JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Evankeliumin vastaanottajasta tulee Jumalan lapsi

Sana sunnuntaiksi26.5.2024 6.00

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti hä­nen seu­raa­jien­sa teh­tä­vä­nä on vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Helluntai on suuri juhlapäivä

Sana sunnuntaiksi19.5.2024 6.00

Hel­lun­tai on kir­kos­sam­me suu­ri juh­la­päi­vä. Jou­lu­jak­son ja pää­si­äis­jak­son li­säk­si kirk­ko­vuo­des­sa on hel­lun­tai­jak­so. Tämä al­kaa hel­lun­tais­ta ja päät­tyy tuo­mi­o­sun­nun­tai­hin.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Jeesus rukoilee omiensa puolesta

Sana sunnuntaiksi12.5.2024 7.00

Vii­mei­se­nä il­ta­na Jee­sus pi­tää ope­tus­lap­sil­leen jää­hy­väis­pu­heen. Pu­heen­sa lo­pus­sa hän nos­taa kat­seen­sa koh­ti tai­vas­ta ja pi­tää ru­kouk­sen, jota on myö­hem­min kut­sut­tu ylim­mäis­pa­pil­li­sek­si ru­kouk­sek­si.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jumala antaa ilman ansioita

Sana sunnuntaiksi5.5.2024 6.00

Elä­män tar­pei­den li­säk­si Ju­ma­la an­taa vie­lä enem­män: Py­hän Hen­gen lah­jan niil­le, jot­ka sitä pyy­tä­vät.

Minna Impola

Minna Impola

Jeesus valitsi seuraajansa

Sana sunnuntaiksi28.4.2024 6.00

Jee­sus piti Isän­sä käs­kyn ja py­syi hä­nen rak­kau­des­saan. Hän ke­hot­taa yhä py­sy­mään vah­va­na Ju­ma­lan rak­kau­des­sa.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jeesus on tie, totuus ja elämä

Sana sunnuntaiksi21.4.2024 6.15

Jee­sus pu­huu tai­vaan ko­dis­ta. Hän val­mis­taa siel­lä asuin­si­jo­ja us­ko­vai­sil­le. Pää­si­äi­sen juh­laan liit­tyy voi­mal­li­nen vies­ti Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Hyvä Paimen ja lampaat kuuluvat yhteen

Sana sunnuntaiksi14.4.2024 7.00

Oi­kea us­ko syn­tyy vain yh­tey­des­sä Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan. Sen jä­se­nek­si pää­see pa­ran­nuk­sen por­tin kaut­ta.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Uskovaiset ovat ylösnousseen todistajia

Sana sunnuntaiksi7.4.2024 7.00

Ylös­nous­sut Jee­sus il­mes­tyi omil­leen. Hän lä­het­ti hei­dät ju­lis­ta­maan ilo­sa­no­maa, joka va­paut­taa syn­nis­tä.

Ilosanoma tyhjältä haudalta

Sana sunnuntaiksi31.3.2024 5.00

Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­sa täyt­tyi syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­kei­nen Ju­ma­lan lu­paus syn­tien so­vit­ta­jas­ta.

Rauli Ranta

Rauli Ranta

Jeesus oli täydellinen uhri

Sana sunnuntaiksi24.3.2024 6.00

Jee­sus puh­dis­ti Je­ru­sa­le­min temp­pe­lin mark­ki­na­hu­mus­ta, mut­ta hän ei ku­mon­nut Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta, joka oli esi­ku­va Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä.

1 2 3 4 ... 15 »
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys