JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sana juhlapyhäksi: Usko aukaisee portin ikuiseen elämään

Sana sunnuntaiksi2.4.2021 7.00

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Tytti Kärkölä

Tytti Kärkölä

Herran huone ei näy ihmissilmille

Sana sunnuntaiksi28.3.2021 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Mat­teus ker­too, kuin­ka Jee­sus meni temp­pe­liin, kaa­toi ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät ja kyyh­kys­ten myy­jien jak­ka­rat ja ajoi hei­dät pois. Sa­mal­la Jee­sus to­te­si, et­tä he ovat teh­neet hä­nen Isän­sä huo­nees­ta ryö­vä­rien luo­lan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Äidiksi Jeesukselle

Sana sunnuntaiksi21.3.2021 7.30

Ju­ma­la kat­soi Ma­ri­an so­pi­vak­si äi­dik­si Jee­suk­sel­le. Sil­ti myös Ma­ria pe­las­tui Ju­ma­lan ar­mos­ta, ei teh­tä­vän­sä vuok­si.

Erja Hatula

Erja Hatula

Elämän leipä antaa ikuisen elämän

Sana sunnuntaiksi14.3.2021 7.15

Elä­män lei­vän ih­me on tot­ta myös tä­nään. Lei­pää riit­tää ra­vin­nok­si kai­kil­le näl­käi­sil­le.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jeesus tunsi Jumalan

Sana sunnuntaiksi7.3.2021 6.15

Jee­sus opet­ti juu­ta­lai­sil­le, et­tei kuu­lu­mi­nen Ab­ra­ha­min su­kuun pe­las­ta. Tär­ke­ää on kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja py­syä sil­le us­kol­li­se­na.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sydämen usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi28.2.2021 7.20

Lain teh­tä­vä on he­rät­tää syn­nin­tun­to epä­us­koi­ses­sa ih­mi­ses­sä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa syn­te­jään ka­tu­va ih­mi­nen saa kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Paholainen kiusasi Jeesusta autiomaassa

Sana sunnuntaiksi21.2.2021 7.00

Jee­sus voit­ti kaik­ki vas­tus­ta­jan­sa. Jee­suk­sen seu­raa­jat tur­vaa­vat yhä sii­hen, et­tä hän on kiu­saus­ten voit­ta­ja.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus oli ihmisten esikuva

Sana sunnuntaiksi14.2.2021 7.05

Jee­sus nöyr­tyi pal­ve­le­maan ih­mis­kun­taa so­vit­ta­es­saan sen syn­nit. Hän kiel­si seu­raa­ji­aan kil­pai­le­mas­ta par­haas­ta ase­mas­ta ja ke­hot­ti hei­tä pal­ve­le­maan toi­si­aan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Simeon sai nähdä Jumalan lähettämän valon

Sana sunnuntaiksi7.2.2021 7.00

Jee­sus syn­tyi maa­il­maan Ju­ma­lan lu­paus­ten mu­kai­ses­ti. Hän on valo, joka lois­taa kai­kil­le kan­soil­le.

H.H.

H.H.

Palvelija ei pelastu töidensä perusteella

Sana sunnuntaiksi31.1.2021 7.15

Jee­suk­sen ver­taus ko­tiin pa­laa­vas­ta pal­ve­li­jas­ta ku­vaa sitä, kuin­ka Ju­ma­lan ar­moa ei voi an­sai­ta omil­la töil­lä. Jee­sus on teh­nyt kai­ken ih­mis­kun­nan puo­les­ta.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys