JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jumalan suuri rakkaus

Sana sunnuntaiksi23.5.2021 7.05

Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa ih­mis­ten kes­kel­le so­vit­ta­maan koko maa­il­man syn­nit. On tur­val­lis­ta kul­kea tai­vaan tie­tä, joka vie ikui­seen elä­mään.

Kristus yhdistää uskovat Pyhän Hengen kautta

Sana sunnuntaiksi16.5.2021 6.05

Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki ovat kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan eri per­soo­nat. Maa­il­ma ei tun­ne Ju­ma­laa ei­kä kris­tit­ty­jen yh­teyt­tä, kos­ka sil­lä ei ole Py­hää Hen­keä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jeesus jätti omilleen tehtävän

Sana sunnuntaiksi13.5.2021 6.05

Jee­sus nou­si tai­vaa­seen, mut­ta tu­lee ker­ran nou­ta­maan oman­sa luok­seen. Sil­lä ai­kaa us­ko­vai­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jumala kuulee kaikki rukoukset

Sana sunnuntaiksi9.5.2021 6.00

Tai­vaan Isä tie­tää par­hai­ten, mitä ku­kin tar­vit­see. Hän vas­taa ru­kouk­siin ajal­laan ja ta­val­laan. Tär­kein­tä on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta maan pääl­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskovainen on taivaan kansalainen

Sana sunnuntaiksi2.5.2021 7.00

Us­kon­van­hurs­kautta seu­raa elä­män­van­hurs­kau­teen liit­ty­vä kil­voi­tus, joka nä­kyy hen­gen he­del­mi­nä. Us­ko­vai­set voi tun­nis­taa kes­ki­näi­ses­tä rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jeesus valmisti tien taivaaseen

Sana sunnuntaiksi25.4.2021 6.15

Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen tai­vas­ta var­ten. Jo­kai­nen, joka säi­lyt­tää yk­sin­ker­tai­sen lap­sen us­kon elä­män­sä lop­puun as­ti, pää­see Isän ko­tiin tai­vaa­seen.

Hyvä Paimen pitää huolen lampaistaan

Sana sunnuntaiksi18.4.2021 7.30

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­miin si­säl­ty­vän ver­tauk­sen pe­rus­sa­no­ma on aja­ton ja yk­sin­ker­tai­nen sekä vä­lit­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­sen asi­an, pe­las­tuk­sen vies­tin.

Usko ei perustu harhoihin

Sana sunnuntaiksi11.4.2021 6.00

In­hi­mil­li­sen kä­si­tys­ky­kym­me ylit­tä­vää ta­pah­tu­maa voi­daan sa­noa ih­meek­si. Sel­lai­nen oli ta­pah­tu­nut teks­tim­me ope­tus­lap­sil­le. Sii­hen sy­vään epä­toi­voon, jo­hon Jee­suk­sen kuo­le­ma oli hei­dät vie­nyt, oli tul­lut ih­meen myö­tä va­loa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Sana juhlapyhäksi: Hän on noussut kuolleista

Sana sunnuntaiksi5.4.2021 7.00

Jee­suk­sen hau­dal­ta läh­ti kak­si vies­tiä. Nai­set le­vit­ti­vät us­kon saar­naa, var­ti­o­mie­het epä­us­kon.

A.–L.S.

A.–L.S.

Sana juhlapyhäksi: Jeesus on voittanut kuoleman

Sana sunnuntaiksi4.4.2021 7.00

En­nus­tuk­set to­teu­tui­vat ja Jee­sus nou­si hau­das­ta voit­ta­en kuo­le­man. Hän on Ju­ma­lan poi­ka ja maa­il­man Va­pah­ta­ja.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys