JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
AiliPasanen
17.5.2021

Luon­non kau­neu­den ma­te­ma­tiik­kaa

KirstiWallenius-Riihimäki
15.5.2021

Lu­ki­häi­rö

Kohti Reisjärven Suviseuroja
14.5.2021

Eri kie­li, sama us­ko. Su­vi­seu­ro­jen kan­sain­vä­li­syys to­teu­tuu tä­nä­kin vuon­na

SallaPätsi
13.5.2021

Ka­rit­sa­te­ra­pi­aa täh­ti­tai­vaan al­la

VesaKumpula
11.5.2021

An­na mi­nul­le ai­kaa!

PauliMäättä
9.5.2021

Toi­nen to­del­li­suus

LailaUljas
7.5.2021

Kak­so­set

VaulaEskeli
5.5.2021

Vii­me ti­pas­sa – yh­des­tois­ta het­ki

JouniLesonen
3.5.2021

Sär­ky­vää

Hanna-MariaJurmu
1.5.2021

Huh­ti­kuus­sa ilon kaut­ta

AnneLindfors
29.4.2021

"Jee­tut vie­ret­tä"

LiisaLilvanen-Pelkonen
27.4.2021

Su­vi­seu­ra­suk­kia odo­tel­les­sa

TuulaStång
24.4.2021

On­ko kan­san­kirk­ko meil­le ra­kas?

SuviMyllymäki
16.4.2021

Gra­dua vail­le

JoonasMajuri
14.4.2021

Min­kä­lai­nen olen?

HelmiYrjänä
3.4.2021

In­hi­mil­li­siä tun­tei­ta, kau­nii­ta sa­no­ja ja kos­ket­ta­vaa mu­siik­kia

Päivämiehen Vierasblogi
26.3.2021

Haa­vo­jen hoi­toa

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

Lähetystyössä
5.4.2020

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

AiliPasanen
17.5.2021

Luon­non kau­neu­den ma­te­ma­tiik­kaa

KirstiWallenius-Riihimäki
15.5.2021

Lu­ki­häi­rö

Kohti Reisjärven Suviseuroja
14.5.2021

Eri kie­li, sama us­ko. Su­vi­seu­ro­jen kan­sain­vä­li­syys to­teu­tuu tä­nä­kin vuon­na

SallaPätsi
13.5.2021

Ka­rit­sa­te­ra­pi­aa täh­ti­tai­vaan al­la

VesaKumpula
11.5.2021

An­na mi­nul­le ai­kaa!

PauliMäättä
9.5.2021

Toi­nen to­del­li­suus

LailaUljas
7.5.2021

Kak­so­set

VaulaEskeli
5.5.2021

Vii­me ti­pas­sa – yh­des­tois­ta het­ki

JouniLesonen
3.5.2021

Sär­ky­vää

Hanna-MariaJurmu
1.5.2021

Huh­ti­kuus­sa ilon kaut­ta

AnneLindfors
29.4.2021

"Jee­tut vie­ret­tä"

LiisaLilvanen-Pelkonen
27.4.2021

Su­vi­seu­ra­suk­kia odo­tel­les­sa

TuulaStång
24.4.2021

On­ko kan­san­kirk­ko meil­le ra­kas?

SuviMyllymäki
16.4.2021

Gra­dua vail­le

JoonasMajuri
14.4.2021

Min­kä­lai­nen olen?

HelmiYrjänä
3.4.2021

In­hi­mil­li­siä tun­tei­ta, kau­nii­ta sa­no­ja ja kos­ket­ta­vaa mu­siik­kia

Päivämiehen Vierasblogi
26.3.2021

Haa­vo­jen hoi­toa

VirpiMäkinen
26.1.2021

Koh­taa­mi­sia kir­joit­ta­mal­la

SauliTervaniemi
18.1.2021

Poh­din­taa pää­te­py­sä­kil­lä

Paula-MaariaItäniemi
4.1.2021

Blo­gi­vuo­si, ko­ro­na­vuo­si

HeikkiHonkala
31.12.2020

Blo­gis­tin elä­mää

AulikkiPiirainen
28.12.2020

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

MiiaKivioja
1.12.2020

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

SatuLuokkanen
23.11.2020

Ka­la­on­nea ker­rak­seen

Opistoblogi
30.4.2020

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

Lähetystyössä
5.4.2020

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

Viikon kysymys

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies