JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Usko ja toivo kantavat myös vakavan sairauden keskellä

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2024 9.00

Mik­ko Kuk­ko ym­mär­si 18-vuo­ti­aa­na, et­tä kuo­le­ma voi tul­la koh­dal­le mil­loin ta­han­sa. Myö­hem­min oma, va­ka­va ter­veys­vai­va pa­kot­ti mie­hen poh­ti­maan jo 28-vuo­ti­aa­na asi­oi­ta, joi­ta moni koh­taa vas­ta ikään­ty­mi­sen myö­tä. Uu­den­lai­nen elä­män­ti­lan­ne on vaa­ti­nut so­peu­tu­mis­ta, mut­ta tyy­ty­väi­nen luon­ne ja ys­tä­vien ja su­vun tuki ovat aut­ta­neet.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Luonnon ennallistaminen toteuttaa viljelyä ja varjelua

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2024 7.00

Haa­pa­jär­vi­nen Heik­ki Ol­li­la on eläk­keel­lä met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin teh­tä­vis­tä, mut­ta ak­tii­vi­se­na luon­toih­mi­se­nä seu­rai­lee luon­toa ja siel­lä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.

1 2 3 4 ... 15 »
– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

Tuplajuuston tekijä tykkää työstään

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2024 6.00

Koh­ta 17-vuo­ti­as Nil­la Han­he­la asuu Kem­pe­lees­sä ja opis­ke­lee Ou­lus­sa Kon­tin­kan­kaal­la lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lus­sa.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Kirkolliskokousedustaja: Yhteistyö kannattaa kirkon luottamustehtävässä

Puhutaan maasta ja taivaasta22.5.2024 13.00

Kan­nus­lai­nen As­ko Syr­jä­lä va­lit­tiin hel­mi­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jak­si. Työ al­koi konk­reet­ti­ses­ti 13. tou­ko­kuu­ta, kun kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si al­koi mes­sul­la Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Pysyvä mutta muotoaan muuttava äitiys

Puhutaan maasta ja taivaasta12.5.2024 12.00

Äi­tiy­teen liit­tyy vah­vo­ja tun­tei­ta. Usein lap­sen syn­ty­mä on eri­tyi­nen juh­la­het­ki äi­tiy­des­sä ja elä­mäs­sä. Las­ten kas­va­es­sa äi­tiys saa uu­sia ulot­tu­vuuk­sia ja muo­vau­tuu per­heel­le juu­ri so­pi­vak­si.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Mummon ”suakkunoista” PowerPoint -esityksiin

Puhutaan maasta ja taivaasta8.5.2024 12.00

Ai­ka muok­kaa ko­din pe­rin­tei­tä, jot­ka siir­ty­vät su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Äi­din ja mum­mon vai­ku­tus Lil­ja-Mar­ja Hei­li­mon elä­mään on ol­lut suu­ri.

Kirsi Paananen muistelee, että seurapenkissä, kotisiionin keskellä, hänet valtasi rauha.

Kirsi Paananen muistelee, että seurapenkissä, kotisiionin keskellä, hänet valtasi rauha.

Iina Paananen

Kirsi Paananen muistelee, että seurapenkissä, kotisiionin keskellä, hänet valtasi rauha.

Kirsi Paananen muistelee, että seurapenkissä, kotisiionin keskellä, hänet valtasi rauha.

Iina Paananen

Usko on ainoa toivo ja turva

Puhutaan maasta ja taivaasta3.5.2024 8.00

Kes­ken työ­päi­vän Pat­ti­jo­el­la asu­va Kir­si Paa­na­nen sai pu­he­lun las­ten syö­pä­o­sas­tol­ta. Roni-po­jan keuh­ko­ku­vis­ta oli löy­ty­nyt jo­ta­kin poik­ke­a­vaa. Jat­ko­tut­ki­muk­siin pyy­det­tiin saa­pu­maan heti seu­raa­va­na aa­mu­na.

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

Minna Ylimäki-Hemminki

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

Minna Ylimäki-Hemminki

Kanttorin työelämää ja perhearkea

Puhutaan maasta ja taivaasta29.4.2024 14.10

Ju­li­aa­na Kel­lo­kos­ki on vai­mo, per­hee­näi­ti, seu­ra­kun­nan kant­to­ri ja kirk­ko­val­tuu­tet­tu. Mo­net roo­lit täy­den­tä­vät toi­si­aan.

Elina Mikkosella ei ole enää kiireitä eikä töitä. On vain levollista aikaa.

Elina Mikkosella ei ole enää kiireitä eikä töitä. On vain levollista aikaa.

Aili Pasanen

Elina Mikkosella ei ole enää kiireitä eikä töitä. On vain levollista aikaa.

Elina Mikkosella ei ole enää kiireitä eikä töitä. On vain levollista aikaa.

Aili Pasanen

Isänmaan hyväksi kotirintamalla

Puhutaan maasta ja taivaasta27.4.2024 7.00


So­ta­ve­te­raa­nien ja sota-ajan nais­ten voi­mat hau­ras­tu­vat, ri­vit har­ve­ne­vat. Yk­si sota-ajan työn­täy­tei­sel­lä ko­ti­rin­ta­mal­la elä­neis­tä on Eli­na Mik­ko­nen, joka nyt viet­tää le­vol­lis­ta ai­kaa Vuo­li­jo­en Em­ma­ko­dis­sa.

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Haastateltavilta

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Haastateltavilta

Jumalan johdatuksessa on hyvä elää

Puhutaan maasta ja taivaasta12.4.2024 8.00

Vaa­sa­lai­set Vau­la ja Ar­to Es­ke­li to­te­a­vat, et­tä sitä ei ai­na ar­jes­sa huo­maa, ym­mär­rä tai ei edes näe, mi­ten Ju­ma­la joh­dat­taa ja kan­taa läpi elä­män eri vai­hei­den ja sa­mal­la muis­tut­taa ole­mas­sa­o­los­taan.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Lukemisen kautta avautuu uusi maailma

Puhutaan maasta ja taivaasta6.4.2024 9.00

San­na-Maa­ria Nis­si­nen kan­nus­taa tart­tu­maan kir­joi­hin ja lu­ke­maan. Lap­sen lu­ke­mi­nen ja lap­sel­le lu­ke­mi­nen on tär­ke­ää ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta, kos­ka se opet­taa muun mu­as­sa tun­ne­tai­to­ja ja em­pa­ti­a­ky­kyä. Lu­ke­mi­nen myös laa­jen­taa sa­na­va­ras­toa ja aut­taa it­seil­mai­sus­sa.

A.-L.S.

A.-L.S.

"Lohduta meitä ahdingossamme"

Puhutaan maasta ja taivaasta2.4.2024 15.55

Muis­tam­me hei­tä, joi­ta van­taa­lais­kou­lus­sa ta­pah­tu­nut vä­ki­val­lan­te­ko on kos­ket­ta­nut sekä vi­ra­no­mai­sia ja mui­ta aut­ta­jia. Mo­net kir­kot ovat au­ki hil­jen­ty­mis­tä var­ten. Seu­ra­kun­nat ja muut ta­hot ku­ten Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to tar­jo­a­vat kes­kus­te­lu­a­pua.

1 2 3 4 ... 15 »
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys