JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Kristus on valo maailmassa

Sana sunnuntaiksi24.10.2021 6.15

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen on kut­sut­tu pi­tä­mään esil­lä Ju­ma­lan sa­naa täs­sä maa­il­mas­sa pu­heel­laan ja elä­mäl­lään.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen kautta

Sana sunnuntaiksi17.10.2021 6.00

Ruo­kai­lu on Raa­ma­tun mais­sa vä­hin­tään yh­tä voi­ma­kas sym­bo­li yh­tey­del­le kuin Suo­mes­sa. Su­ku­lai­set tai ys­tä­vät ruo­kai­le­vat yh­des­sä luo­des­saan ja vah­vis­ta­es­saan si­tei­tä toi­siin­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evankeliumi puhdistaa sydämen

Sana sunnuntaiksi10.10.2021 7.05

Us­ko ja epä­us­ko käy­vät kamp­pai­lua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus puh­dis­taa epä­us­koi­sen ja syn­ti­sen sy­dä­men.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta

Sana sunnuntaiksi3.10.2021 6.00

Mik­ke­lin­päi­vä on omis­tet­tu pait­si en­ke­leil­le myös lap­sil­le. En­ke­lit ovat tai­vaas­sa ja nä­ky­mät­tö­mi­nä las­ten­sa kes­kel­lä. He aut­ta­vat, oh­jaa­vat ja var­je­le­vat.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ei ole suuria tai pieniä syntejä

Sana sunnuntaiksi26.9.2021 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä syn­tiä te­ke­vä on syn­nin or­ja. Syn­tien an­teek­si­an­to tuo mu­ka­naan va­pau­den.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Evankeliumi herättää hengellisesti kuolleen eloon

Sana sunnuntaiksi19.9.2021 8.40

Ju­ma­la te­kee hen­gel­li­ses­ti kuol­leet elä­vik­si evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta, ja hän an­taa lap­sil­leen ian­kaik­ki­sen elä­män po­jas­saan Jee­suk­ses­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jumala ja mammona

Sana sunnuntaiksi12.9.2021 6.00

Ih­mi­ses­tä, hä­nen sy­dä­mes­tään, käy­dään tais­te­lua joka päi­vä. Yh­tä ai­kaa ei voi pal­vel­la kah­ta her­raa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jeesus on luvannut auttaa

Sana sunnuntaiksi5.9.2021 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä on Mat­teuk­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu Jee­suk­sen puhe tar­kem­min mää­rit­te­le­mät­tö­mäl­le kuu­li­ja­kun­nal­le. Vas­taa­vat ylis­tys­sa­nat Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa (Luuk. 10:21–22) on lau­sut­tu ope­tus­lap­sil­le.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Usko ohjaa oikeaan lähimmäisenrakkauteen

Sana sunnuntaiksi29.8.2021 7.00

Rat­kai­se­vaa ei ole lah­jan suu­ruus, vaan mie­li, jol­la se an­ne­taan. Tä­män Jee­sus osoit­ti les­ken esi­mer­kil­lä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumalan suunnitelmat tähtäävät iankaikkisuuteen

Sana sunnuntaiksi22.8.2021 7.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti muo­dos­tuu kah­des­ta kat­kel­mas­ta. En­sim­mäi­ses­sä kat­kel­mas­sa Jee­sus pa­ran­taa so­ke­an mie­hen. Toi­ses­sa Jee­sus osoit­taa fa­ri­seus­ten hen­gel­li­sen so­keu­den.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys