JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

27.2. 10:53
2023022710533820230305060000

Jou­ni Le­so­nen

Se oli ra­ken­net­tu vuo­si­tu­han­sien ai­ka­na uu­del­leen mon­ta ker­taa. So­ta­jou­kot oli­vat hyö­kän­neet sitä vas­taan pii­rit­tä­en sitä pit­kiä ai­ko­ja. So­tien seu­rauk­se­na sen muu­rit oli ha­jo­tet­tu, re­vit­ty lä­hes maan ta­sal­le. Puo­lus­tus­tais­te­luis­sa oli kuol­lut lu­ke­ma­ton mää­rä ih­mi­siä. Siel­lä oli juo­ni­tel­tu ja siel­tä oli pa­et­tu juo­nit­te­li­joi­ta. Ku­nin­gas Daa­vid ni­me­si sen hal­li­tus­kau­pun­gik­seen. Kun Sa­lo­mon ra­ken­nut­ti sitä, käy­tet­tiin val­miik­si muo­toil­tu­ja ra­ken­nus­ki­viä: ”ei työ­maal­ta kuu­lu­nut va­sa­ran, ei tal­tan ei­kä min­kään muun­kaan rau­ta­työ­ka­lun ään­tä” (1. Kun. 6:7). Temp­pe­lin si­sä­pin­nat si­lat­tiin kul­lal­la. Si­sä­kam­mi­on hän eris­tyt­ti kul­ta­ket­juin. Temp­pe­lis­tä tuli häi­käi­se­vän kau­nis.

Sa­lo­mol­ta meni kak­si­kym­men­tä vuot­ta kah­teen suu­reen ra­ken­nus­työ­hön, Her­ran temp­pe­lin ja oman pa­lat­sin­sa ra­ken­ta­mi­seen. Jo hä­nen isän­sä Daa­vid oli ha­lun­nut ”kai­kes­ta sy­dä­mes­tään” ra­ken­taa temp­pe­lin. Her­ra sa­noi hä­nel­le: ”Sinä et ole sitä temp­pe­liä ra­ken­ta­va, sen saa ra­ken­taa mi­nul­le poi­ka­si” (1. Kun. 8:19).

Baa­be­lin van­keu­des­sa vie­raal­la maal­la sitä muis­tel­tiin ja sin­ne ikä­vöi­den lau­sut­tiin: ”Je­ru­sa­lem, jos si­nut unoh­dan, ka­dot­koon kä­te­ni voi­ma!” (Ps. 137:5). Pal­jon myö­hem­min Per­si­an pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta tul­lut Ne­he­mia rat­sas­ti yöl­lä sa­laa tut­ki­maan muu­re­ja. ”Je­ru­sa­le­min muu­rit ovat rau­ni­oi­na, ja sen por­tit on pol­tet­tu” (Neh. 1:3). Al­koi jäl­leen­ra­ken­nus­työ. Kan­sa sai yh­den sy­dä­men, muu­rit ja por­tit kor­jat­tiin.

Ku­nin­gas He­ro­des ra­ken­nut­ti Je­ru­sa­le­min temp­pe­lit lo­pul­li­seen lois­toon­sa. Sil­loin sii­tä sa­not­tiin: ”Joka ei ole näh­nyt He­ro­dek­sen ra­ken­nus­ta, ei ole näh­nyt kos­kaan mi­tään kau­nis­ta” (Da­niel Rops: Sel­lais­ta oli elä­mä Jee­suk­sen ajan Pa­les­tii­nas­sa).

Em­me tie­dä, mi­ten hy­vin ope­tus­lap­set tun­si­vat kau­niin, jy­ke­väs­ti suu­ris­ta ki­vis­tä ra­ken­ne­tun kau­pun­kin­sa temp­pe­lin men­nei­syy­den, sen muu­rien ra­ken­ta­mi­set ja sor­tu­mi­set, so­dat ja jul­muu­det, sen temp­pe­lei­den lois­ton ja kau­neu­den.

Jee­sus puh­ke­si it­kuun kau­pun­gin näh­des­sään ja sa­noi: ”Kun­pa si­nä­kin tänä päi­vä­nä ym­mär­täi­sit, mis­sä tur­va­si on! Mut­ta nyt se on si­nun sil­mil­tä­si kät­ket­ty. Vie­lä tu­let nä­ke­mään ajan, jol­loin vi­hol­li­set ra­ken­ta­vat ym­pä­ril­le­si val­lin, saar­ta­vat si­nun ja käy­vät kimp­puu­si joka puo­lel­ta. He murs­kaa­vat maan ta­sal­le si­nut ja si­nun asuk­kaa­si. Si­nuun ei jä­te­tä ki­veä ki­ven pääl­le, kos­ka et ta­jun­nut et­sik­ko­ai­kaa­si.” (Luuk. 19:42–44.)

Kun Jee­sus oli tul­lut ulos temp­pe­lis­tä ja läh­dös­sä pois Je­ru­sa­le­mis­ta, ope­tus­lap­set tu­li­vat hä­nen luok­seen näyt­tääk­seen hä­nel­le temp­pe­li­a­lu­een ra­ken­nuk­sia: ”Opet­ta­ja, kat­so! Mit­kä ki­vet, mikä ra­ken­nus!” (Mark. 13:1).

Ra­ken­nus oli mah­ta­va: Sa­lo­mo­nin käy­tä­väs­sä oli kol­me 268 pyl­vään ri­viä. Ku­nin­kaan pyl­väs­käy­tä­väs­sä oli kol­me lai­vaa, jois­ta kes­kim­mäi­nen ko­ho­si 28 met­rin kor­keu­teen. Ne oli­vat niin pak­su­ja, et­tä edes kol­men mie­hen kä­det ei­vät yl­tä­neet nii­den ym­pä­ri. (Da­niel Rops.)

Temp­pe­lin lois­toa kat­sel­les­saan ope­tus­lap­set kuu­li­vat vie­rel­tään Jee­suk­sen sa­nat: ”Kaik­ki re­vi­tään maa­han, tän­ne ei jää ki­veä ki­ven pääl­le” (Mark. 13:2). Vä­hän ai­kai­sem­min hän oli to­den­nut: ”Tei­dän temp­pe­lin­ne on jää­vä asu­jaan­sa vail­le” (Matt. 23:38).

Temp­pe­lin vii­mei­nen ra­ken­nus­vai­he kes­ti yli 60 vuot­ta. Suu­rim­man lois­ton­sa se saa­vut­ti noin 60 jKr. Vain nel­jä vuot­ta sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen Her­ran en­nus­tus to­teu­tui. Roo­man ar­mei­ja hyök­kä­si mo­nel­ta suun­nal­ta. Lin­naa puo­lus­tet­tiin an­ka­ras­ti. Päi­vä päi­väl­tä puo­lus­ta­jien voi­mat eh­tyi­vät. Temp­pe­li esi­pi­hoi­neen val­loi­tet­tiin ja tu­hot­tiin. Ei jää­nyt ki­veä ki­ven pääl­le.

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys