JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »

H.H.

H.H.

Palvelija ei pelastu töidensä perusteella

Sana sunnuntaiksi31.1.2021 7.15

Jee­suk­sen ver­taus ko­tiin pa­laa­vas­ta pal­ve­li­jas­ta ku­vaa sitä, kuin­ka Ju­ma­lan ar­moa ei voi an­sai­ta omil­la töil­lä. Jee­sus on teh­nyt kai­ken ih­mis­kun­nan puo­les­ta.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Parannettu osoitti kiitollisuutta

Sana sunnuntaiksi24.1.2021 7.00

Jee­sus teki mo­nen­lai­sia ih­mei­tä, jot­ka he­rät­ti­vät yleis­tä kiin­nos­tus­ta hän­tä koh­taan. Kaik­kia hä­nen te­ke­mi­ään ih­mei­tä ei ole ker­rot­tu Raa­ma­tus­sa, sil­lä nii­tä oli niin pal­jon.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jumalan lupaukset toteutuvat

Sana sunnuntaiksi17.1.2021 7.30

Jee­sus to­teut­ti Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, mut­ta jot­kut nä­ki­vät hä­nes­sä vain Joo­se­fin po­jan.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kaste on lahja uskovalle sydämelle

Sana sunnuntaiksi10.1.2021 7.00

Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä ja ju­lis­ti sa­mal­la sa­no­maa tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta, joka tu­li­si kas­ta­maan ih­mi­siä tu­lel­la ja Py­häl­lä Hen­gel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tietäjät löysivät oikean kuninkaan

Sana sunnuntaiksi6.1.2021 6.15

Idän tie­tä­jät us­koi­vat Jee­suk­sen kaik­kien kan­so­jen va­pah­ta­jak­si. He iloit­si­vat löy­tä­es­sään odo­te­tun ku­nin­kaan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus julisti taivaallisen Isänsä tahtoa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jeesuksessa Herra pelastaa ihmiskunnan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Pro­feet­to­jen en­nus­tuk­sis­sa on mo­nia yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka to­teu­tui­vat Jee­suk­sen elä­mäs­sä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lähellä ja rakastettuna

Sana sunnuntaiksi27.12.2020 6.15

Jou­lu­kuun 27. päi­vä on van­has­sa kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu apos­to­li Jo­han­nek­sel­le. Kirk­ko­vuo­den päi­vä muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan sana kohtaa vastustusta

Sana sunnuntaiksi26.12.2020 7.15

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

Helena Soranta

Helena Soranta

”Minä ilmoitan teille ilosanoman”

Sana sunnuntaiksi25.12.2020 7.15

Jou­lun lap­si syn­tyi maa­il­maan va­pah­ta­maan koko ih­mis­kun­nan syn­nin, kuo­le­man ja vi­hol­li­sen val­las­ta.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys