Sunnuntai 23.9.2018
"
Jeesus vastasi fariseuksille ja lainopettajille: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne." Mark. 7:9

Prohvet Jesaja sai näha taevast pidusööki

eesti 29.12.2014 13:44 | Siionin Lähetyslehti
Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja lepitustööst. Prohvet Jesaja ennustas täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Jesaja sai näha ka Siioni mäele kaetud peosööki ning Talle pulmasööki. Seda lootuse võimalust pakutakse usklikele juurde Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul.
Jesaja sai kutse prohvetiks, kui kuningas Ussija suri umbes 740 aastat enne meie Vabastaja sündi. Jesaja ajal ei tahtnud rahvas Jumala tahet kuulata. „Nad on jätnud maha Issanda, nad on põlanud Iisraeli Püha, nad on pööranud talle selja.” (Js 1:2–4)

Sõnakuulmine on parem kui tapaohver

Kuigi rahvas sõna ei kuulnud, talitati nõutud ohvrid ikkagi. Süda ei olnud ohvritalitusel kaasas ja sellepärast noomis Jumal rahvast Jesaja kaudu: „„Milleks mulle teie tapaohvrite hulk?” ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle.” (Js 1: 11) Jumal oli tuletanud seda meelde juba kuningas Saulile prohvet Saamueli ajal: „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv.” (1Sm 15: 22)

Jesaja meeleparandusjutlus

Prohvet Jesaja vaatas tolle aja elu. Ta nägi, kuidas Jumala sõnast loobuti. Ta mõistis, et Jumala sõnast loobumise tõttu oli näha ühiskondlikke ja rahvuslikke probleeme. Maa oli täis vürstide ja rahva mässamist. Vaeseid rõhuti. Valitsejad tegutsesid vastu seadust, mille Jumal oli Moosesele andnud. Rahvas sai nõrgemaks, aga jõud selle ümber said kindlamaks.

Ka sellel ajal oli Jumala sõna kuulutus nii seaduse kui ka evangeeliumi kuulutus. Jesaja palus pattu langenuid pöörduma: „Peske endid, puhastage endid, lakake paha tegemast!” Ka toona lubati kahetsejaile: „Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.  Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud.”  (Js 1:16–20)

Jumal hoiatas Jesajat juba ette, et rahvas ei kuula ta meeleparandusjutlust. Jesajat ei kuulatud, kuigi ta rääkis tervet rahvast puudutavast vangipõlvest ja templi kaotusest. Ta andis teada, et olukord jätkuks sellisena, kuni rahvas saaks hukka, ning ainult Jumala sõnale kuulekad jääksid alles ja saaksid tagasi oma maale minna. (Js 6)

Magusa lõhnaga ohver

Jesaja vaatas oma aega, aga nägi veel kaugemale. Ta ennustas vangipõlve, millest rahval lubati tagasi tulla alles Pärsia kuninga Koorese ajal. Ta sai ka lohutada Rahuvürsti tulekuga, Messias-kuninga sünniga. Ta nägi uue liidu koidikut ja seda „magusa lõhnaga ohvrit” (Ef 5:2), mis kõlbas Jumalale.

Jesaja ennustas seda täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Tema lepitustööst saame me osa usu kaudu. Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja täiuslikust lepitustööst. Seda sõnumit kuulutatakse Jumala rahva hulgas veel praeguselgi ajal.

Pidusöök Siioni mäel 

Prohvet Jesaja sai näha veelgi kaugemale. Ta rääkis pidusöögist Siioni mäel. Seda Jesaja raamatu peatükis 25 kirjeldatud pidusööki on tõlgendatud kui eshatoloogilist, viimsepäevapilti. Ta sai vaadata aegade lõppu, Talle pulmasööki (Ilm 19:9).

Pidusöök oli lootuse pilt rahvale, kes kannatas. Seda lootuse pilti pakutakse usklikele ikka veel Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul. Need peohetked on mõeldud julgustuseks, et me jaksaksime rännata kuni taevase peoni välja.

Julgustust vajatakse, kuna Jumala rahva tee siin ilma peal käib ka „teotuses ja häbis”. Kord „Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt.” (Js 25:8)

Usu silmade kaudu saame vaadata kaugele taevasele pidusöögile. Hoolimata rändamise vaevadest saame juba nüüd ütelda nagu Jesaja raamatus: „See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest.” (Js 25:9)

Tekst: Tuomas Tölli
Tõlge: U-K. P.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/2014

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Liisa Louhisalmi

AATOKSEN SAIRAALAREISSU

Helppolukuinen lastenkirja, joka tutustuttaa lasta sairaalamaailmaan.

17 €

Toim. Ari-Pekka Palola

Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti

Kirja antaa tietoa vanhoillislestadiolaisen opetuksesta ja avaa sitä, mihin uskosta nousevat opinkäsitykset pohjautuvat. Artikkeleissa avataan myös käsitteiden merkityksiä. 

25 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Eero Kukko ja Juha Paukkeri

ALKUSOITOT, SIIONIN LAULUT

Nuottikirja, joka sisältää alkusoiton jokaiseen Siionin lauluun. Alkusoittoja on 35 eri säveltäjältä. Kirja sopii kaikille seuroissa, kodeissa ja seurakuntatyössä näitä lauluja soittaville.

30 €


Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi