JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Eeva-Maija Lappalainen

Eeva-Maija Lappalainen

Kevätsää kutsui virkistys- ja pihaleikkipäivään

Uutiset1.6.2023 12.30

Jo­en­suu­lais­ten ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma Li­pe­rin Kuo­rin­gas­sa ava­si itä­suo­ma­lais­ten ke­sä­kau­den. Läm­pi­män ja au­rin­koi­sen sään li­säk­si täy­teen leh­teen­sä avau­tu­neet puut, kuk­ki­vat tuo­met ja pe­si­mä­si­joil­leen pa­lan­neet pääs­ky­set kie­li­vät al­ka­nees­ta ke­sä­kau­des­ta.

Jumala ei tuomitse väärin

Matkaevääksi31.5.2023 9.25

Kak­si ih­mis­tä kes­kus­te­li kes­ke­nään. En­sim­mäi­nen ky­syi kuu­lu­mi­sia ja sai vas­tauk­sen: ”Mi­nul­la ei ole mi­tään hä­tää, kaik­ki on ajal­li­ses­ti hy­vin, yk­si­tyi­ses­ti ja yh­teis­kun­nas­sa.” Ky­sy­jä jat­koi: ”Mi­ten on us­ko­mi­sen ja ian­kaik­ki­suu­sa­si­oi­den kans­sa?” Toi­nen vas­ta­si jäl­leen: ”Ei ole mi­tään hä­tää.”

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa.  Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa. Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Anne-Marit Karhu

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa.  Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa. Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Anne-Marit Karhu

Samaa sanaa on julistettu – lähetyspuhujana Ruotsin suviseuroissa

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2023 15.00

On lau­an­tai-il­ta ja eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­lus kau­niis­sa Sak­sa­lai­ses­sa kir­kos­sa Tuk­hol­man van­has­sa­kau­pun­gis­sa on al­ka­mas­sa. Eric Jur­mu, joka toi­mii pu­hu­ja­na Rock­for­din seu­ra­kun­nas­sa Min­ne­so­tas­sa, avus­taa eh­tool­li­sen ja­os­sa. Hän odot­te­lee ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen al­ka­mis­ta kir­kon etuo­sas­sa.

Viikon kysymys

Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Kestävä luonnonvarojen käyttö palkitsee

Puhutaan maasta ja taivaasta27.5.2023 8.00

Olen Mi­ka­el Luo­ma Lap­pa­jär­vel­tä. Mi­nul­la on vai­mo ja kuu­si las­ta. Li­säk­si meil­lä on met­säs­tys­koi­ria.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kaikki laulamaan Suvivirttä virsikirja.fi-sivustolta!

Uutiset26.5.2023 8.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­sien taus­tat löy­ty­vät vir­si­kir­ja.fi-si­vus­tol­ta. Si­vus­to on ol­lut suo­sit­tu: vii­me vuon­na se ke­rä­si yli 2,8 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Kalervo Pöykkö

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Kalervo Pöykkö

Mäntsäläläiset juhlivat lauluin, runoin ja muistellen

Uutiset25.5.2023 8.00

Kaik­ki toi­min­ta – toi­mi­ta­lon han­kin­ta ja laa­jen­ta­mi­nen sekä yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen – on teh­ty sik­si, et­tä sai­sim­me ko­koon­tua elä­vän Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, his­to­ri­a­kat­saus ki­teyt­ti.

Väärät valinnat saa anteeksi

Matkaevääksi24.5.2023 6.00

Olet­ko kos­kaan las­ke­nut, kuin­ka mon­ta va­lin­taa olet teh­nyt tä­män päi­vän ai­ka­na? Elä­mäs­sä jou­tuu ja saa koko ajan teh­dä eri­lai­sia va­lin­to­ja.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

Sairaus opetti elämään hetki kerrallaan

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2023 8.35

Saa­vun Ma­ri­ka ja Pau­lus Mus­ta­jär­ven ko­tiin Vim­pe­lin Hal­la­pu­rol­le ko­le­an sään kes­kel­tä. Unoh­dan ta­ka­tal­ven har­min näh­des­sä­ni puu­tar­haan pää­syä odot­ta­vat kas­vit, jot­ka ovat Ma­ri­kan tai­ta­vis­sa kä­sis­sä ja au­rin­gon­va­lon hel­lies­sä ik­ku­nan ta­kaa saa­vut­ta­neet kau­niin veh­re­än muo­don. Is­tum­me kah­vi­pöy­tään kes­kus­te­le­maan MS-tau­dis­ta.

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Marjaana Lehtoaho

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Marjaana Lehtoaho

Taivaan Isällä on näppinsä pelissä

Uutiset22.5.2023 13.00

Mie­het poh­ti­vat mies­te­nil­las­sa Ju­ma­lan suun­ni­tel­mia ja pi­ti­vät hä­neen luot­ta­mis­ta suu­re­na mah­dol­li­suu­te­na.

Pyhän Hengen odotus

Sana sunnuntaiksi21.5.2023 6.00

Pyhä Hen­ki te­kee Kris­tuk­sen läs­nä ole­vak­si omien­sa kes­kel­lä ja luo yh­tey­den tai­vaa­seen as­tu­neen Her­ran ja maan pääl­lä kil­voit­te­le­van seu­ra­kun­nan vä­lil­le.

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin osallistui yli sata edustajaa. Suurten seurojen järjestelyiden pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten seurat ja työvuorot järjestettäisiin tulevaisuudessa.

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin osallistui yli sata edustajaa. Suurten seurojen järjestelyiden pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten seurat ja työvuorot järjestettäisiin tulevaisuudessa.

Hanna Tölli

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin osallistui yli sata edustajaa. Suurten seurojen järjestelyiden pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten seurat ja työvuorot järjestettäisiin tulevaisuudessa.

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin osallistui yli sata edustajaa. Suurten seurojen järjestelyiden pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten seurat ja työvuorot järjestettäisiin tulevaisuudessa.

Hanna Tölli

Seminaarista sai monta hyvää vinkkiä kotiin vietäväksi

Uutiset20.5.2023 7.00

Kes­ki­sen alu­een yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­tiin ajan il­mi­öis­tä, nuo­ris­ta ja suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Kesän 2023 riparilaisten kurssi Ranualla toukokuun lopussa

Uutiset19.5.2023 7.00

Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­te­tään tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 26.–28.5. ke­säl­lä 2023 rip­pi­kou­luun me­ne­vil­le nuo­ril­le. Kurs­sin tar­koi­tuk­se­na on an­taa li­sää en­nak­ko­tie­toa ja -tun­nel­mia ke­sän rip­pi­kou­lus­ta ja tar­jo­ta tu­le­vil­le rip­pi­kou­lu­lai­sil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua toi­siin­sa ja viet­tää ai­kaa tois­ten­sa kans­sa.

Äitienpäivämyyjäisten lomassa ehtii jutella ystävien kanssa. Kaisa Härö ja Minna Laitila lapsineen odottavat Oulaisten Rauhanyhdistyksen myyjäistapahtumassa ruokailun alkua.

Äitienpäivämyyjäisten lomassa ehtii jutella ystävien kanssa. Kaisa Härö ja Minna Laitila lapsineen odottavat Oulaisten Rauhanyhdistyksen myyjäistapahtumassa ruokailun alkua.

Kuvat: Esko Vanhala

Äitienpäivämyyjäisten lomassa ehtii jutella ystävien kanssa. Kaisa Härö ja Minna Laitila lapsineen odottavat Oulaisten Rauhanyhdistyksen myyjäistapahtumassa ruokailun alkua.

Äitienpäivämyyjäisten lomassa ehtii jutella ystävien kanssa. Kaisa Härö ja Minna Laitila lapsineen odottavat Oulaisten Rauhanyhdistyksen myyjäistapahtumassa ruokailun alkua.

Kuvat: Esko Vanhala

Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan käsiä ja sydäntä

Uutiset18.5.2023 9.00

Va­rain­han­kin­nas­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uu­sia kei­no­ja, kun eri­lai­sia lah­jo­ja hyö­dyn­ne­tään eri työ­muo­dois­sa.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan lapset ovat taivaan kansalaisia

Sana sunnuntaiksi18.5.2023 6.00

Jee­suk­sen seu­raa­jat muo­dos­ta­vat Ju­ma­lan per­heen, joka va­el­taa koh­ti tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta Py­hän Hen­gen yh­tey­des­sä toi­siin­sa.

Henna Pärkkä

Henna Pärkkä

Päivämies etsii kesätoimittajaa

Uutiset17.5.2023 12.00

SRK:n leh­tien toi­mi­tus (Päi­vä­mies, Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti ja Las­ten pol­ku) et­sii toi­mit­ta­jaa ajal­le 1.6.–4.8.2023 tai erik­seen so­vit­ta­vak­si ajak­si. Ke­sä­toi­mit­ta­jal­ta odo­te­taan hy­vää suo­men kie­len tun­te­mus­ta, oma-aloit­teis­ta ja luo­vaa työ­o­tet­ta sekä ko­ke­mus­ta leh­ti­työs­tä.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Satapäinen naisjoukko kokoontui laulamaan keväästä ja taivastoivosta

Uutiset17.5.2023 11.15

Nais­ten ke­vät­lau­lu­jen il­las­sa soi­vat ke­vään, lä­hes­ty­vän ke­sän ja Ju­ma­lan kan­san koti-ikä­vän sä­ve­let.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jeesus ei jättänyt omiaan yksin

Matkaevääksi17.5.2023 6.00

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus sil­tä, et­tä elä­mäs­sä on ai­van lii­an pal­jon ta­pah­tu­mia? Tun­te­mi­set saat­ta­vat vaih­del­la ää­ri­lai­das­ta toi­seen: huo­lis­ta ja mur­heis­ta toi­voon ja loh­du­tuk­seen, su­rus­ta ja pe­los­ta rie­muun ja luot­ta­muk­seen. Voi ol­la vai­ke­aa tie­tää, pi­täi­si­kö rau­hoit­tua ja odo­tel­la vai rien­tää ja tart­tua toi­meen.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Villapaitaan on kudottu paljon rukouksia

Uutiset16.5.2023 6.00

Sii­nä vai­hees­sa, kun pesä tyh­je­nee, äi­tien elä­mäs­sä al­kaa uu­si vai­he. Se tie­tää esi­mer­kik­si työ­e­lä­män aloit­ta­mis­ta tai jat­ka­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la. Mo­net löy­tä­vät myös luo­vuu­den it­ses­tään.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Kouvolan seudun Rauhanyhdistys juhli 50-vuotista taivaltaan

Uutiset15.5.2023 10.45

Kii­tol­li­suut­ta ku­lu­neis­ta vuo­si­kym­me­nis­tä tuo­tiin juh­las­sa esiin mo­nin lah­join. Pu­heis­sa ko­ros­tui hyvä yh­teis­työ seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­lil­lä.

A.-L.S.

A.-L.S.

Äidin mietteet

Puhutaan maasta ja taivaasta14.5.2023 10.00

Tä­nään on äi­tien­päi­vä. Päi­vä­mies toi­vot­taa ohei­sen lu­ki­jan ru­non myö­tä äi­deil­le on­nea ja Ju­ma­lan run­sas­ta siu­naus­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jeesus – suuri esirukoilija

Sana sunnuntaiksi14.5.2023 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ru­kous on usein kuin heik­ko huo­kaus Tai­vaan Isän puo­leen. Sa­no­ja ei ai­na löy­dy, mut­ta Ju­ma­la kyl­lä kuu­lee omien­sa ru­kouk­set.

H.H.

H.H.

Tyhjän sylin tilaisuudet tuovat lohtua ja tukea

Uutiset13.5.2023 8.00

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vä Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko muis­tut­taa, et­tä van­hem­muus ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Viik­ko hui­pen­tuu tä­nään Lap­set­to­mien lau­an­tai­hin.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous pohti kirkon tulevaisuutta nyky-yhteiskunnassa

Uutiset12.5.2023 13.30

Kir­kol­lis­ko­kous päät­tää kir­kon opis­ta, työs­tä ja kirk­ko­lain si­säl­lös­tä kir­kon ny­ky­ti­lan ja tu­le­vai­suu­den sekä ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan nä­kö­kul­mis­ta.