JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

Tietoa Päivämiehestä

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

30.10. 13:14
20191030131458

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen leh­ti, joka il­mes­tyy vii­koit­tain tab­loi­di­ko­koi­se­na print­ti­leh­te­nä. Vuo­den 2014 huh­ti­kuus­ta al­ka­en on jul­kais­tu myös Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä osoit­tees­sa pai­va­mies.fi. Päi­vä­mies il­mes­tyy myös di­gi­leh­te­nä ja ää­ni­leh­te­nä. Di­gi­leh­ti avau­tui tam­mi­kuus­sa 2017, ja di­gi­leh­den ar­kis­tos­sa on lu­et­ta­vis­sa Päi­vä­mie­hen nu­me­roi­ta lo­ka­kuus­ta 2016 al­ka­en.

Päi­vä­mies ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta, joka on Suo­mes­sa evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon suu­rin he­rä­tys­lii­ke. Leh­des­sä ker­ro­taan myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä ja nii­den kes­ku­syh­dis­tyk­ses­tä Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­ses­tä (SRK), joi­den kaut­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den toi­min­ta on Suo­mes­sa or­ga­ni­soi­tu­nut. SRK:lla on si­sar­jär­jes­töt Ruot­sis­sa (www.sfcorg.se) ja Yh­dys­val­lois­sa (www.llchurch.org) sekä sään­nöl­lis­tä toi­min­taa 18 maas­sa.

Päi­vä­mies kä­sit­te­lee myös ajan­koh­tai­sia us­kon­nol­li­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia asi­oi­ta.

Päi­vä­mies on pe­rus­tet­tu vuon­na 1954, ja sen le­vik­ki on noin 21 500 kap­pa­let­ta.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys