JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tasapäisenä joukkona kohti Jerusalemia

Sana sunnuntaiksi11.2.2024 6.00

”Las­ki­ai­nen las­ke­taan, paas­ton ai­ka al­kaa.” Raa­ma­tun mu­kai­nen paas­to on val­mis­tau­tu­mis­ta kris­ti­kun­nan tär­keim­pään juh­laan. Sor­re­tut va­pau­te­taan, ikeen­hih­nat ir­ro­te­taan, näl­käi­sel­le mur­re­taan lei­pää ei­kä apua tar­vit­se­vaa vel­jeä kar­tel­la. (Jes. 58:6–7.)

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Kristuksen kirkkaus valaisee uskovaisen tietä

Sana sunnuntaiksi4.2.2024 7.00

Si­me­on siu­na­si Jee­sus-las­ta ja hä­nen van­hem­pi­aan. Hän us­koi Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja ylis­ti Ju­ma­laa Va­pah­ta­jas­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Luotettava palvelija saa palkan

Sana sunnuntaiksi28.1.2024 6.00

On elin­tär­ke­ää val­voa elä­väs­sä us­kos­sa, en­tis­ten lam­mas­ten as­ke­lis­sa, ja ol­la ai­na läh­tö­val­mii­na.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Hyvää sanomaa kaikille kansoille

Sana sunnuntaiksi21.1.2024 6.00

Jee­suk­sen pu­heet ja sai­rai­den pa­ran­ta­mi­nen sai­vat ai­kaan lii­keh­din­tää. Hän teki ih­mei­tä, jot­ta ih­mi­set us­koi­si­vat hä­nen ole­van Ju­ma­lan poi­ka.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Anteeksiantamuksen sanoma on totta tänäänkin

Sana sunnuntaiksi14.1.2024 6.00

Pro­fee­tan en­nus­tus Mes­si­aas­ta to­teu­tui, ja sik­si ih­mi­sil­lä on myös tänä päi­vä­nä mah­dol­li­suus us­koa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min kaut­ta omat syn­tin­sä an­teek­si.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kaste on lahja

Sana sunnuntaiksi7.1.2024 6.00

Jo­han­nes kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä pa­ran­nuk­seen, Jee­sus tu­li­kas­teel­la, Py­häl­lä Hen­gel­lä ja tu­lel­la. Tä­män saar­na­vi­ran Jee­sus an­toi myös ope­tus­lap­sil­leen.

Jeesuksen nimessä saarnattu evankeliumi pelastaa

Sana sunnuntaiksi1.1.2024 6.00

Raa­ma­tun mu­kaan us­ko voi syn­tyä, kun Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­taan evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Muu­ta ni­meä, joka pe­las­tai­si, ei ole.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesuksen vanhemmat olivat Herralle kuuliaisia

Sana sunnuntaiksi31.12.2023 6.00

Si­me­on näki Jee­sus-vau­vas­sa Ju­ma­lan val­mis­ta­man pe­las­tuk­sen. Hän siu­na­si py­hää per­het­tä.

A.-L.S.

A.-L.S.

Jumalan sana rohkaisee tunnustamaan uskon

Sana sunnuntaiksi26.12.2023 6.00

Paa­va­li ke­hot­ti us­ko­vai­sia säi­lyt­tä­mään oman­tun­ton­sa puh­taa­na ja vas­taa­maan sä­vyi­säs­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti niil­le, jot­ka ky­sy­vät us­kon pe­rus­teis­ta.

Srk:n kuva-arkisto

Srk:n kuva-arkisto

Sana oli aivan alussa

Sana sunnuntaiksi25.12.2023 6.00

Ju­ma­lan hyvä tah­to on, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen us­koi­si Sa­nan, jou­lun ilo­sa­no­man, ja pe­las­tui­si.

1 2 3 4 ... 15 »
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys