JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jumala katsoo sydämeen

Sana sunnuntaiksi15.8.2021 7.15

Jee­sus ava­si tai­vaa­seen joh­ta­van tien seu­raa­jil­leen ja tar­jo­si us­kon lah­ja­na täy­del­li­sen ar­mah­duk­sen kai­kil­le ka­tu­vil­le.

Lukijan kuva/Benjamin

Lukijan kuva/Benjamin

Jumala kutsuu valtakuntaansa

Sana sunnuntaiksi8.8.2021 6.00

Jee­sus tuli maan pääl­le lu­nas­ta­maan syn­nin ja epä­us­kon seu­rauk­se­na Ju­ma­las­ta eroon jou­tu­neet ih­mi­set. Hän kut­suu ih­mi­siä ta­kai­sin Ju­ma­lan yh­tey­teen pa­ran­nuk­sen kaut­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskollinen vai uskoton palvelija?

Sana sunnuntaiksi1.8.2021 7.00

Ih­mi­sen tu­li­si hoi­taa Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja us­kol­li­ses­ti ja pal­vel­la mui­ta lah­joil­laan. Jee­sus oli kuo­le­maan­sa saak­ka us­kol­li­nen pal­ve­li­ja.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Armoaurinko loistaa Kristus-kalliolla

Sana sunnuntaiksi25.7.2021 7.00

Jee­sus on kal­li­o­pe­rus­ta, jon­ka pääl­le us­ko ra­ken­tuu. Pe­rus­tus kes­tää, ei­kä sor­ru maa­il­man myrs­ky­tuu­lis­sa.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Kuulkaa häntä!

Sana sunnuntaiksi18.7.2021 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too Jee­suk­sen ju­ma­lal­li­ses­ta kir­kas­tu­mi­ses­ta. Jee­sus oli ve­täy­ty­nyt vuo­rel­la yk­si­näi­syy­ten ru­koi­le­maan. Eh­kä hä­nel­lä oli mur­hei­ta, jois­ta hän ha­lu­si ker­toa Isäl­leen. Kär­si­myk­sen mal­ja odot­ti hän­tä, so­vi­tuk­sen päi­vä oli lä­hel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jumala on meitä ensin rakastanut

Sana sunnuntaiksi11.7.2021 7.00

Jee­suk­sen ope­tus Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­ses­ta tuo esil­le jo­kai­sen ih­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den Ju­ma­lan luo­mis­työ­nä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jeesus kutsui opetuslapset työhön

Sana sunnuntaiksi4.7.2021 8.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyy epä­us­kois­ta Ju­ma­lan lap­sis­sa. Kris­tuk­sen lä­het­ti­lää­nä us­ko­vai­nen saa tar­jo­ta evan­ke­liu­mia sitä kai­paa­val­le.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Kääntyminen pelastaa tuholta

Sana sunnuntaiksi27.6.2021 7.00

En­si py­hän ai­he kuu­luu yti­mek­kääs­ti: Ar­mah­ta­kaa. Ai­kai­sem­pi Evan­ke­liu­mi­kir­ja oli an­ta­nut saar­no­jen ai­heek­si ni­men Van­hurs­kaus ja lau­peus. Ju­ma­lan ar­mo ja van­hurs­kaus ovat us­kon asi­as­sa kai­ken pe­rus­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Sana juhlapyhäksi: Johannes, tienraivaaja

Sana sunnuntaiksi26.6.2021 7.00

Ju­ma­lan an­ta­ma kut­su­mus ei ol­lut Jo­han­nes Kas­ta­jal­le help­po. Us­kon­sa täh­den hän oli kui­ten­kin osal­li­nen suu­rim­mas­ta siu­nauk­ses­ta, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da: ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Armoa syntisille

Sana sunnuntaiksi20.6.2021 6.00

Kun Ju­ma­la on val­mis­ta­nut sy­dä­men vas­taa­not­ta­maan, ly­hyt ja pe­rus­te­le­ma­ton kut­su riit­tää.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys