JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Yli­vies­kan uu­si kirk­ko pää­see käyt­töön

Uutiset3.4.2021 7.00

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­kii Yli­vies­kan Py­hän kol­mi­nai­suu­den kir­kon käyt­töön huo­men­na pää­si­äis­sun­nun­tai­na. Van­han kir­kon pa­la­mi­ses­ta on ku­lu­nut vii­si vuot­ta.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sana juh­la­py­häk­si: Us­ko au­kai­see por­tin ikui­seen elä­mään

Sana sunnuntaiksi2.4.2021 7.00

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Niilo Rauhala viipyy dokumentissa myös lapsuudenkodissa ja lapsuusmaisemissaan Kittilässä. Kuvakaappaus videosta.

Do­ku­ment­ti poh­joi­sen ru­noi­li­jas­ta Yo­u­Tu­bes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.4.2021 7.00

Saa­ri jul­kai­si ku­vaa­man­sa ja leik­kaa­man­sa do­ku­men­tin Yo­u­Tu­bes­sa kaik­kien kat­sot­ta­vak­si. Se löy­tyy ni­mel­lä Nii­lo Rau­ha­la – poh­joi­sen ru­noi­li­ja.

Eero Österberg

Eero Österberg

Ra­nu­an opis­tol­le uu­si pu­heen­joh­ta­ja ja uu­sia jä­se­niä

Uutiset1.4.2021 6.15

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa 25. maa­lis­kuu­ta va­lit­tiin uu­sik­si joh­to­kun­nan jä­se­nik­si ra­nu­a­lai­nen Jen­ni Rau­ta­kos­ki ja ro­va­nie­me­läi­nen Tii­na Möl­lä­ri. Lau­ri Kaik­ko­nen ja Ant­ti Paa­na­nen jäi­vät pois joh­to­kun­nas­ta. Paa­na­nen eh­ti toi­mia joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä opis­to­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien ja joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na 12 vuot­ta. Kaik­ko­nen aloit­ti joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä vuon­na 2012.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Piis­pat: Jee­sus tuo rau­han kär­si­myk­sen kes­kel­le

Uutiset31.3.2021 12.00

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat muis­tut­ta­vat pää­si­äis­ter­veh­dyk­ses­sään, et­tä ylös­nous­sut Jee­sus toi rau­han sa­no­man pe­lok­kail­le seu­raa­jil­leen.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Eh­tool­li­sel­la Ju­ma­lan hoi­det­ta­va­na

Matkaevääksi31.3.2021 7.00

Voi­ma­kas lau­lu kai­kuu su­vi­seu­ra­tel­tas­sa. Edes­sä avau­tuu pit­kä eh­tool­lis­kai­de. Kau­lus­pai­tai­set eh­tool­li­soh­jaa­jat osoit­ta­vat ar­vok­kaas­ti vie­rail­le oi­kei­ta kul­ku­suun­tia. Tu­tut pa­pit lau­su­vat vuo­rol­laan sa­nat “Kris­tuk­sen ruu­mis, si­nun puo­les­ta­si an­net­tu”. Kai­kes­sa ko­rut­to­muu­des­saan py­hän kos­ke­tus on kä­sin kos­ke­tel­ta­vis­sa.

Pixabay

Pixabay

Uu­si nuor­ten pod­cast-sar­ja al­kaa huo­men­na

Uutiset30.3.2021 12.00

Huo­men­na kes­ki­viik­ko­na il­mes­tyy Kuu­leen ja Kap­säk­ki­jut­tui­hin en­sim­mäi­nen nuo­ril­le suun­na­tun Kap­sä­kin Si­vu­tas­ku-pod­cast-sar­jan jak­so.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

SRK rek­ry­toi ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan

Uutiset30.3.2021 7.00

SRK:n joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan 27. maa­lis­kuu­ta käyn­nis­tää ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan rek­ry­toin­nin. SRK:n vies­tin­tä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na juu­ri ra­di­o­työn ja verk­ko­vies­tin­nän alu­eel­la.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Raa­mat­tu on lu­et­ta­vis­sa yhä use­am­man äi­din­kie­lel­lä

Uutiset29.3.2021 14.00

Raa­ma­tun­kään­nös­työ on ak­tii­vis­ta. Vuo­den 2020 lo­pus­sa koko Raa­mat­tu oli lu­et­ta­vis­sa jo 704 eri kie­lel­lä.

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

Kuvankaappaus Suviseurojen Instagram-tililtä

SRK:n some uu­dis­tuu

Uutiset29.3.2021 8.00

SRK ke­hit­tää par­hail­laan so­me­ka­na­vi­aan. Täl­lä het­kel­lä SRK:lla on käy­tös­sään usei­ta eri so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via ja ti­le­jä Yo­u­Tu­bes­sa, Ins­tag­ra­mis­sa, Fa­ce­boo­kis­sa ja Twit­te­ris­sä.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Elä­män lei­pää tar­jol­la ra­di­o­seu­rois­sa

Uutiset28.3.2021 9.00

Ra­dio Poo­kis­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­sin seu­ro­ja eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä. Paas­to­na­jan nel­jän­te­nä sun­nun­tai­na eli lei­pä­sun­nun­tai­na seu­rat kuu­lui Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Tytti Kärkölä

Tytti Kärkölä

Her­ran huo­ne ei näy ih­mis­sil­mil­le

Sana sunnuntaiksi28.3.2021 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Mat­teus ker­too, kuin­ka Jee­sus meni temp­pe­liin, kaa­toi ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät ja kyyh­kys­ten myy­jien jak­ka­rat ja ajoi hei­dät pois. Sa­mal­la Jee­sus to­te­si, et­tä he ovat teh­neet hä­nen Isän­sä huo­nees­ta ryö­vä­rien luo­lan.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Tau­ti pa­ra­ni, muis­to jäi

Puhutaan maasta ja taivaasta27.3.2021 9.00

– Ei ol­lut al­kuun­kaan “fik­sua” sai­ras­tua keuh­ko­tu­biin ja vie­lä kes­ken opin­to­jen, tuu­mii Au­ne Tak­ki­nen. Hän sai­ras­ti keuh­ko­tu­ber­ku­loo­sin nuo­ruu­des­saan 1960-lu­vul­la.

Pää­si­äi­sa­jan lau­lu­ja

Mainos26.3.2021 14.00

Pää­si­äi­sa­jan lau­lut on ää­ni­tet­ty yk­si­ää­ni­si­nä ja yk­sin­ker­tai­sel­la ur­ku­sä­es­tyk­sel­lä Kem­pe­leen kir­kos­sa 2016.

Mu­siik­ki­lä­he­tyk­set joh­dat­ta­vat pää­si­äi­sen tun­nel­maan

Uutiset26.3.2021 9.00

Strii­mat­tu­ja pää­si­äi­sai­hei­sia ti­lai­suuk­sia on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Pää­si­äi­sa­jan mu­siik­ki vie Jee­suk­sen kär­si­mys­tiel­le, kuo­le­maan ja ylös­nou­se­muk­seen.

Pää­si­äi­sen sa­no­maa – Raa­ma­tun teks­tein, ru­noin ja ku­vin

Mainos25.3.2021 16.00

Pää­si­äis­kir­ja Mi­nun Her­ra­ni ja Ju­ma­la­ni tuo Ju­ma­lan pe­las­tus­his­to­ri­an kes­kei­sim­mät ta­pah­tu­mat ar­vok­kaas­ti esil­le.

Seu­ra­kun­tien strii­ma­tut mes­sut ja ti­lai­suu­det yh­des­tä pai­kas­ta

Uutiset25.3.2021 14.30

Ko­ti­maa tar­jo­aa uu­den pal­ve­lun, joka ko­ko­aa eri puo­lil­ta Suo­mea ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten, har­tauk­sien tai kon­sert­tien suo­ra­tois­tot eli strii­mauk­set. Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ver­kos­sa.fi-osoit­tees­ta on jo nyt pää­sy kym­me­niin ti­lai­suuk­siin.

Asko Syrjälä

Asko Syrjälä

Han­ka­sal­men pur­ka­mis­pää­tös oli oi­kea

Uutiset25.3.2021 9.30

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke on saa­tu käyn­tiin. Pur­ku­työt al­koi­vat 2. maa­lis­kuu­ta, ja ta­voit­tee­na on saa­da uu­det ti­lat käyt­töön vuo­den 2022 syk­syn lei­ri­kau­den al­kuun.

Ko­ro­na­e­pi­de­mia on hei­ken­tä­nyt vau­va­per­hei­den jak­sa­mis­ta – tyy­ty­väi­syys per­he-elä­mään sil­ti suur­ta

Uutiset24.3.2021 13.00

Juu­ri jul­kais­tun Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen Fin­Lap­set-ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suu­rin osa vau­va­per­hei­den van­hem­mis­ta oli tyy­ty­väi­siä elämäänsä, van­hem­muu­teen­sa ja per­heen­sä ar­kie­lämään. Ti­las­to­ra­por­tin tu­lok­set pe­rus­tu­vat vuon­na 2020 to­teu­tet­tuun tie­don­ke­ruu­seen. *

Huu­dan si­nua avuk­si

Matkaevääksi24.3.2021 8.30

Avun pyy­tä­mi­nen, jopa avun huu­ta­mi­nen kuu­luu ih­mi­sen osaan. Pie­ni lap­si huu­taa usein avuk­si äi­ti­ään. Myös elä­män il­taan eh­ti­nyt van­hus saat­taa huu­taa avuk­si äi­ti­ään.