade lähenedes sõi meie Vabastaja koos oma järgijatega. Ta pesi oma jüngrite jalgu ja andis neile nõnda eeskuju: jüngritel tuli teha sama, mis nende Issand tegi neile. (Jh 13:1–17) Vabastaja seletab jalgade pesemise eeskuju andvat tähendust oma lahkumis- ehk hüvastijätukõnes (Jh 13:31–14:31). Kõne tuum peitub sõnades „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!” (Jh 13:34). Jeesuse armastus oma jüngrite vastu oli täielik lõpuni.

Viimsel õhtusöögil esitas õpetaja oma õpilastele tähendamissõna viinapuust ja selle okstest: „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.” (Jh 15:1–4) Jõud usuks ja usu headeks viljadeks voolab välja Kristusest.

Püha Vaim õpetab

Kui täielik õpetaja jutustab Jumala Poeg oma järgijatele Jumala armastusest: „Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.” (Jh 15:9–10)

Kristuse kogudus usub Jumala sõna igavest päästmist ja elab selle järgi. Jeesus ütles: „Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” (Jh 14:26) „Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumala temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis – Vaimus, kelle ta meile on andnud.” (1Jh 3:23–24) 

Evangeeliumist kostab Hea Karjase hääl 

Jeesus ütleb: „Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.” (Jh 10:14–16) Me kuuleme Hea Karjase häält, kui usklik inimene kuulutab pattude andeksandmist Jeesuse nime ja vere läbi.

Jõudu usuks ja Jumala laste vaheliseks armastuseks annab pattude andeksandmise evangeelium: „Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega räägi tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu Tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme  „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseennast ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohust.” (1Jh 1:5–9)

Rõõm Hea Karjase armastuse üle

Hea Karjase armastus tekitab rõõmu. Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.” (Jh 15:11) Kristuse järgijal on rõõm usu anni üle, mille Jumal on ette valmistanud oma Pojas Jeesuses Kristuses: „Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.” (1Jh 5:4)

Jumala lapsel on rõõm ka igavese elu lootuse üle: „Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas.” (1Jh 3:2–3)

Armastus on Jumala riigi tunnismärk 

Armastus on Jumala riigi tunnismärk siin maailmas. Jeesus ütleb: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13:35) Meie Vabastaja käsib oma järgijaid leebelt: „Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!” (Jh 15:12)

Usklike vaheline armastus ja Püha Vaimu üksmeelsus kutsuvad uskmatut inimest meeleparandusele ja evangeeliumi uskumisele, Jumala riigi ühendusse. Nii nagu taevas, nõnda ka Jumala riigis rõõmustatakse iga meeleparanduse armu saanu üle (Lk 15:3–7). Kui Hea Karjane leiab üles oma kadunud lamba, rõõm on suur: „Sina teed rohkeks rahva, ja valmistad talle suure rõõmu: nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ollakse rõõmsad, otsekui saaki jagades hõisatakse.” (Js 9:2)

Tekst: Kyösti Pieviläinen
Tõlge: A. S.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 2/2014

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi