JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Jeesus täytti lain syntymästään saakka

Sana sunnuntaiksi6.2.2022 8.00

Si­me­on sai pi­del­lä kä­si­var­sil­laan lu­vat­tua Mes­si­as­ta. Jee­sus on kaik­kien ih­mis­ten pe­las­ta­ja.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus on turva ja pelastus

Sana sunnuntaiksi30.1.2022 6.45

Us­ko­vai­sen on tur­val­lis­ta ol­la asuk­kaa­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, jon­ka ku­nin­kaa­na Jee­sus hal­lit­see Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Uskon määrää ei tarvitse mitata

Sana sunnuntaiksi23.1.2022 6.00

Jee­sus aut­toi sa­dan­pääl­lik­köä suu­res­sa hä­däs­sä – vie­lä­kin Ju­ma­la tar­jo­aa apua ja loh­tua sa­nas­saan.

Helena Soranta

Helena Soranta

Jeesus teki ihmeitä Isänsä voimalla

Sana sunnuntaiksi16.1.2022 7.00

Jee­sus oli saa­nut ope­tus­las­ten­sa ja äi­tin­sä Ma­ri­an kans­sa kut­sun häi­hin, jot­ka pi­det­tiin Ga­li­le­an Kaa­nas­sa. Häi­den ai­ka­na vii­ni lop­pui kes­ken. Ma­ria kään­tyi Jee­suk­sen puo­leen. Ma­ria ym­mär­si us­kon kaut­ta, et­tä hä­nen poi­kan­sa pys­tyi te­ke­mään ih­mei­tä ja aut­ta­maan. Ma­ria pyy­si pal­ve­li­joi­ta te­ke­mään niin kuin Jee­sus heil­le sa­noo.

Erja Hatula

Erja Hatula

Jeesus saa kasteen

Sana sunnuntaiksi9.1.2022 7.00

Kas­te kuu­lui Jee­suk­sen pe­las­tus­tie­hen, Ju­ma­lan van­hurs­kaan tah­don täyt­tä­mi­seen. Jee­sus tun­si Isän tah­don ja nou­dat­ti sitä.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Tähti ja Jumalan sana ohjasivat tietäjiä

Sana sunnuntaiksi6.1.2022 8.00

Lop­pi­ai­sen evan­ke­liu­mi­teks­tin pää­koh­dat voi tii­vis­tää kah­teen kes­kei­seen koh­taan: Va­pah­ta­jan et­si­mi­nen ja löy­tä­jän ilo.

Jeesus asuu Isänsä valtakunnassa

Sana sunnuntaiksi2.1.2022 6.00

Jee­suk­sen ajal­li­set van­hem­mat ko­ki­vat mo­nia häm­men­tä­viä ja pe­lot­ta­vi­a­kin ti­lan­tei­ta, mut­ta myös roh­kai­se­via koh­taa­mi­sia ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Jeesus rohkaisee omiaan

Sana sunnuntaiksi26.12.2021 6.00

Vai­non al­la hou­ku­tus luo­pua us­kos­ta voi kas­vaa suu­rek­si. Mart­tyy­rit pi­ti­vät kiin­ni us­kos­ta, vaik­ka ajal­li­se­na koh­ta­lo­na oli kuo­le­ma.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Tienvalmistajan tehtävään kuului kastaa Jeesus

Sana sunnuntaiksi12.12.2021 7.30

Jo­han­nes nuh­te­li ih­mi­siä ja saar­na­si la­kia, mut­ta osoit­ti kuu­li­joil­leen kaik­kien syn­tien so­vit­ta­jaa Jee­sus­ta Kris­tus­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sydämen usko tuo vapauden

Sana sunnuntaiksi6.12.2021 12.00

Syn­nin or­juus tur­me­lee ih­mi­siä ja ih­mi­syh­tei­sö­jä. An­teek­si­an­ta­mus va­paut­taa or­juu­des­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys