JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LailaUljas
24.7.2021

Men­to­ri

JoonasMajuri
22.7.2021

Kiin­nos­taa­ko?

SuviMyllymäki
20.7.2021

Rip­pi­lei­ril­le

LiisaLilvanen-Pelkonen
18.7.2021

Hau­taus­maan rau­haa

AiliPasanen
16.7.2021

Park­ki­paik­ka pel­to­seu­rois­sa

HelmiYrjänä
14.7.2021

Kä­sien töi­tä ja vaa­te­tus­ta

PauliMäättä
12.7.2021

Pel­to­seu­rois­sa

KirstiWallenius-Riihimäki
10.7.2021

Kup­lis­sa

VesaKumpula
8.7.2021

Kel­puu­tam­me­ko vain "hy­vät" omik­si ys­tä­vik­sem­me?

AnneLindfors
6.7.2021

Tien­haa­ras­sa

VaulaEskeli
4.7.2021

Su­vi­seu­rois­sa päi­vä­sel­tään

JouniLesonen
2.7.2021

Elä­mää pi­tem­pi ta­ri­na

Päivämiehen Vierasblogi
30.6.2021

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

Hanna-MariaJurmu
28.6.2021

Kou­lun­käyn­tiä ja opis­ke­lua

Kohti Reisjärven Suviseuroja
26.6.2021

Lai­ti­lan per­he val­mis­tau­tuu Su­vi­seu­roi­hin

TuulaStång
22.6.2021

Niin sa­not­tu­ja lep­poi­sia elä­ke­päi­viä

SallaPätsi
13.5.2021

Ka­rit­sa­te­ra­pi­aa täh­ti­tai­vaan al­la

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

Lähetystyössä
5.4.2020

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

LailaUljas
24.7.2021

Men­to­ri

JoonasMajuri
22.7.2021

Kiin­nos­taa­ko?

SuviMyllymäki
20.7.2021

Rip­pi­lei­ril­le

LiisaLilvanen-Pelkonen
18.7.2021

Hau­taus­maan rau­haa

AiliPasanen
16.7.2021

Park­ki­paik­ka pel­to­seu­rois­sa

HelmiYrjänä
14.7.2021

Kä­sien töi­tä ja vaa­te­tus­ta

PauliMäättä
12.7.2021

Pel­to­seu­rois­sa

KirstiWallenius-Riihimäki
10.7.2021

Kup­lis­sa

VesaKumpula
8.7.2021

Kel­puu­tam­me­ko vain "hy­vät" omik­si ys­tä­vik­sem­me?

AnneLindfors
6.7.2021

Tien­haa­ras­sa

VaulaEskeli
4.7.2021

Su­vi­seu­rois­sa päi­vä­sel­tään

JouniLesonen
2.7.2021

Elä­mää pi­tem­pi ta­ri­na

Päivämiehen Vierasblogi
30.6.2021

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

Hanna-MariaJurmu
28.6.2021

Kou­lun­käyn­tiä ja opis­ke­lua

Kohti Reisjärven Suviseuroja
26.6.2021

Lai­ti­lan per­he val­mis­tau­tuu Su­vi­seu­roi­hin

TuulaStång
22.6.2021

Niin sa­not­tu­ja lep­poi­sia elä­ke­päi­viä

SallaPätsi
13.5.2021

Ka­rit­sa­te­ra­pi­aa täh­ti­tai­vaan al­la

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

Lähetystyössä
5.4.2020

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

Viikon kysymys

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.