JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Kuvitus: Elise Luokkanen-Pylvänäinen

Kuvitus: Elise Luokkanen-Pylvänäinen

Päivämiehen joulutervehdysten keräysaika on käsillä

Uutiset28.9.2023 14.05

13.12. il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hen jou­lu­ter­veh­dys­liit­tees­sä jul­kais­ta­vien jou­lu­ter­veh­dys­ten ke­räys on nyt käyn­nis­sä. Ter­veh­dyk­sen saa leh­teen ot­ta­mal­la yh­teyt­tä oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ter­veh­dys­ten ke­rää­jään. Ter­veh­dyk­ses­sä hen­ki­löi­den ni­met tu­le­vat koo­tus­ti kun­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ni­men al­le.

Hyvinkään rauhanyhdistyksen seurasali oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa täynnä. Etualalla Sari Wirpi vieressään rauhayhdistyksen perustajajäsenistä Toivo Haapalainen, Liisa Huhtinen ja Ritva Haapalainen.

Hyvinkään rauhanyhdistyksen seurasali oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa täynnä. Etualalla Sari Wirpi vieressään rauhayhdistyksen perustajajäsenistä Toivo Haapalainen, Liisa Huhtinen ja Ritva Haapalainen.

Kuvat: Maria Vartiainen

Hyvinkään rauhanyhdistyksen seurasali oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa täynnä. Etualalla Sari Wirpi vieressään rauhayhdistyksen perustajajäsenistä Toivo Haapalainen, Liisa Huhtinen ja Ritva Haapalainen.

Hyvinkään rauhanyhdistyksen seurasali oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa täynnä. Etualalla Sari Wirpi vieressään rauhayhdistyksen perustajajäsenistä Toivo Haapalainen, Liisa Huhtinen ja Ritva Haapalainen.

Kuvat: Maria Vartiainen

Hyvinkään juhlaa sävytti kiitollisuus

Uutiset27.9.2023 11.10

Hy­vin­kään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 50-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lis­tet­tiin 17. syys­kuu­ta. Juh­la­päi­vä al­koi mes­sul­la Hy­vin­kään kir­kos­sa.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Enkelit opastavat matkalla taivaaseen

Matkaevääksi27.9.2023 6.00

Ky­sy­myk­seen, mitä tu­lee mie­leen sa­nas­ta “en­ke­li”, voi­si­vat vas­tauk­set eri-ikäi­sil­lä huo­mat­ta­vas­ti vaih­del­la. Py­hä­kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa tau­lus­ta, jos­sa suo­je­lu­sen­ke­li on saat­ta­mas­sa lap­sia ka­pe­al­la sil­lal­la joen yli (vrt. Ps. 91:11). Kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa jou­lu­e­van­ke­liu­min koh­das­ta, jos­sa pai­me­net sai­vat ilo­sa­no­man syn­ty­nees­tä Va­pah­ta­jas­ta (Luuk. 2:9). Rip­pi­kou­lu­lai­set voi­si­vat muis­tel­la Aa­da­min ja Ee­van kar­ko­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta, jon­ka pa­luu­tie­tä var­ti­oi­vat ke­ru­bit välk­ky­vin mie­koin (1. Moos. 3:24). Van­hat pu­hu­ja­se­dät saat­tai­si­vat ker­toa en­ke­lin edes­sä sei­so­nees­ta yli­pap­pi Joo­su­as­ta, jol­le an­net­tiin syn­nit an­teek­si ja teh­tä­väk­si hoi­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Teh­tä­vään hä­nel­le lu­vat­tiin mat­ka­ys­tä­viä tu­ek­si kil­voi­tuk­ses­sa. (Sak. 3:6–7.)

Viikon kysymys

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Kuvaaja

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Kuvaaja

Aivan tavallinen ihminen – viittomakielinen toivoo rohkeutta kohtaamiseen

Puhutaan maasta ja taivaasta19.9.2023 10.40

Jouk­koon kuu­lu­mi­nen on ih­mi­sil­le tär­ke­ää äi­din­kie­les­tä riip­pu­mat­ta. Äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­nen Ol­li Ka­tai­nen toi­voo roh­keut­ta kuu­ro­jen koh­taa­mi­seen ja hei­dän kans­saan kes­kus­te­luun: – Riit­tää, et­tä opet­te­lee muu­ta­man viit­to­man, sil­lä pää­see al­kuun.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Myllyniemi kappalaiseksi Kannukseen – pappi kulkee ihmisten rinnalla iloissa ja suruissa

Uutiset18.9.2023 9.15

Kan­nuk­sen kir­kos­sa vie­tet­tiin 10. syys­kuu­ta Heik­ki Myl­ly­nie­men kap­pa­lai­sen vir­kaan aset­ta­mi­sen juh­laa. Li­tur­gi­an ja vir­kaan aset­ta­mi­sen toi­mit­ti lää­nin­ro­vas­ti Juha Kar­hu­lah­ti.

H.H.

H.H.

Jumalan sana hoitaa

Sana sunnuntaiksi17.9.2023 7.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on tär­keä muis­taa vas­tuun ja­ka­mi­nen, jot­tei ku­kaan vä­syi­si. Ma­ri­an osa on tär­kein.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Seppo Leppänen

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Vanhuus on hyvää ja arvokasta aikaa, josta saa nauttia, todettiin varttuneiden leiripäivässä Pudasjärven rauhanyhdistyksellä.

Seppo Leppänen

Varttuneet Pudasjärvellä tyytyväisyyttä oppimassa

Uutiset16.9.2023 8.00

Kau­nii­na al­ku­syk­syn päi­vä­nä, 4. syys­kuu­ta, Pu­das­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le oli ko­koon­tu­nut run­sas­lu­kui­nen jouk­ko vart­tu­nei­ta viet­tä­mään Rau­ti­on­saa­ren lei­ri­kes­ku­sa­lu­een lei­ri­päi­vää. Lei­ri­läi­siä oli tul­lut laa­jal­ta alu­eel­ta Koil­lis­maa­ta ja Lap­pia.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Uskovaisen elämä on kilvoittelua joka maassa

Puhutaan maasta ja taivaasta15.9.2023 10.30

Han­nu Jan­hu­nen toi­mi opet­ta­ja­na keni­a­lais­ten nuor­ten rip­pi­lei­rillä Uy­o­ma Ma­ny­wan­das­sa Si­ay­an alu­eel­la 14.–19. elo­kuu­ta. Lei­ri oli Ke­ni­an les­ta­di­o­lais-lu­te­ri­lai­sen yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Pyhän Hengen kompassi ohjaa oikeaan suuntaan

Uutiset14.9.2023 11.55

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan neu­vo­ja kan­nat­taa kuun­nel­la, vaik­ka se ei oli­si muo­di­kas­ta­kaan, to­det­tiin seu­ra­kun­ta­päi­väs­sä.

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Tänään vietetetään kehitysvammaisten kirkkopäivää

Uutiset13.9.2023 10.30

Val­ta­kun­nal­li­seen ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua pai­kan pääl­lä Kuo­pi­on tuo­mi­o­kir­kos­sa tai Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Leipähuone ravitsee nälkäiset sielut

Matkaevääksi13.9.2023 10.00

On­ko si­nun jää­kaap­pi­si ol­lut sel­lai­nen, et­tä va­lo­kin on tun­tu­nut siel­lä tur­hal­ta, kos­ka siel­lä ei ole ol­lut, mitä va­lais­ta? Ela­tuk­sen mur­heet ja lei­pä­huo­let saat­ta­vat ko­e­tel­la sil­loin us­ko­am­me.

Toivolla on tärkeä tehtävä

Pääkirjoitukset13.9.2023 7.00

Jos­kus mat­kan suun­nit­te­lu­vai­he voi osoit­tau­tua mu­ka­vam­mak­si kuin var­si­nai­nen to­teu­tu­nut mat­ka. Suun­nit­te­lun in­nos­tuk­ses­sa ei tun­ne­ta vä­sy­mis­tä, ei teh­dä vää­riä reit­ti­va­lin­to­ja, ko­e­ta sa­na­so­dan an­keut­ta tai pet­ty­mys­tä ma­ja­pai­kan suh­teen. Ker­ro­taan, et­tä psy­ko­a­na­lyy­tik­ko Carl Jung oli ra­ken­ta­nut Roo­man kau­pun­gis­ta it­sel­leen haa­ve­ku­van kai­kes­ta hy­väs­tä ei­kä sik­si us­kal­ta­nut läh­teä kos­kaan mat­kaan. Vain ker­ran hän roh­kais­tui lip­pu­luu­kul­le as­ti, jol­loin pyör­tyi. Unel­mas­ta oli tul­lut hä­nel­le epä­re­a­lis­ti­nen haa­ve­ku­va.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Pettymyksen tunne kertoo tavoitellun asian tärkeydestä

Puhutaan maasta ja taivaasta12.9.2023 14.30

Kou­lu­pai­kas­ta tuli il­moi­tus, et­tä pis­teet ei­vät ai­van riit­tä­neet si­sään­pää­syyn, lo­ma­reis­su pe­ruun­tui sai­ras­tu­mi­sen ta­kia, unel­mien työ­paik­ka jäi saa­mat­ta tai seu­rus­te­lu­kump­pa­ni ei ol­lut­kaan se oi­kea.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Lokakuussa luvassa piispainkirje rukouksesta

Uutiset11.9.2023 9.00

Ru­kou­se­lä­män vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­va pu­heen­vuo­ro on jär­jes­tyk­ses­sä toi­nen piis­pain­kir­je. Edel­li­nen kos­ki Raa­mat­tua ja kirk­koa.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jeesus on lähellä sairaita

Sana sunnuntaiksi10.9.2023 6.00

Ju­ma­la voi ve­tää ih­mis­tä puo­leen­sa myös elä­män vas­toin­käy­mis­ten, ku­ten sai­rau­den kaut­ta.

Pudasjärven Suviseurojen 2024 seuramerkki julkaistiin

Uutiset9.9.2023 20.20

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen merk­ki ja vi­su­aa­li­nen il­me jul­kais­tiin tä­nään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyl­lä tie­don­siir­to­lei­ril­lä. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään, jos Ju­ma­la suo, vuon­na 2024 Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Huomio perheiden tuen tarpeeseen – tavoitteena lapsiystävällinen Suomi

Uutiset9.9.2023 16.00

Vä­es­tö­liit­to kam­pan­joi syk­syn ai­ka­na tuo­den esil­le per­he-elä­män eri puo­lia ja vä­es­tön toi­vei­ta.

Ajan myötä surun tilalle tulee muistoja

Puhutaan maasta ja taivaasta9.9.2023 8.00

Jou­lu­lo­mal­le saa­pu­nut Sil­ja (hen­ki­löi­den ni­met muu­tet­tu) as­tui van­hem­pien­sa ko­ti­o­ves­ta si­sään ja kuu­li, et­tä Kaar­lo oli sinä päi­vä­nä ole­tet­ta­vas­ti huu­mep­sy­koo­sin seu­rauk­se­na hy­pän­nyt sil­lal­ta alas ja kuol­lut. Krii­si­työn­te­ki­jät kä­vi­vät ko­to­na, sa­moin us­ko­vai­nen pap­pi. Kai­ken ka­ruu­den kes­kel­lä lau­let­tiin Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Seattlen kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa

Uutiset8.9.2023 16.00

Seu­ra­kun­ta suun­taa kat­seet tu­le­vaan: seu­ro­jen pito on jo käyn­nis­ty­nyt ja uu­det ti­lat har­kin­nas­sa.

Kotaan mahtui melkein sata ihmistä Jumalan sanan äärelle. Osa seuravieraista kuunteli seurapuhetta pihamaalla.

Kotaan mahtui melkein sata ihmistä Jumalan sanan äärelle. Osa seuravieraista kuunteli seurapuhetta pihamaalla.

Helena Soranta

Kotaan mahtui melkein sata ihmistä Jumalan sanan äärelle. Osa seuravieraista kuunteli seurapuhetta pihamaalla.

Kotaan mahtui melkein sata ihmistä Jumalan sanan äärelle. Osa seuravieraista kuunteli seurapuhetta pihamaalla.

Helena Soranta

Uudessa kodassa oli kiitollinen ja lämmin tunnelma

Uutiset8.9.2023 7.00

Uu­si kota ke­rä­si tu­van täy­teen ute­li­as­ta ja kii­tol­lis­ta vä­keä tun­nel­moi­maan al­ku­syk­syi­ses­tä il­las­ta ja hil­jen­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan ää­reen.

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Aino-Riitta Marjanen

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Aino-Riitta Marjanen

Vuoden 2026 Kauhavan Suviseurojen järjestelyt ovat käynnistyneet

Uutiset7.9.2023 9.00

Ke­säl­lä 2026 Kau­ha­val­la jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jien mu­kaan len­to­kent­tä­a­lue so­vel­tuu hy­vin suu­ren ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen.

Psalmien sanomaa laulujen kautta

Matkaevääksi6.9.2023 6.00

Ju­ma­lan lap­set ovat lau­la­vais­ta kan­saa. Tä­nä­kin ke­sä­nä on suu­ris­sa seu­rois­sa kai­ku­nut voi­mak­kaa­na kii­tos Tai­vaal­li­sel­le Isäl­lem­me Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien vä­li­tyk­sel­lä. Tä­hän on var­mas­ti kiin­nit­tä­nyt huo­mi­on­sa myös us­kos­ta osa­ton kuu­li­ja.

Pulkkilan retkeläisiä ihastelemassa Hepoköngästä.

Pulkkilan retkeläisiä ihastelemassa Hepoköngästä.

Pulkkilan retkeläisiä ihastelemassa Hepoköngästä.

Pulkkilan retkeläisiä ihastelemassa Hepoköngästä.

Optimistisella mielellä pessimistipitäjään

Uutiset5.9.2023 10.40

Vie­rai­lut toi­siin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin muis­tut­ta­vat, et­tä olem­me yh­tei­sel­lä mat­kal­la.

Viikon kysymys