Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Prohvet Jesaja sai näha taevast pidusööki

eesti 29.12.2014 13:44 | Siionin Lähetyslehti
Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja lepitustööst. Prohvet Jesaja ennustas täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Jesaja sai näha ka Siioni mäele kaetud peosööki ning Talle pulmasööki. Seda lootuse võimalust pakutakse usklikele juurde Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul.
Jesaja sai kutse prohvetiks, kui kuningas Ussija suri umbes 740 aastat enne meie Vabastaja sündi. Jesaja ajal ei tahtnud rahvas Jumala tahet kuulata. „Nad on jätnud maha Issanda, nad on põlanud Iisraeli Püha, nad on pööranud talle selja.” (Js 1:2–4)

Sõnakuulmine on parem kui tapaohver

Kuigi rahvas sõna ei kuulnud, talitati nõutud ohvrid ikkagi. Süda ei olnud ohvritalitusel kaasas ja sellepärast noomis Jumal rahvast Jesaja kaudu: „„Milleks mulle teie tapaohvrite hulk?” ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle.” (Js 1: 11) Jumal oli tuletanud seda meelde juba kuningas Saulile prohvet Saamueli ajal: „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv.” (1Sm 15: 22)

Jesaja meeleparandusjutlus

Prohvet Jesaja vaatas tolle aja elu. Ta nägi, kuidas Jumala sõnast loobuti. Ta mõistis, et Jumala sõnast loobumise tõttu oli näha ühiskondlikke ja rahvuslikke probleeme. Maa oli täis vürstide ja rahva mässamist. Vaeseid rõhuti. Valitsejad tegutsesid vastu seadust, mille Jumal oli Moosesele andnud. Rahvas sai nõrgemaks, aga jõud selle ümber said kindlamaks.

Ka sellel ajal oli Jumala sõna kuulutus nii seaduse kui ka evangeeliumi kuulutus. Jesaja palus pattu langenuid pöörduma: „Peske endid, puhastage endid, lakake paha tegemast!” Ka toona lubati kahetsejaile: „Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.  Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud.”  (Js 1:16–20)

Jumal hoiatas Jesajat juba ette, et rahvas ei kuula ta meeleparandusjutlust. Jesajat ei kuulatud, kuigi ta rääkis tervet rahvast puudutavast vangipõlvest ja templi kaotusest. Ta andis teada, et olukord jätkuks sellisena, kuni rahvas saaks hukka, ning ainult Jumala sõnale kuulekad jääksid alles ja saaksid tagasi oma maale minna. (Js 6)

Magusa lõhnaga ohver

Jesaja vaatas oma aega, aga nägi veel kaugemale. Ta ennustas vangipõlve, millest rahval lubati tagasi tulla alles Pärsia kuninga Koorese ajal. Ta sai ka lohutada Rahuvürsti tulekuga, Messias-kuninga sünniga. Ta nägi uue liidu koidikut ja seda „magusa lõhnaga ohvrit” (Ef 5:2), mis kõlbas Jumalale.

Jesaja ennustas seda täiuslikku lepitusohvrit, Jeesust Kristust. Tema lepitustööst saame me osa usu kaudu. Evangeeliumi sõna räägib Jumalale kõlblikust ohvrist ja täiuslikust lepitustööst. Seda sõnumit kuulutatakse Jumala rahva hulgas veel praeguselgi ajal.

Pidusöök Siioni mäel 

Prohvet Jesaja sai näha veelgi kaugemale. Ta rääkis pidusöögist Siioni mäel. Seda Jesaja raamatu peatükis 25 kirjeldatud pidusööki on tõlgendatud kui eshatoloogilist, viimsepäevapilti. Ta sai vaadata aegade lõppu, Talle pulmasööki (Ilm 19:9).

Pidusöök oli lootuse pilt rahvale, kes kannatas. Seda lootuse pilti pakutakse usklikele ikka veel Jumala sõnas. Taevasest pidusöögist saame me eelaimdust ka Issanda püha õhtusöömaaja puhul. Need peohetked on mõeldud julgustuseks, et me jaksaksime rännata kuni taevase peoni välja.

Julgustust vajatakse, kuna Jumala rahva tee siin ilma peal käib ka „teotuses ja häbis”. Kord „Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt.” (Js 25:8)

Usu silmade kaudu saame vaadata kaugele taevasele pidusöögile. Hoolimata rändamise vaevadest saame juba nüüd ütelda nagu Jesaja raamatus: „See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest.” (Js 25:9)

Tekst: Tuomas Tölli
Tõlge: U-K. P.
Allikas: Siionin Lähetyslehti 1/2014

Julkaistu vironkielisessä kieliliitteessä 11/2014.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi