Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Prohvet Jesaja sai näha taevast pidusööki

eesti 29.12.2014 13:44 | Siionin Lähetyslehti
Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja lepitustööst. Prohvet Jesaja ennustas täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Jesaja sai näha ka Siioni mäele kaetud peosööki ning Talle pulmasööki. Seda lootuse võimalust pakutakse usklikele juurde Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul.
Jesaja sai kutse prohvetiks, kui kuningas Ussija suri umbes 740 aastat enne meie Vabastaja sündi. Jesaja ajal ei tahtnud rahvas Jumala tahet kuulata. „Nad on jätnud maha Issanda, nad on põlanud Iisraeli Püha, nad on pööranud talle selja.” (Js 1:2–4)

Sõnakuulmine on parem kui tapaohver

Kuigi rahvas sõna ei kuulnud, talitati nõutud ohvrid ikkagi. Süda ei olnud ohvritalitusel kaasas ja sellepärast noomis Jumal rahvast Jesaja kaudu: „„Milleks mulle teie tapaohvrite hulk?” ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle.” (Js 1: 11) Jumal oli tuletanud seda meelde juba kuningas Saulile prohvet Saamueli ajal: „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv.” (1Sm 15: 22)

Jesaja meeleparandusjutlus

Prohvet Jesaja vaatas tolle aja elu. Ta nägi, kuidas Jumala sõnast loobuti. Ta mõistis, et Jumala sõnast loobumise tõttu oli näha ühiskondlikke ja rahvuslikke probleeme. Maa oli täis vürstide ja rahva mässamist. Vaeseid rõhuti. Valitsejad tegutsesid vastu seadust, mille Jumal oli Moosesele andnud. Rahvas sai nõrgemaks, aga jõud selle ümber said kindlamaks.

Ka sellel ajal oli Jumala sõna kuulutus nii seaduse kui ka evangeeliumi kuulutus. Jesaja palus pattu langenuid pöörduma: „Peske endid, puhastage endid, lakake paha tegemast!” Ka toona lubati kahetsejaile: „Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.  Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud.”  (Js 1:16–20)

Jumal hoiatas Jesajat juba ette, et rahvas ei kuula ta meeleparandusjutlust. Jesajat ei kuulatud, kuigi ta rääkis tervet rahvast puudutavast vangipõlvest ja templi kaotusest. Ta andis teada, et olukord jätkuks sellisena, kuni rahvas saaks hukka, ning ainult Jumala sõnale kuulekad jääksid alles ja saaksid tagasi oma maale minna. (Js 6)

Magusa lõhnaga ohver

Jesaja vaatas oma aega, aga nägi veel kaugemale. Ta ennustas vangipõlve, millest rahval lubati tagasi tulla alles Pärsia kuninga Koorese ajal. Ta sai ka lohutada Rahuvürsti tulekuga, Messias-kuninga sünniga. Ta nägi uue liidu koidikut ja seda „magusa lõhnaga ohvrit” (Ef 5:2), mis kõlbas Jumalale.

Jesaja ennustas seda täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Tema lepitustööst saame me osa usu kaudu. Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja täiuslikust lepitustööst. Seda sõnumit kuulutatakse Jumala rahva hulgas veel praeguselgi ajal.

Pidusöök Siioni mäel 

Prohvet Jesaja sai näha veelgi kaugemale. Ta rääkis pidusöögist Siioni mäel. Seda Jesaja raamatu peatükis 25 kirjeldatud pidusööki on tõlgendatud kui eshatoloogilist, viimsepäevapilti. Ta sai vaadata aegade lõppu, Talle pulmasööki (Ilm 19:9).

Pidusöök oli lootuse pilt rahvale, kes kannatas. Seda lootuse pilti pakutakse usklikele ikka veel Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul. Need peohetked on mõeldud julgustuseks, et me jaksaksime rännata kuni taevase peoni välja.

Julgustust vajatakse, kuna Jumala rahva tee siin ilma peal käib ka „teotuses ja häbis”. Kord „Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt.” (Js 25:8)

Usu silmade kaudu saame vaadata kaugele taevasele pidusöögile. Hoolimata rändamise vaevadest saame juba nüüd ütelda nagu Jesaja raamatus: „See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest.” (Js 25:9)

Tekst: Tuomas Tölli
Tõlge: U-K. P.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/2014

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi