JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 48 »

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Kään­ty­mi­nen pe­las­taa tu­hol­ta

Sana sunnuntaiksi27.6.2021 7.00

En­si py­hän ai­he kuu­luu yti­mek­kääs­ti: Ar­mah­ta­kaa. Ai­kai­sem­pi Evan­ke­liu­mi­kir­ja oli an­ta­nut saar­no­jen ai­heek­si ni­men Van­hurs­kaus ja lau­peus. Ju­ma­lan ar­mo ja van­hurs­kaus ovat us­kon asi­as­sa kai­ken pe­rus­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Sana juh­la­py­häk­si: Jo­han­nes, tien­rai­vaa­ja

Sana sunnuntaiksi26.6.2021 7.00

Ju­ma­lan an­ta­ma kut­su­mus ei ol­lut Jo­han­nes Kas­ta­jal­le help­po. Us­kon­sa täh­den hän oli kui­ten­kin osal­li­nen suu­rim­mas­ta siu­nauk­ses­ta, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da: ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Ar­moa syn­ti­sil­le

Sana sunnuntaiksi20.6.2021 6.00

Kun Ju­ma­la on val­mis­ta­nut sy­dä­men vas­taa­not­ta­maan, ly­hyt ja pe­rus­te­le­ma­ton kut­su riit­tää.

Erja Hatula

Erja Hatula

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­luu kai­kil­le

Sana sunnuntaiksi13.6.2021 8.00

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­tää lu­pauk­sen rau­has­ta, va­pau­des­ta ja ilos­ta Py­häs­sä Hen­ges­sä. Jee­suk­sen seu­ras­sa saa ol­la hy­väs­sä tur­vas­sa.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Niin ka­to­aa mai­nen kun­nia

Sana sunnuntaiksi6.6.2021 6.15

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä sy­dä­men us­ko riit­tää pe­las­tuk­seen. Se mer­kit­see myös Kris­tuk­sen pil­kan kan­ta­mis­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma

Sana sunnuntaiksi30.5.2021 6.00

Jee­sus jät­ti en­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan teh­tä­vän­sä seu­raa­jil­leen. Lä­he­tys­käs­ky on vel­voit­ta­va, mut­ta ei lii­an ras­kas. Maa­il­ma muut­tuu, mut­ta evan­ke­liu­min sa­no­ma säi­lyy ai­na sa­man­lai­se­na.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus

Sana sunnuntaiksi23.5.2021 7.05

Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa ih­mis­ten kes­kel­le so­vit­ta­maan koko maa­il­man syn­nit. On tur­val­lis­ta kul­kea tai­vaan tie­tä, joka vie ikui­seen elä­mään.

Kris­tus yh­dis­tää us­ko­vat Py­hän Hen­gen kaut­ta

Sana sunnuntaiksi16.5.2021 6.05

Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki ovat kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan eri per­soo­nat. Maa­il­ma ei tun­ne Ju­ma­laa ei­kä kris­tit­ty­jen yh­teyt­tä, kos­ka sil­lä ei ole Py­hää Hen­keä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus jät­ti omil­leen teh­tä­vän

Sana sunnuntaiksi13.5.2021 6.05

Jee­sus nou­si tai­vaa­seen, mut­ta tu­lee ker­ran nou­ta­maan oman­sa luok­seen. Sil­lä ai­kaa us­ko­vai­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la kuu­lee kaik­ki ru­kouk­set

Sana sunnuntaiksi9.5.2021 6.00

Tai­vaan Isä tie­tää par­hai­ten, mitä ku­kin tar­vit­see. Hän vas­taa ru­kouk­siin ajal­laan ja ta­val­laan. Tär­kein­tä on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta maan pääl­tä.

« 1 2 3 4 5 6 ... 48 »
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys

Viikon kysymys