JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 43 »

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Si­me­on sai näh­dä Ju­ma­lan lä­het­tä­män va­lon

Sana sunnuntaiksi7.2.2021 7.00

Je­ru­sa­le­mis­sa eli Si­me­on-ni­mi­nen mies. Si­me­o­nis­ta sa­not­tiin, et­tä hän odot­ti Is­ra­e­lil­le lu­vat­tua loh­du­tus­ta ja et­tä Pyhä Hen­ki oli hä­nen yl­lään.

H.H.

H.H.

Pal­ve­li­ja ei pe­las­tu töi­den­sä pe­rus­teel­la

Sana sunnuntaiksi31.1.2021 7.15

Jee­suk­sen ver­taus ko­tiin pa­laa­vas­ta pal­ve­li­jas­ta ku­vaa sitä, kuin­ka Ju­ma­lan ar­moa ei voi an­sai­ta omil­la töil­lä. Jee­sus on teh­nyt kai­ken ih­mis­kun­nan puo­les­ta.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Pa­ran­net­tu osoit­ti kii­tol­li­suut­ta

Sana sunnuntaiksi24.1.2021 7.00

Jee­sus teki mo­nen­lai­sia ih­mei­tä, jot­ka he­rät­ti­vät yleis­tä kiin­nos­tus­ta hän­tä koh­taan. Kaik­kia hä­nen te­ke­mi­ään ih­mei­tä ei ole ker­rot­tu Raa­ma­tus­sa, sil­lä nii­tä oli niin pal­jon.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ju­ma­lan lu­pauk­set to­teu­tu­vat

Sana sunnuntaiksi17.1.2021 7.30

Jee­sus to­teut­ti Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, mut­ta jot­kut nä­ki­vät hä­nes­sä vain Joo­se­fin po­jan.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kas­te on lah­ja us­ko­val­le sy­dä­mel­le

Sana sunnuntaiksi10.1.2021 7.00

Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä ja ju­lis­ti sa­mal­la sa­no­maa tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta, joka tu­li­si kas­ta­maan ih­mi­siä tu­lel­la ja Py­häl­lä Hen­gel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tie­tä­jät löy­si­vät oi­ke­an ku­nin­kaan

Sana sunnuntaiksi6.1.2021 6.15

Idän tie­tä­jät us­koi­vat Jee­suk­sen kaik­kien kan­so­jen va­pah­ta­jak­si. He iloit­si­vat löy­tä­es­sään odo­te­tun ku­nin­kaan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jee­sus ju­lis­ti tai­vaal­li­sen Isän­sä tah­toa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Yli­o­pis­ton al­ma­na­kas­sa on tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon yl­lä ru­kous: ”An­na oi Jee­sus, rau­ha ja me­nes­tys!” Pyyn­tö so­pii hy­vin uu­den­vuo­den­päi­vän kir­kol­li­seen tee­maan, joka on Jee­suk­sen ni­mes­sä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lä­hel­lä ja ra­kas­tet­tu­na

Sana sunnuntaiksi27.12.2020 6.15

Jou­lu­kuun 27. päi­vä on van­has­sa kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu apos­to­li Jo­han­nek­sel­le. Kirk­ko­vuo­den päi­vä muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ju­ma­lan sana koh­taa vas­tus­tus­ta

Sana sunnuntaiksi26.12.2020 7.15

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

1 2 3 4 ... 43 »
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys

Viikon kysymys