JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Maailman myrskyissä kannattaa säilyttää taivastoivo

Sana sunnuntaiksi5.12.2021 6.15

Ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus huo­let­taa mo­nia, mut­ta luo­ma­kun­nan tu­le­vai­suus on tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan kä­sis­sä.

L.S

L.S

Lupauksen sanat täyttyvät

Sana sunnuntaiksi28.11.2021 6.00

Jee­suk­sen vas­taa­not­ta­jat tie­si­vät Je­sa­jan en­nus­tuk­set ja rie­muit­si­vat Va­pah­ta­jas­taan.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jeesus jakaa ihmiset kahteen ryhmään

Sana sunnuntaiksi21.11.2021 6.00

Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kaik­ki jou­tu­vat nöyr­ty­mään Jee­suk­sen oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on al­le. Ka­do­tuk­ses­ta voi pe­las­tua vain us­ko­mal­la evan­ke­liu­min täs­sä ajas­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jeesus kehotti valvomaan

Sana sunnuntaiksi14.11.2021 6.00

Öl­jy­mä­el­lä is­tuu ryh­mä ih­mi­siä. Il­mas­sa on ih­mis­mie­liä kii­hot­ta­va ja pe­lot­ta­va­kin ai­he, kai­ken lop­pu. Jee­sus ryh­män kes­kel­lä oli pu­hu­nut Je­ru­sa­le­min tu­le­vas­ta hä­vi­tyk­ses­tä, jon­ka ope­tus­lap­set oli­vat miel­tä­neet osak­si tu­le­vaa maa­il­man­lop­pua.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jumalan poika maksoi temppeliveron

Sana sunnuntaiksi7.11.2021 7.30

Raa­mat­tu opet­taa kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa ja toi­mi­maan ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Pyhäinpäivä rohkaisee katsomaan päämäärään

Sana sunnuntaiksi6.11.2021 7.30

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa sii­tä ilos­ta, jon­ka ih­mi­nen saa pääs­tes­sään osal­li­sek­si Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Rukous ja anteeksi­antamus ovat Jumalan lahjoja

Sana sunnuntaiksi31.10.2021 0.05

Ih­mi­nen pää­see tai­vaa­seen us­ko­mal­la evan­ke­liu­min. Lo­pul­li­nen pe­las­tus koit­taa kuo­le­man jäl­keen, mut­ta ar­moa saa tun­tea jo us­kon­kil­voi­tuk­sen kes­kel­lä.

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Kristus on valo maailmassa

Sana sunnuntaiksi24.10.2021 6.15

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen on kut­sut­tu pi­tä­mään esil­lä Ju­ma­lan sa­naa täs­sä maa­il­mas­sa pu­heel­laan ja elä­mäl­lään.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen kautta

Sana sunnuntaiksi17.10.2021 6.00

Ruo­kai­lu on Raa­ma­tun mais­sa vä­hin­tään yh­tä voi­ma­kas sym­bo­li yh­tey­del­le kuin Suo­mes­sa. Su­ku­lai­set tai ys­tä­vät ruo­kai­le­vat yh­des­sä luo­des­saan ja vah­vis­ta­es­saan si­tei­tä toi­siin­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evankeliumi puhdistaa sydämen

Sana sunnuntaiksi10.10.2021 7.05

Us­ko ja epä­us­ko käy­vät kamp­pai­lua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus puh­dis­taa epä­us­koi­sen ja syn­ti­sen sy­dä­men.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys

Viikon kysymys