JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Ihmisen kallisarvoisin aarre on usko Jumalaan

Sana sunnuntaiksi11.6.2023 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä oma­koh­tai­nen sy­dä­men us­ko on pal­jon ar­vok­kaam­pi aar­re kuin suu­rim­mat­kaan maan­pääl­li­set rik­kau­det.

Salattu Jumala avautuu ihmiselle uskon kautta

Sana sunnuntaiksi4.6.2023 6.00

Us­ko sa­lat­tuun Ju­ma­laan nä­kyy ih­mi­ses­sä ilo­na, oman­tun­non rau­ha­na ja rak­kau­te­na lä­him­mäi­siä koh­taan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Pyhä Henki tekee yhä työtään

Sana sunnuntaiksi28.5.2023 6.00

Hel­lun­tain raa­ma­tun­teks­tit pu­hu­vat Py­häs­tä Hen­ges­tä lu­pauk­se­na ja lah­ja­na. Hä­net on lä­he­tet­ty meil­le puo­lus­ta­jak­si, aut­ta­jak­si ja loh­dut­ta­jak­si. Täs­sä Hen­ges­sä Kris­tus on seu­ra­kun­nas­saan jat­ku­vas­ti läs­nä ja liit­tää us­ko­vat yh­teen Her­raan ja yh­teen us­koon.

Pyhän Hengen odotus

Sana sunnuntaiksi21.5.2023 6.00

Pyhä Hen­ki te­kee Kris­tuk­sen läs­nä ole­vak­si omien­sa kes­kel­lä ja luo yh­tey­den tai­vaa­seen as­tu­neen Her­ran ja maan pääl­lä kil­voit­te­le­van seu­ra­kun­nan vä­lil­le.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan lapset ovat taivaan kansalaisia

Sana sunnuntaiksi18.5.2023 6.00

Jee­suk­sen seu­raa­jat muo­dos­ta­vat Ju­ma­lan per­heen, joka va­el­taa koh­ti tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta Py­hän Hen­gen yh­tey­des­sä toi­siin­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jeesus – suuri esirukoilija

Sana sunnuntaiksi14.5.2023 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ru­kous on usein kuin heik­ko huo­kaus Tai­vaan Isän puo­leen. Sa­no­ja ei ai­na löy­dy, mut­ta Ju­ma­la kyl­lä kuu­lee omien­sa ru­kouk­set.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jeesus valmisti seuraajiaan uuteen aikaan

Sana sunnuntaiksi7.5.2023 6.00

Sun­nun­tain ai­hee­na on Tai­vaan kan­sa­lai­se­na maa­il­mas­sa. Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta elää ja kil­voit­te­lee maa­il­mas­sa koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan voimalla ikuiseen elämään

Sana sunnuntaiksi30.4.2023 6.00

Jee­sus ru­koi­lee, et­tä hä­nen oman­sa var­jel­tui­si­vat maa­il­mas­sa vai­kut­ta­vis­ta pa­ho­lai­sen hou­ku­tuk­sis­ta, ja jät­tää hei­dät Tai­vaan Isän var­je­luk­seen.

Pixabay/M.H.

Pixabay/M.H.

Jokainen tarvitsee
Hyvän Paimenen hoitoa

Sana sunnuntaiksi23.4.2023 6.00

Hyvä Pai­me­nen hoi­dos­sa Ju­ma­lan las­ta ope­te­taan, neu­vo­taan, loh­du­te­taan ja en­nen kaik­kea roh­kais­taan us­ko­maan.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Jeesus palveli opetuslapsiaan

Sana sunnuntaiksi16.4.2023 7.00

Sa­nan­kuu­los­sa saa ol­la Hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa il­man omia an­si­oi­ta. Tä­män sai­vat ko­kea myös ope­tus­lap­set Ti­be­ri­aan­jär­vel­lä.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys