JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TuulaStång
21.9.2021

Elä­män­kou­lua lin­ja-au­tos­sa

LiisaLilvanen-Pelkonen
19.9.2021

Kuin­ka pal­jon pi­tää jak­saa?

AnneLindfors
17.9.2021

Sii­nä het­kes­sä täy­del­li­nen ar­mo

SuviMyllymäki
15.9.2021

Etä­töis­sä

AiliPasanen
13.9.2021

Lah­ja­kel­lo an­taa lah­jak­si ai­kaa

SallaPätsi
11.9.2021

Seu­ra­mat­ka­haa­vei­ta ja lei­ri­tah­toa

KirstiWallenius-Riihimäki
9.9.2021

Pa­ra­dok­si

VesaKumpula
7.9.2021

Ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riö

JoonasMajuri
6.9.2021

Nyt tai ei kos­kaan

PauliMäättä
3.9.2021

Rip­pi­ku­va jäi ot­ta­mat­ta

VaulaEskeli
1.9.2021

C-ka­set­ti­su­ku­pol­ven mu­siik­ki­tal­ti­oin­te­ja

Hanna-MariaJurmu
30.8.2021

Joko me­nit pois, mi­nun ke­sä­ni?

Lähetystyössä
28.8.2021

Sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jät

HelmiYrjänä
26.8.2021

Har­maa olo

JouniLesonen
24.8.2021

Älä vas­taa ou­toon nu­me­roon

LailaUljas
24.7.2021

Men­to­ri

Päivämiehen Vierasblogi
30.6.2021

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

Kohti Reisjärven Suviseuroja
26.6.2021

Lai­ti­lan per­he val­mis­tau­tuu Su­vi­seu­roi­hin

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

TuulaStång
21.9.2021

Elä­män­kou­lua lin­ja-au­tos­sa

LiisaLilvanen-Pelkonen
19.9.2021

Kuin­ka pal­jon pi­tää jak­saa?

AnneLindfors
17.9.2021

Sii­nä het­kes­sä täy­del­li­nen ar­mo

SuviMyllymäki
15.9.2021

Etä­töis­sä

AiliPasanen
13.9.2021

Lah­ja­kel­lo an­taa lah­jak­si ai­kaa

SallaPätsi
11.9.2021

Seu­ra­mat­ka­haa­vei­ta ja lei­ri­tah­toa

KirstiWallenius-Riihimäki
9.9.2021

Pa­ra­dok­si

VesaKumpula
7.9.2021

Ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riö

JoonasMajuri
6.9.2021

Nyt tai ei kos­kaan

PauliMäättä
3.9.2021

Rip­pi­ku­va jäi ot­ta­mat­ta

VaulaEskeli
1.9.2021

C-ka­set­ti­su­ku­pol­ven mu­siik­ki­tal­ti­oin­te­ja

Hanna-MariaJurmu
30.8.2021

Joko me­nit pois, mi­nun ke­sä­ni?

Lähetystyössä
28.8.2021

Sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jät

HelmiYrjänä
26.8.2021

Har­maa olo

JouniLesonen
24.8.2021

Älä vas­taa ou­toon nu­me­roon

LailaUljas
24.7.2021

Men­to­ri

Päivämiehen Vierasblogi
30.6.2021

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

Kohti Reisjärven Suviseuroja
26.6.2021

Lai­ti­lan per­he val­mis­tau­tuu Su­vi­seu­roi­hin

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

Viikon kysymys

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.