Lauantai 19.10.2019
"
Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä! Ps. 119:101,104

Pöörduge ja elage!

eesti 29.12.2014 13:41 | Siionin Lähetyslehti
Jumala armastus on suunatud kogu patusele maailmale

Jumal hoolitseb oma laste eest kui karjane oma lammaste eest. Ta otsib üles oma lambad, hoolitseb ja toidab neid. Hea karjane ei väldi patuseid ega aja neid minema, vaid armastab ja kutsub neid enda juurde. Jumal halastab nõrkadele ja kahetsevatele oma riigis.

Inimese elutee ei ole aga tihti tasane. Puutume oma elus vältimatult kokku ka ebaõnnega. Samuti ei käi inimene tihti ka seda teed, millele Piibli õpetus tugineb. Paljud pöörduvad ära Jumala tahte teelt. Nii juhtub nii üksikute inimeste kui ka tervete rahvastega. 

Prohvet Hesekiel oli preester Jumala kojas Jeruusalemmas. Jumal oli plaaninud talle erilise elutöö. Kuningas Nebukadnetsar alistas aastal 587 eKr Jeruusalemma. Pärast seda viidi Israeli rahvas Paabelisse vangi. Ka prohvet Hesekiel sattus Paabelisse, kus tema ülesandeks sai teenida rahvast prohveti, nõuandja ja julgustava karjasena. Ta lohutas rahvast, tõotades, et Jumal annab neile veel võimaluse minna tagasi oma kodumaale.

Jumal noomis tihti prohvetite kaudu oma rahvast ja hoiatas patu tagajärgede eest. Prohvet Hesekiel andis edasi selge sõnumi selle kohta, et igaüks vastutab isiklikult oma tegude eest. Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd (Hs 18:20).

Hesekiel sai Issandalt teate, kus kirjeldati seda, kuidas Jumal kannab hoolt oma laste eest kui karjane oma karja eest. Karjane otsib eksinuid, seob kinni vigastatud jala, viib rammusale karjamaale sööma ja kaitseb oma karja (Hs 34:14–16). See võrdlus toob meelde Taaveti kirjutatud laulu, tuttava karjasepsalmi (Ps 23) ja kirjelduse Jeesusest hea karjasena, kes annab oma elu lammaste eest (Jh 10:11).

Halastav Jumal

Jumal ei taha, et tema tahte teelt ära pööranud läheks hukatusse. Jumala tahe on hoopis, et kõik pöörduksid ära ja saaksid elada (2Pt 3:9). Hea karjane ei hoia patusest eemale ega, aja teda hoopiski minema, vaid armastab ja kutsub teda enda juurde. Jumala armule on ruumi just seal, kus on patuseid inimesi. Jeesus ütleb: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged” (Mk 2:17).

1948. aasta kirikuõpetuse järgi tähendab meeleparandamine kahetsust ja kartust oma patu pärast. Samal ajal tähendab see usku patust päästmise peale, seda, et patud on antud andeks tänu Kristuse lepitusetööle. Meeleparandamisele järgneb eluviisi muutus ja patu maha jätmine. Hesekieli järgi ei mäleta Jumal enam neid patte, mis on andeks antud. See räägib meile Jumala armu ülearvamatust võimust ja suurusest.

Hesekieli raamat räägib, et kui õiglane läheb valele teele, jumalakartmatute teele, on ta hukatuse jagu. Jumala riigist võib lahkuda vaid ühel moel, andes järele patu ahvatlustele. Kui inimene pöördub kõigist oma pattudest, saab ta elada ega sure (Hs 18:21). 

Jumala juhtuda lastud katsumused

Vangiaeg oli väga raske aeg Iisraeli rahva elus. Üksikul inimesel või tervetel rahvastel on tihti raske mõista kannatuste eesmärki ja näha selles Jumala tahet. Aga Jumala mõtted on meie mõtteist kõrgemad (Js 55:8–9). Jumal näeb palju kaugemale kui inimene. Ta juhib tervete rahvaste teid ja kõnetab meid selle kaudu.

Iisraeli rahvas oli astunud vastu Jumala tahtele ja otsustanud rännata omi teid. Jumal oli aga armuline oma rahva üle. Ta ei hävitanud neid, vaid oli valmis halastama. Jumala armastus on suunatud kogu patusele maailmale: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud Poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16). Jumala sõna ilmutus on lihtne. Pattu langenud saavad kuulda tõotust: „Pöörake ja elage!” (Hs 18:32). Kui inimene usub Püha Vaimu läbi kuulutatud evangeeliumi, saab ta patust vabaks. Siis on kivise südame asemele tulnud lihane süda (Hs 36:26–27).

Jumala riigi osaduses

Hesekiel lohutas rahvast: „Te saate elada maal, mille ma olen andnud teie vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal” (Hs 36:28). Iisraeli rahva vangipõlv lõppes selliselt, nagu Jumal oli tõotanud. Israeli rahvas sai minna tagasi oma kodumaale. 

Jumala lapsed on siin maa peal vaid rändajad. Oleme kui võõra maa peal (Hb 11.13). Siin rännakul langeme pattu, aga Jumal halastab nõrkadele ja kahetsevatele oma riigis. 

Jumala laste eesmärk on igavene elu taevases kodus. Me saame omada igavest elu juba nüüd, siin maa peal − andestavas sõnumis. Hea karjase hoolitsuse all saavutame kord oma tõelise isamaa, kus ei ole pattu ega surma.


Tekst: Juha Seppälä
Tõlge: K. K.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 6/2013

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi