JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Oma paikka on löytynyt

Puhutaan maasta ja taivaasta16.2.2024 6.00

Tu­rus­ta ko­toi­sin ole­va Ma­til­da Lam­min­mä­ki on käy­nyt Es­poos­sa seu­rois­sa jo lap­se­na. Toi­mi­ta­lo oli tuol­loin mel­ko uu­si ja mo­der­nin tun­tui­nen. Tu­rus­ta Lam­min­mä­ki muut­ti Es­poo­seen vuon­na 2016. Aluk­si hän kul­ki mie­hen­sä kans­sa seu­rois­sa sekä Hel­sin­gis­sä et­tä Es­poos­sa, mut­ta muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min oma ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys va­kiin­tui.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Köökkikunkut tekevät keittiövuoroja ja saunovat yhdessä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.2.2024 6.00

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mies­ten keit­ti­ö­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on Timo Kau­ton mie­les­tä ai­van eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus saa­da uu­sia ys­tä­viä. Vaik­ka ryh­mä syn­tyi­kin keit­ti­ön työ­voi­ma­tar­pee­seen, sii­tä on tul­lut mie­hil­le eri­tyi­ses­ti yh­des­sä­o­lon ja ys­tä­vyy­den ryh­mä.

1 2 3 4 ... 15 »

Rita Leppänen

Rita Leppänen

Kahdeksan vuodenaikaa lumosi keskisuomalaiset

Puhutaan maasta ja taivaasta10.2.2024 7.00

Rita ja Pek­ka Lep­pä­sen per­he on muut­ta­nut Kes­ki-Suo­mes­ta Enon­te­ki­öl­le kak­si vuot­ta sit­ten. Per­he ko­kee muut­ta­mi­sen Tai­vaan Isän joh­da­tuk­se­na. Pie­ni us­ko­vais­ten jouk­ko, ri­kas La­pin luon­to ja saa­me­lai­set naa­pu­rit an­ta­vat ai­het­ta kii­tol­li­suu­teen.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Kaksoset ovat rikkaus ja työmaa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.2.2024 9.00

Vänt­ti­län kak­sos­ty­töt Frida ja Is­la syn­tyi­vät 3,5 vuot­ta sit­ten. Sa­maan ai­kaan kan­ga­sa­la­lai­set Vänt­ti­lät ra­ken­si­vat omaa ta­loa ja asui­vat kak­sos­ten kans­sa ker­ros­ta­lo­kak­si­os­sa.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Musiikkityöryhmässä henkilövaihdoksia

Puhutaan maasta ja taivaasta1.2.2024 10.00

Pit­kään kris­til­li­syy­den mu­siik­ki­työn yti­mes­sä ol­lut Juha Ha­ku­li­nen an­taa ti­laa uu­sil­le voi­mil­le.

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Ella Setälä

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Edla Setälä osallistuu mielellään kaikenlaiseen toimintaan rauhanyhdistyksellä.

Ella Setälä

Kivointa on päiväkerhossa

Puhutaan maasta ja taivaasta20.1.2024 9.00

Päi­vä­mie­hen ta­ka­si­vul­la al­koi vuo­den alus­ta Mi­nun ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­ni -sar­ja, jos­sa esi­tel­lään kaik­ki Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Ed­la Se­tä­län ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys on Ala­vu­del­la.

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Janne Paaso

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Janne Paaso

Kodin kuvaraamattu on Iinan aarre

Puhutaan maasta ja taivaasta18.1.2024 12.00

Ko­din ku­va­raa­mat­tu on tär­keä kir­ja 10-vuo­ti­aal­le Ii­na Paa­sol­le. Raa­ma­tun ker­to­muk­set ovat tul­leet hä­nel­le tu­tuik­si sen myö­tä.

Salla ja Jaakko Kallio elävät lapsiperhearkea lastensa Elsan, Nanten, Vienon ja Sylvin kanss. He asuvat Jaakon lapsuuden kodissa Siikajoen Paavolassa.

Salla ja Jaakko Kallio elävät lapsiperhearkea lastensa Elsan, Nanten, Vienon ja Sylvin kanss. He asuvat Jaakon lapsuuden kodissa Siikajoen Paavolassa.

Ari Haapakoski

Salla ja Jaakko Kallio elävät lapsiperhearkea lastensa Elsan, Nanten, Vienon ja Sylvin kanss. He asuvat Jaakon lapsuuden kodissa Siikajoen Paavolassa.

Salla ja Jaakko Kallio elävät lapsiperhearkea lastensa Elsan, Nanten, Vienon ja Sylvin kanss. He asuvat Jaakon lapsuuden kodissa Siikajoen Paavolassa.

Ari Haapakoski

Haaveilua perhearjen pyörityksessä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.1.2024 9.00

Siis­tis­ti au­ra­tun lu­mis­ten koi­vu­jen reu­nus­ta­man tien, upe­an mai­se­man kes­kel­tä avau­tuu Sal­la ja Jaak­ko Kal­li­on per­heen ko­ti­pi­ha. Per­he asuu Jaa­kon lap­suus­ko­dis­sa Sii­ka­jo­en kun­nas­sa Jur­pan­pe­räl­lä, jon­ne he muut­ti­vat esi­koi­sen­sa Nan­ten kans­sa. Per­hee­seen kuu­lu­vat ny­kyi­sin myös tyt­tä­ret Vie­no, El­sa ja Syl­vi.

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Kuva haastateltavalta

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Kuva haastateltavalta

Oikeutta hassuttelijalapsille

Puhutaan maasta ja taivaasta12.1.2024 8.00

Jo­tain hyö­dyl­lis­tä voi­sin vie­lä teh­dä, poh­ti var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­nen Tuu­la Ste­nius elä­kei­än kyn­nyk­sel­lä kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten. Poh­din­to­jen ja vai­heik­kaan työs­ken­te­lyn seu­rauk­se­na syn­tyi väi­tös­kir­ja Las­ten huu­mo­rin ra­ken­tu­mi­nen päi­vä­ko­dis­sa, ”Mua ki­kat­taa, kun mä teen jek­ku­ja”. Tut­ki­mus tar­kas­tet­tiin mar­ras­kuun lo­pul­la Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa, ja se on he­rät­tä­nyt myön­teis­tä huo­mi­o­ta val­ta­kun­nan me­di­ois­sa.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

"Niin Pohjan valkeat välkkyen nyt juhlaan yhtyvät enkelten"

Puhutaan maasta ja taivaasta24.12.2023 12.00

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ron Lau­lun taus­tal­la -pals­tan ju­tun myö­tä kai­kil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laa ja tu­le­vaa vuot­ta.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Joulu on Siskolle kauneutta, lämpöä ja läheisyyttä

Puhutaan maasta ja taivaasta23.12.2023 6.00

– Olen lap­ses­ta saak­ka ol­lut es­tee­tik­ko. Mi­nul­le kau­niit asi­at ym­pä­ril­lä luo­vat suun­nat­to­mas­ti iloa ja hy­vää miel­tä, hän ku­vai­lee.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Kuva: Anna-Leena Rautakoski

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Kuva: Anna-Leena Rautakoski

Joulukortti on vanha, mutta suosittu – "On niitä mukava saada"

Puhutaan maasta ja taivaasta22.12.2023 9.00

Jou­lu­na on ta­pa­na lä­het­tää ys­tä­vil­le ja su­ku­lai­sil­le jou­lu­ter­veh­dys. Ta­vat sii­hen ovat ny­ky­ään mo­net, mut­ta jou­lu­kort­ti on edel­leen suo­ma­lais­ten suo­si­tuin jou­lu­ter­veh­dys. Kak­si jou­lu­kort­ti­har­ras­ta­jaa ker­too, mitä jou­lu­kor­tit heil­le mer­kit­se­vät.

1 2 3 4 ... 15 »
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys