JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Evankeliumi vapauttaa synnistä

Sana sunnuntaiksi9.10.2022 6.00

Evan­ke­liu­min us­ko­va pää­see va­paak­si lain vaa­ti­mas­ta or­juu­des­ta ja osal­li­sek­si Ju­ma­lan rak­kau­den to­del­li­suu­des­ta.

Pixabay

Pixabay

Jumala lähettää enkelinsä apua pyytävien luokse

Sana sunnuntaiksi2.10.2022 6.00

Ju­ma­la lä­het­tää sa­nan­saat­ta­jan­sa aut­ta­maan hei­tä, jot­ka pyy­tä­vät hä­nel­tä apua. Us­kon esi­ku­va­na myös lap­si on Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ja.

Asioita voi jättää Jumalan huolenpitoon

Sana sunnuntaiksi25.9.2022 6.55

Ju­ma­laan luot­ta­va ih­mi­nen huo­leh­tii sekä ajal­li­sis­ta et­tä ikui­sis­ta asi­ois­ta. Huo­let­to­muu­teen ei ole va­raa, vaik­ka päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ke­hot­taa kan­ta­maan vain yh­den päi­vän mur­hei­ta sy­dä­mel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskollinen saa palkan

Sana sunnuntaiksi18.9.2022 6.00

Jee­suk­sen ja hä­nen ope­tus­las­ten­sa mat­ka­tes­sa Ga­li­le­as­ta Je­ru­sa­le­min pää­si­äis­juh­lil­le hei­tä tuli vas­taan jouk­ko re­pa­lei­siin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nei­ta mie­hiä. Hei­dän hiuk­sen­sa oli­vat ha­jal­laan ja kas­vo­jen­sa ala­o­sat oli­vat pei­te­tyt. He py­säh­tyi­vät pie­nen mat­kan pää­hän ja huu­si­vat: ”Saas­tai­nen, saas­tai­nen!” (3. Moos. 13:45). To­sin mo­nen huu­to saat­toi ol­la vain kuis­kaus­ta, kos­ka spi­taa­lis­ten ää­ni usein hä­vi­si sai­rau­den ede­tes­sä. Mut­ta heil­lä oli myös muu­ta asi­aa: ”Jee­sus, opet­ta­ja, ar­mah­da mei­tä!” (Luuk. 17:13).

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Kristitty ja lähimmäinen

Sana sunnuntaiksi11.9.2022 9.00

Jee­sus opet­taa, et­tä kaik­ki ih­mi­set ovat sa­man ar­voi­sia lä­him­mäi­si­äm­me. Vie­täm­me tä­nään lä­him­mäi­sen päi­vää.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus, parantajamme

Sana sunnuntaiksi4.9.2022 6.00

Jee­suk­sen mai­ne suu­re­na pa­ran­ta­ja­na ja ih­mei­den­te­ki­jä­nä oli le­vin­nyt laa­jas­ti. Ih­mi­set tu­li­vat hä­nen luok­seen näh­däk­seen ih­me­te­ko­ja ja saa­dak­seen apua vai­voi­hin­sa. Min­ne Jee­sus me­ni­kin, ky­lään, kau­pun­kiin tai maa­seu­dun ta­loon, ih­mi­set toi­vat sai­rai­ta au­ki­oil­le ja pyy­si­vät, et­tä nämä sai­si­vat edes kos­ket­taa hä­nen viit­tan­sa tup­sua (Mark. 6:56).

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala armahtaa nöyrän syntisen

Sana sunnuntaiksi28.8.2022 6.00

Fa­ri­seuk­set oli­vat var­mo­ja omas­ta van­hurs­kau­des­taan. He ajat­te­li­vat kel­paa­van­sa Ju­ma­lal­le te­ke­mäl­lä hy­viä töi­tä. Tä­män ta­kia Jee­sus ha­lu­aa opet­taa fa­ri­seuk­sia ja myös tä­män ajan ih­mi­siä, mil­lai­nen sy­dä­men­ti­la on Ju­ma­lan mie­len mu­kai­nen. Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä hän ker­too esi­mer­kin kah­des­ta ru­koi­li­jas­ta, fa­ri­seuk­ses­ta ja pub­li­kaa­nis­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumalan kutsu

Sana sunnuntaiksi21.8.2022 10.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi ku­vaa ta­pah­tu­maa, jos­sa Jee­sus saa­pui vii­mei­sen ker­ran Je­ru­sa­le­miin. Lä­hes­ty­es­sään kau­pun­kia hän puh­ke­si it­kuun. Hän ei it­ke­nyt sitä, mikä hän­tä it­se­ään oli pian koh­taa­va, vaan mu­reh­ti kau­pun­gin tu­le­vaa koh­ta­loa.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Anna lahjasi Jumalan käyttöön

Sana sunnuntaiksi14.8.2022 6.00

Jee­sus odot­taa Ju­ma­lan lap­sil­ta toi­me­li­ai­suut­ta ja vii­saut­ta, kun he kut­su­vat ih­mi­siä tai­vaan tiel­le.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Usko johtaa totuuden äärelle

Sana sunnuntaiksi7.8.2022 6.15

Jee­sus opet­taa va­ro­maan vää­riä pro­feet­to­ja, jot­ka oh­jaa­vat syn­nin lu­val­li­suu­teen. Tur­val­lis­ta on luot­taa Ju­ma­lan sa­naan ja Py­hän Hen­gen ää­neen.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys