JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 26 »

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi

Hyvä Pai­men on muut­ta­nut yh­dis­tyk­sen mu­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta29.10.2020 6.15

Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä seu­ra­vie­raan kat­se ha­keu­tuu pu­hu­ja­ko­rok­keen pai­men­ta ja lam­mas­ta ku­vaa­vaan re­lie­fiin.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

Kuva haastateltavalta

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

Kuva haastateltavalta

Kai­puus­sa on ilo­a­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta26.10.2020 16.00

Kati Mik­ko­nen asuu kuu­den 6–17-vuo­ti­aan lap­sen­sa ja mie­hen­sä kans­sa Ou­lun­sa­los­sa. 49-vuo­ti­as var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja työs­ken­te­lee päi­vä­ko­dis­sa al­le 3-vuo­ti­ai­den ryh­mäs­sä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Van­kien sa­nan­näl­kä kos­ket­taa pu­hu­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.10.2020 11.10

SRK:n van­ki­la­lä­he­tys­työs­sä on hen­gel­li­sen lä­he­tys­työn juu­ril­la, ko­kee Aar­ne Rai­nio 15 vuo­den ko­ke­muk­sel­la.

Anni Laitila

Anni Laitila

Elsi Arvola

Anni Laitila

Anni Laitila

Elsi Arvola

”On seu­ro­jen ko­ko­nai­suut­ta ikä­vä”

Puhutaan maasta ja taivaasta13.9.2020 10.15

Reis­jär­vi­nen An­ni Lai­ti­la ja pu­das­jär­vi­nen Ul­la-Mai­ja Hir­vas­nie­mi poh­dis­ke­le­vat poik­keu­sa­jan vai­ku­tus­ta seu­rois­sa käy­mi­seen. Per­hee­näi­dit ovat ko­ke­neet, et­tä vaik­ka on help­po is­tua soh­val­le kuun­te­le­maan seu­ra­lä­he­tys­tä, ver­tais­tu­ki ja koh­taa­mi­set jää­vät tuol­loin puut­tu­maan. An­ni ja Ul­la-Mai­ja ovat huo­man­neet, et­tä ky­läi­lyt vir­kis­tä­vät ar­jen kes­kel­lä: jos­kus tun­tuu, kuin oli­si en­ke­lei­tä liik­keel­lä.

Kuva: Asko Syrjälältä

Kuva: Asko Syrjälältä

A-lin­jan As­ko

Puhutaan maasta ja taivaasta6.9.2020 8.00

– En tun­ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ko­vin mo­nia As­ko­ja. Pien­tä se­kaan­nus­ta on jos­kus tul­lut, kun naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa asuu täys­ni­mi­kai­ma, joka on vie­lä sa­ma­ni­käi­nen kuin minä.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kah­den­lai­nen ra­ken­ta­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2020 6.00

– En­sim­mäi­nen oma työ­maa­ni oli, kun 5–6-vuo­ti­aa­na me­nin naa­pu­riin ja ky­syin, pää­sen­kö töi­hin. Naa­pu­ri palk­ka­si mi­nut, ja palk­ka oli, jos en ihan vää­rin muis­ta, 50 pen­niä tun­nil­ta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja on
kar­tal­la työ­teh­tä­vis­tään

Puhutaan maasta ja taivaasta1.9.2020 14.00

Nu­me­roi­den pyö­rit­te­ly, vas­tuu ja eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Nii­den ym­pä­ril­le Mii­ka Kop­pe­roi­nen on ha­lun­nut ra­ken­taa työ­u­ran­sa.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

”Toi­min­taa on so­peu­tet­tu re­surs­se­ja vas­taa­vak­si”

Puhutaan maasta ja taivaasta26.8.2020 9.15

Al­ku­tal­ves­ta 2018 Han­na-Lee­na Pu­hak­ka sai pu­he­lun, jos­sa ky­syt­tiin, on­ko hän käy­tet­tä­vis­sä Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyyn. Ky­sy­mys yl­lät­ti.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Koh­tuus on pai­kal­laan ur­hei­lus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta25.8.2020 17.00

Ou­lu­lai­set ur­hei­lu­mie­het Juk­ka Kol­mo­nen ja Ka­le­vi Haa­pa­lah­ti pal­lot­te­le­vat sitä, mil­loin hyvä har­ras­tus, lii­kun­ta, voi muut­tua huo­nok­si. Juk­ka on seu­ra­kun­ta­pap­pi ja yrit­tä­jä, Ka­le­vi en­ti­nen yrit­tä­jä ja ny­kyi­nen elä­ke­läi­nen.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta18.8.2020 6.00

– Tie­de ke­hit­tyy kai­ken ai­kaa, mut­ta se­kin ke­hit­tyy tie­tyis­sä ra­jois­sa. Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na – myös sen ta­ka­na, mitä tie­teen ken­täl­lä ta­pah­tuu, poh­tii Juha Ha­ka­la.

1 2 3 4 ... 26 »
4.12.2020

Si­nun puo­lee­si, Her­ra, minä kään­nyn. Ju­ma­la­ni, si­nun apuu­si minä luo­tan.

En­hän luo­ta tur­haan, et­hän an­na vi­hol­li­sil­le­ni sitä rie­mua, et­tä he voit­ta­vat mi­nut! Ps. 25:1–2

Viikon kysymys

Viikon kysymys