JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 35 »
Kesäaurinko paistaa pilvien lomasta

Kesäaurinko paistaa pilvien lomasta

Anita Keränen

Kesäaurinko paistaa pilvien lomasta

Kesäaurinko paistaa pilvien lomasta

Anita Keränen

Ke­sä­au­rin­ko pais­taa pil­vien lo­mas­ta

Lukijan kuva21.7.2021 0.30
Siankärsämö (Achillea millefolium)

Siankärsämö (Achillea millefolium)

Eki

Siankärsämö (Achillea millefolium)

Siankärsämö (Achillea millefolium)

Eki

Si­an­kär­sä­mö (Ac­hil­lea mil­le­fo­lium)

Lukijan kuva20.7.2021 9.40
Metsä sateen jälkeen

Metsä sateen jälkeen

Maria Saukko

Metsä sateen jälkeen

Metsä sateen jälkeen

Maria Saukko

Met­sä sa­teen jäl­keen

Lukijan kuva19.7.2021 8.05
Kesäyössä

Kesäyössä

Maria Saukko

Kesäyössä

Kesäyössä

Maria Saukko

Ke­säy­ös­sä

Lukijan kuva17.7.2021 9.25
Kesäkukat

Kesäkukat

Maria Saukko

Kesäkukat

Kesäkukat

Maria Saukko

Ke­sä­ku­kat

Lukijan kuva16.7.2021 7.00
Lumme

Lumme

Rauha Manninen

Lumme

Lumme

Rauha Manninen

Lum­me

Lukijan kuva15.7.2021 8.00
Pikku-Hugo Suviseuraportilla

Pikku-Hugo Suviseuraportilla

Kalle Sivonen

Pikku-Hugo Suviseuraportilla

Pikku-Hugo Suviseuraportilla

Kalle Sivonen

Pik­ku-Hugo Su­vi­seu­ra­por­til­la

Lukijan kuva14.7.2021 8.15
Tornion suviseurojen henkilökuljetus kalustoa. Nimismiehen poikkeusluvalla sai ihmisiä kuljettaa kuorma-autojen perävaunussa. MB-auto etualalla on isäni Veikko Aittakummun omistama.

Tornion suviseurojen henkilökuljetus kalustoa. Nimismiehen poikkeusluvalla sai ihmisiä kuljettaa kuorma-autojen perävaunussa. MB-auto etualalla on isäni Veikko Aittakummun omistama.

Ei tietoa

Tornion suviseurojen henkilökuljetus kalustoa. Nimismiehen poikkeusluvalla sai ihmisiä kuljettaa kuorma-autojen perävaunussa. MB-auto etualalla on isäni Veikko Aittakummun omistama.

Tornion suviseurojen henkilökuljetus kalustoa. Nimismiehen poikkeusluvalla sai ihmisiä kuljettaa kuorma-autojen perävaunussa. MB-auto etualalla on isäni Veikko Aittakummun omistama.

Ei tietoa

Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen hen­ki­lö­kul­je­tus ka­lus­toa. Ni­mis­mie­hen poik­keus­lu­val­la sai ih­mi­siä kul­jet­taa kuor­ma-au­to­jen pe­rä­vau­nus­sa. MB-au­to etu­a­lal­la on isä­ni Veik­ko Ait­ta­kum­mun omis­ta­ma.

Lukijan kuva13.7.2021 8.00
1 2 3 4 ... 35 »
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.