Torstai 23.5.2019
"
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Joh. 13:34

Ljuvliga boningar

på svenska 17.2.2016 23:24 | Siionin Lähetyslehti
Psaltarpsalm 84 känns igen som Korachs ättlingars psalm. Den ger sin beskrivning av Israels folks vandring i ödemarken. En del av folket hade gjort uppror mot sina ledare Mose och Aron. Korach med sina skaror undervisade att hela folket är heligt. En sådan undervisning var inte efter Guds sinnelag. I fjärde Mosebok framgår hur Gud bestraffade Korachs anhöriga (4 Mos 16:32).
Luther skriver i förordet till psalm 84 att psalmen beskriver Guds församlings boningar och dess ljuvlighet. De som förblev hörsamma gentemot Guds röst, gladdes över Guds församling.

Guds församling

Redan Gamla förbundets tids människor såg Guds församling genom tro, ett Herrens Sions på det heliga berget, där Gud träder fram i sin fullkomliga glans (Ps 2:7, 50:2). Profeten Jesaja betraktade Nya förbundets församling, där ”de blindas ögon öppnades och de dövas öron hörde”.  ”De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr” (Jes 35:5, 10).

Dessa profetior har redan besannats. Även i vår tid innebär Guds församling rättfärdighet, frid och glädje i Helig nde (Rom 14:17).

Guds ord uppmanar oss att värdesätta församlingens sammankomster och att höra vad Anden säger till församlingen. Aposteln Paulus skrev om Guds församling även som familj: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten” (Ef 2:19–20).

Församlingens ljuvlighet

Guds församling har alltid varit en stridande församling på jorden. Psaltarpsalm 84 beskriver hur Korachs ättlingar kämpade och färdades trons vandring under strid. De värdesatte den personliga tron och att få bo i Guds församling. De sjöng: ”Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud” (Ps 84:3–4).

Guds barns gläds ännu idag för den personliga tron i Guds församling. I liknelsen om vinträdet undervisade Jesus om det gemensamma bandet mellan personlig tro och Kristi kropp, Guds församling: ”Bli kvar i mig så ska jag bli kvar i er. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar” (Joh 15).

Gud visar sin fullkomliga glans i sin församling. Profeten Sakarja såg som förebild för församlingen en gyllene ljusstake, på vilken det fanns en bägare och sju ljus. Gud har i sin församling gett oss allt som vi behöver. Vi saknar ingentin.

På kampens väg

Korachs ättlingar litade på och Gud satte sin tillit till honom i sina liv och i sin troskamp: ” Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg (Ps 46:1–3, 8). ”En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma” (Ps 84:11).

Korachs ättlingars erfarenheter kan vara bekanta även för den här tidens Guds barn. Ibland kan vi också känna hur färden går som genom ”en tåredal”. I trons glädje kan vi genomgå bekymmer, livets konflikter och tvivel. Gud har dock hjälpt oss. De möjligheter som Gud har visat har börjat först där våra egna har tagit slut.

Guds nåderike är vår trygghet, där hör vi tröstens ord och framför allt evnageliets glädjebudskap om syndernas förlåtelse.Vi får be att den sökande människa finner Guds rike och får glädjas över en personlig tro. Det leder en gång till evigt liv i himlen. I Guds ord lovas att den sökande ska finna och för den som knackar på ska dörren öppnas.

Jorma Hoppa, Övers. T.A.

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: Ps 84

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 2/2016

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi