JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 39 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kris­tus ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa

Sana sunnuntaiksi10.5.2020 6.20

Ope­tus­lap­sil­leen pi­tä­män­sä pit­kän jää­hy­väis­pu­heen jäl­keen Jee­sus aloit­ti ru­kouk­sen. Hän to­te­si het­ken­sä koit­ta­neen ja pyy­si, et­tä Isä kir­kas­tai­si Poi­kan­sa, jot­ta Poi­ka voi­si kir­kas­taa Isään­sä. Evan­ke­liu­mi­teks­tin kes­kei­nen sa­no­ma on Isän ja Po­jan yh­teys, Kris­tuk­sen ja hä­nen seu­raa­jien­sa yh­teys.

Valkovuokot kukkii

Valkovuokot kukkii

Anita Keränen

Valkovuokot kukkii

Valkovuokot kukkii

Anita Keränen

Jee­sus ru­koi­lee seu­raa­jien­sa puo­les­ta

Sana sunnuntaiksi3.5.2020 6.35

Ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet kool­la yh­tei­sel­lä ate­ri­al­la. Jee­sus oli pes­syt ope­tus­las­ten­sa ja­lat ja pu­hu­nut jo­ta­kin kä­sit­tä­mä­tön­tä toi­nen toi­sen­sa pal­ve­le­mi­ses­ta, pois­me­nos­taan ja ka­val­ta­mi­ses­taan. Sit­ten Juu­das oli läh­te­nyt.

Pixabay

Pixabay

Kes­kus­te­lu jär­ven ran­nal­la

Sana sunnuntaiksi26.4.2020 6.25

Huh­ti­kuun vii­mei­nen py­hä­päi­vä on tänä vuon­na Hy­vän Pai­me­nen sun­nun­tai. Se on myös Her­ran lau­peu­den ja us­kol­li­suu­den tee­ma­päi­vä. Ai­kai­sem­min päi­vän ot­sik­ko­na oli psal­min (23:1) sa­nat ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni”.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus il­mes­tyi lap­sil­leen

Sana sunnuntaiksi19.4.2020 6.00

Kun Jee­sus il­mes­tyi kuo­le­man­sa jäl­keen ope­tus­lap­sil­leen, he rau­hoit­tui­vat ja sai­vat voi­maa pa­la­ta Jee­suk­sen an­ta­maan lä­he­tys­työ­hön.

Kuva: congerdesign / Pixabay

Kuva: congerdesign / Pixabay

Mur­hees­ta iloon

Sana sunnuntaiksi13.4.2020 6.00

Sa­pa­tin jäl­kei­se­nä päi­vä­nä, kol­man­te­na päi­vä­nä Jee­suk­sen ris­tiin­nau­lit­se­mi­ses­ta, aa­mu­hä­mä­räs­sä Ma­ria Mag­da­le­na lä­hes­tyi Jee­suk­sen hau­taa. Pit­kä­per­jan­tain ta­pah­tu­mat oli­vat tuo­rei­na mie­les­sä. Suru ja ero­ni­kä­vä sy­dä­mel­lä Ma­ria ha­lu­si käy­dä Jee­suk­sen hau­dal­la kat­so­mas­sa Her­raan­sa ja Mes­ta­ri­aan. Hau­dan suul­la ol­lut suu­ri kivi oli pois­sa pai­koil­taan. Hau­ta oli avoin.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Us­ko on lu­pauk­siin luot­ta­mis­ta

Sana sunnuntaiksi12.4.2020 6.00

Tä­nä­kin ai­ka­na voi luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­siin – niin kuin ope­tus­lap­set us­koi­vat, vaik­ka ei­vät ym­mär­tä­neet.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Syn­ti­vel­ka on pois­sa

Sana sunnuntaiksi10.4.2020 6.00

Pit­kä­per­jan­tain evan­ke­liu­mi vie mei­dät kat­se­le­maan Kris­tuk­sen kär­si­mys­tie­tä. Maa­her­ra Pi­la­tus oli kan­san vaa­ti­ma­na luo­vut­ta­nut Jee­suk­sen ris­tiin­nau­lit­ta­vak­si. Jee­sus jou­tui kan­ta­maan ris­ti­ään maa­her­ran pa­lat­sis­ta Gol­ga­tal­le, jos­sa ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen ta­pah­tui.

Eero Autio

Eero Autio

Jee­suk­sen rak­kaus kes­tää

Sana sunnuntaiksi5.4.2020 6.15

”Ih­meel­li­nen mies”, sa­noi­vat Jee­suk­sen ai­ka­lai­set seu­rat­tu­aan hä­nen elä­mään­sä. Ope­tus­lap­set, Jee­suk­sen seu­raa­jat, nä­ki­vät hä­nes­sä Ju­ma­lan po­jan ja pro­feet­to­jen lu­paa­man Va­pah­ta­jan.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Lin­tu­e­mo kät­kee poi­ka­sen­sa täy­del­li­seen suo­jaan

Sana sunnuntaiksi29.3.2020 6.45

Ih­mi­sen oma tah­to vie pe­ri­syn­nin seu­rauk­se­na har­haan, mut­ta Ju­ma­la ei väsy kut­su­mas­ta ih­mis­tä luok­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Ma­ria, luot­ta­muk­sen esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi22.3.2020 6.05

Raa­mat­tu pi­tää si­säl­lään asi­oi­ta ja ta­pah­tu­mia, joi­ta ei voi se­lit­tää jär­jel­lä. Yk­si sel­lai­nen on kris­til­li­sen us­kon pe­rus­tei­siin kuu­lu­va ope­tus Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä. Us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa tämä il­mais­taan sa­noin ”syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta”.

1 2 3 4 ... 39 »
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys