JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Paradoksi

9.9.2021 6.15

Juttua muokattu:

8.9. 15:00
2021090815005620210909061500

Kirs­ti Wal­le­nius-Rii­hi­mä­ki

Mi­nul­la on ol­lut suu­ren­moi­nen lei­pä­työ: olen saa­nut opet­taa lu­ki­o­lai­sil­le us­kon­toa, psy­ko­lo­gi­aa ja fi­lo­so­fi­aa 1960-lu­vul­ta täl­le vuo­si­tu­han­nel­le as­ti. En minä ai­na ole ym­mär­tä­nyt, mitä ope­tin. Mo­nes­ti tie­to siir­tyi muis­tiin­pa­nois­ta­ni op­pi­lai­den vih­koi­hin käy­mät­tä vä­lil­lä kum­man­kaan pääs­sä.

Nyt, kun on ai­kaa aja­tel­la, nou­see kau­kai­sis­ta muis­ti­lo­ke­rois­ta iha­nia aja­tuk­sen poi­ka­sia. Tä­män päi­vän ”löy­tö” oli PA­RA­DOK­SI. Op­pi­laat kai kir­joit­ti­vat vih­koi­hin­sa: ”pa­ra­dok­si: vas­ta­koh­dat ää­rim­mil­leen kär­jis­tet­tyi­nä”. Ja minä se­li­tin sil­loi­sen ”Tei­nien te­o­lo­gi­an” mu­kaan, et­tä kris­ti­nus­ko on pa­ra­dok­si, ja op­pi­laat kir­joit­ti­vat vih­koi­hin­sa: ”Us­kon, kos­ka se on mah­do­ton­ta. Olen var­ma, kos­ka se on mie­le­tön­tä.”

Tä­män muis­tin, kun ra­di­on aa­mu­har­tau­den pi­tä­jä ana­ly­soi sa­naa ”sana”. Krei­kan kie­les­sä ”sana” on LO­GOS eli sa­maa poh­jaa kuin suo­men kie­les­sä lo­giik­ka ja lo­gis­tiik­ka. Jo an­tii­kis­sa lo­giik­ka mää­ri­tel­tiin kaik­kea hal­lit­se­vak­si pe­ri­aat­teek­si, jär­jek­si. Raa­ma­tus­sa sa­no­taan: ”Alus­sa oli sana.” Sana tuli Kris­tuk­ses­sa li­hak­si, siis ih­mi­sek­si. Kris­tus on siis kaik­kea hal­lit­se­va jär­ki.

En tie­dä, mitä täs­tä ym­mär­rän. Mut­ta kun kaik­ki­al­ta tu­lee kris­til­li­syy­den kri­ti­soin­tia ja koh­ti käy­viä jär­jel­lä ym­mär­ret­tä­viä ky­sy­myk­siä, ha­lu­an tur­vau­tua sii­hen, et­tä mi­nun jär­ke­ni ei ole se vii­mei­nen to­tuus, vaan sitä vie­lä pal­jon suu­rem­pi on Lo­gos, Kris­tus.

Sa­man­ta­pai­sis­sa miet­teis­sä tai­si ol­la pro­feet­ta Elia, kun hän Baa­lin pal­ve­lun le­vi­tes­sä mot­kot­ti Ju­ma­lal­le, et­tä hän on ai­noa, joka ei ole ku­mar­ta­nut Baa­lil­le, ja nyt hä­net­kin ai­o­taan tap­paa. Ju­ma­la huo­maut­ti, et­tä 7000 hän on jät­tä­nyt Is­ra­e­liin nii­tä, jot­ka ei­vät ole Baa­lia ku­mar­ta­neet. (Oli muu­ten vir­kis­tä­vää lu­kea pit­käs­tä ai­kaa Ku­nin­gas­ten kir­jo­ja. (1 Kun. 19)

Rip­pi­kou­lu­lai­sen on en­nen kon­fir­maa­ti­o­ta osat­ta­va ul­koa vä­hän ka­te­kis­muk­sen vii­si pää­kap­pa­let­ta. Ai­kai­sem­min ul­ko­läk­syi­hin liit­tyi nii­den se­li­tyk­set­kin. Tu­han­net nuo­ret ovat lei­rin­sä vä­li­a­joil­la ja il­tai­sin pau­kut­ta­neet pää­hän­sä yk­sin tai kuo­ro­lau­sun­ta­na: ”Minä us­kon, et­ten minä voi omas­ta jär­jes­tä­ni tai voi­mas­ta­ni us­koa Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, Her­raa­ni, en­kä tul­la Hä­nen ty­kön­sä, vaan . . .” Kai­va­pa tämä kau­kai­sis­ta muis­ti­lo­ke­rois­ta­si ja opet­te­le asia nyt ”si­säl­tä”!

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
KirstiWallenius-Riihimäki

”Vuosi vanhan vanhentaa, kaksi lapsen kasvattaa”

3.1.2022 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Elämän pituinen keskustelu Taivaan Isän kanssa

8.12.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Suviseuroja talkoolaisen näkökulmasta

26.10.2021 9.30
KirstiWallenius-Riihimäki

Beigeä, kashmiria ja hehkuvaa munakoisoa

7.10.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Rippikoulukuplia

6.8.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Kuplissa

10.7.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Etäpyhäkoulu oman väen kesken

11.6.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Lukihäirö

15.5.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Sukupolvet vaihtuvat

12.4.2021 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Korona-ajan viihteitä

12.3.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Kastejuhla korona-aikaan

11.2.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Koronavuoden itsetilitystä

10.1.2021 6.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Aina vaan sitä koronaa

27.11.2020 14.55
KirstiWallenius-Riihimäki

Penkinpainajaiset vai pelkät painajaiset?

28.9.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ne monisteiden oikeat puolet

5.9.2020 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Miten kirjoitan blogia?

9.8.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Jännityskertomus: Rippikoulut vuonna 2020

9.6.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Millaista on vanheta?

16.5.2020 6.35
KirstiWallenius-Riihimäki

Tiukat sanat kuin kimeä ilmahälytyssireeni

8.4.2020 6.10
KirstiWallenius-Riihimäki

Kyllä minä niin mieleni pahoitan

15.3.2020 6.20
KirstiWallenius-Riihimäki

Tärkeä oivallus

6.2.2020 6.45
KirstiWallenius-Riihimäki

Näinkö tässä kävikin?

2.1.2020 6.32
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys