Torstai 23.5.2019
"
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Joh. 13:34

Gud har omsorg om oss

på svenska 9.11.2016 13:45 | Siionin Lähetyslehti
När Gud skapade människan gav han henne sin skapade jord att leva på (1 Mos.1:28-29). Som en följd av syndafallet fick människan plåga och möda till sitt liv på jorden, men Gud lovade att ta hand om henne (1 Mos 3:14-19).
Gud kommer till människan i naturen, i våra livsöden och i folkens öden. Han talar till oss i våra samveten. Särskilt uttrycker Gud sig själv i den Heliga Skriften och i vår Frälsare Jesus Kristus. Gud har gett sin heliga lag till att leda människors inbördes liv. De tio budordens lag utgör också en grund för det timliga samhällets lagstiftning.

Människan kan komma till Gud i bönen. Det är hjärtats samtal med Gud. Människan är den enda varelsen på jorden som kan komma nära Gud och höra hans röst eftersom hon är skapad till en avbild av Gud. Gud hör varje människas bön.

Jesus lär oss att be

Gud hör den ödmjuka bönen; hycklarens bön är en förskräckelse för honom (Matt 6:1-8). Bönen Fader vår är en del av undervisningen i Jesu bergspredikan. Där undervisar Jesus särskilt om ett liv som är värdigt inför Gud och om livets rättfärdighet. Lärjungarna kände sig som odugliga bedjare och bad Jesus om hjälp. Fader vår, som Jesus har lärt oss, innefattar såväl det timliga som det eviga livets behov. Luthers förklaring i katekesen öppnar en trygg trons synvinkel till vårt böneliv.

Varför knäpper vi våra händer när vi ber? Har du märkt att det hjälper dig att koncentrera tankarna på bönens innehåll? Då känner man att man konkret är den himmelske Faderns älskade barn, som har något att säga Fadern. Fadern svarar på bönen med frid och bedjaren kan fortsätta sitt liv och lita på den himmelske Faderns löften. ”Ske din vilja i himmelen så ock på jorden”.

Vårt dagliga bröd

Luther delar i katekesen (tredje huvudstycket) upp bönen Fader vår i sju böner. Den här tidskriftens tema är den fjärde bönen ”Vårt dagliga bröd”. I det räknar Luther in allt som hör till kroppens föda och behov, alltifrån hem, överhet, hälsa, goda vänner till trofasta grannar och annat liknande.

Vad är vårt dagliga bröd? Är det detsamma som för profeten Elia (se 1 Kung 17:1-16), eller saknar vi kung Salomos livsinnehåll (1 Kung 10:14-26)? Nöjer vi oss månne med Jesu lärjungars lott? Eller känner vi oss missnöjda när vi inte har fått detsamma som vår närmaste granne eller en vän?

Gud har bestämt tid och gräns för var folken ska bo (5 Mos 32.8) och för varje människa hennes levnadstid, boplats och livsuppgift (Gal 1:15). Varje människa är Guds skapelseverk, unik och fullkomlig (Jer 1:5). Vi har också fått alla de gåvor som vi behöver för det liv som Gud bestämt och vi behöver vara trogna dessa gåvor (Rom 12:1-10).

När han uppmanar till förnöjsamhet i njutandet av trons och livets gåvor, varnar aposteln Paulus för girighetens och avundsjukans begär som kan bli till en fara för tron (1 Tim 6:6-12). Vi bör använda det pund som vi fått ansvarsfullt. Vad innebär det i mitt liv? Det får vi fråga den himmelske Fadern om. ”Giv oss idag vårt dagliga bröd.”

Tron är personlig

Vi ber i Fader vår att den himmelske Fadern ska ge oss sin timlig och framför allt eviga välsignelse. Vi ber att vi ska finna Guds rike och få våra synder förlåtna. Det evangelium om Jesus Kristus som predikas i Guds rike ger frid till den som tror det. Evangeliet är Guds kraft ärven i trons kamp.

Den himmelske Fadern ger sin helige Ande så att vi av nåd tror hans heliga ord och lever saliga här i tiden och sedan i himlen (andra bönens förklaring).

Timo Määttä
Övers. TA

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi