JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Seimen lapsen merkitys avautuu uskon kautta

Pääkirjoitukset
22.12.2021 7.00

Juttua muokattu:

17.12. 11:47
2021121711471120211222070000

Jou­lun ydin­ta­pah­tu­ma on ku­vat­tu Luuk­kaan evan­ke­liu­miin kir­joi­te­tus­sa ku­vauk­ses­sa Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä. Nuo pa­ri­kym­men­tä Raa­ma­tun ja­et­ta ovat mo­nil­le tut­tu­a­kin tu­tum­pia. Kui­ten­kin ne vuo­si vuo­den jäl­keen tu­le­vat elä­vik­si, niin lu­et­tui­na kuin kuul­tui­na­kin.

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi toi­saal­ta lii­kut­taa, toi­saal­ta saa sy­dä­men iloi­sek­si. En­ke­lin vies­ti on kai­kel­le kan­sal­le. Sa­mal­la se on mitä hen­ki­lö­koh­tai­sin vies­ti yk­sit­täi­sel­le ih­mi­sel­le. Ker­to­mus Ju­ma­lan Po­jan syn­ty­män ka­ruu­des­ta ja kau­neu­des­ta ei tyh­jen­ny, vaik­ka sii­tä ker­ro­taan lu­ke­mat­to­mis­sa lau­luis­sa, vir­sis­sä ja ku­va­el­mis­sa.

Jou­lu­e­van­ke­liu­min poh­jal­ta val­mis­tel­lus­sa saar­nas­sa voi ol­la esil­lä niin Ma­ria-äi­din, Joo­se­fin kuin ke­don pai­me­nen­kin nä­kö­kul­ma. En­sim­mäi­sen jou­lun vaa­ti­mat­to­mat olo­suh­teet pu­hut­te­le­vat. En­ke­lin vies­tis­sä ajal­li­nen ja ian­kaik­ki­nen koh­taa­vat. Vaa­ti­mat­to­mis­sa ke­hyk­sis­sä to­teu­tuu ih­mi­sen pe­las­tuk­sen kan­nal­ta suu­ria asi­oi­ta.

Löy­tää­kö ih­mi­nen jou­lu­e­van­ke­liu­min ää­rel­lä tuon ker­to­muk­sen suu­rim­man asi­an? Vai käy­kö niin, et­tä evan­ke­liu­min eli ilo­sa­no­man koh­de jää tai­vaal­lis­ten so­ta­jouk­ko­jen, pai­men­ten kii­ruh­ta­mi­sen tai vaa­ti­mat­to­man tal­lin var­joon? Suu­rin­ta Luuk­kaan tal­len­ta­mas­sa ker­to­muk­ses­sa on se, et­tä tal­lin sei­mes­sä nuk­ku­va lap­si on Va­pah­ta­ja. Hän on Jee­sus, joka ker­ran so­vit­taa kaik­ki syn­nit ja omal­la ve­rel­lään lu­nas­taa ih­mi­sen pa­han val­las­ta.

Yk­si kol­mes­ta van­han kir­kon us­kon­tun­nus­tuk­ses­ta, At­ha­na­si­ok­sen us­kon­tun­nus­tus, va­lot­taa sei­men lap­sen, Kris­tuk­sen sa­lai­suut­ta: ”Me us­kom­me ja tun­nus­tam­me, et­tä mei­dän Her­ram­me Jee­sus Kris­tus on Ju­ma­lan Poi­ka, Yh­tä lail­la Ju­ma­la ja ih­mi­nen: Isän luon­nos­ta en­nen ai­ko­jen al­kua syn­ty­nee­nä hän on Ju­ma­la, äi­din luon­nos­ta ajas­sa syn­ty­nee­nä hän on ih­mi­nen. Hän on täy­si Ju­ma­la, ja täy­si ih­mi­nen jär­jel­li­si­ne sie­lui­neen ja ih­mis­ruu­mii­neen. Ju­ma­luu­des­saan hän on sa­ma­nar­voi­nen kuin Isä, ih­mi­syy­des­sään vä­hä­ar­voi­sem­pi kuin Isä. Vaik­ka hän on Ju­ma­la ja ih­mi­nen, ei kui­ten­kaan ole kah­ta Kris­tus­ta, vaan yk­si.”

Päi­vä­mies toi­vot­taa lu­ki­joil­leen Ju­ma­lan siu­naa­maa jou­lun juh­laa!

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys