JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jos Jumala suo

23.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

21.2. 13:03
2024022113032420240223080000

Kari Kar­ju­la

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Pu­das­jär­vel­lä, jos Ju­ma­la suo. Ai­kai­sem­min tuo ”jos Ju­ma­la suo”, tun­tui ai­ka kli­sei­sel­tä. Kos­ka mik­si­pä ei oli­si suo­nut ja mik­si ih­mees­sä nyt ei en­si ke­sä­nä Su­vi­seu­ro­ja muka jär­jes­tet­täi­si. Kui­ten­kin vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na tuo lau­se on muut­tu­nut pal­jon to­del­li­sem­mak­si. Jopa meil­le niin rak­kaat Su­vi­seu­rat jou­dut­tiin pa­ri­na ke­sä­nä ko­ko­naan pe­ru­maan kent­tä­o­lo­suh­teis­ta ja pi­tä­mään etä­nä.

Nämä kaik­ki vii­meis­ten vuo­sien ai­heut­ta­mat muu­tok­set ajat­te­lus­sa ovat teh­neet sen, et­tä mo­net asi­at lyö­dään luk­koon vas­ta ihan vii­me ti­pas­sa. Esi­mer­kik­si hiih­to­lo­man mök­ki­reis­sua suun­ni­tel­les­sa ei us­kal­la lap­sil­le ko­vin­kaan pal­joa etu­kä­teen lu­va­ta yh­tään mi­tään, kos­ka yk­si­kin sai­ras­ta­paus saat­taa es­tää reis­sun to­teu­tu­mi­sen. En­nen ei ol­tu niin tark­ko­ja, vaan men­tiin vain. Jo­ten­kin tun­tuu, et­tä näi­tä kai­ken­lai­sia tou­hu­a­mi­sen es­tä­viä ta­pah­tu­mia tu­lee pal­jon enem­män kuin en­nen. Au­to le­vi­ää, joku sai­ras­tuu, joku lak­koi­lee ei­kä sen ta­kia hom­mat toi­mi ja niin edel­leen.

Täs­tä voi ol­la kui­ten­kin hy­vi­ä­kin puo­lia. Eh­kä pa­la­taan enem­män sii­hen ex tem­po­re -kult­tuu­riin, jol­loin asi­oi­ta teh­dään no­pe­as­ti­kin ja kaik­keen mu­kau­du­taan hel­pom­min ja mut­kat­to­mam­min.

Sil­ti en­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin on jo työ­vuo­ro va­rat­tu­na, vaik­ka ei­hän sitä kos­kaan tie­dä, pää­see­kö edes läh­te­mään yh­del­le kool­le. Ei­kä sitä kan­na­ta käyt­tää es­tee­nä oman työ­vuo­ron va­raa­mi­sel­le tai muu­hun vas­tuu­teh­tä­vään lu­pau­tu­mi­sel­le, et­tei ole var­ma seu­roi­hin me­nos­ta. Tu­lee­pa­han var­mem­min men­tyä, kun on pai­net­ta sil­tä­kin puo­lel­ta.

Kan­nus­tan­kin kaik­kia kat­so­maan eteen­päin luot­ta­vai­ses­ti, suun­nit­te­le­maan tu­le­vaa ja te­ke­mään asi­oi­ta jo etu­kä­teen. Niin Raa­ma­tus­sa­kin neu­vo­taan. Tu­le­vien ki­vo­jen asi­oi­den suun­nit­te­lu myös ko­hen­taa mie­li­a­laa ja an­taa tu­le­vai­suu­del­le toi­von nä­ky­miä ja asi­oi­ta, joi­ta odot­taa in­nol­la!

KariKarjula
Olen 34-vuotias kasvavan 6-lapsisen perheen isä, aviomies ja yrittäjä. Vietän parhaillaan niitä klassisia elämän ruuhkavuosia. Tasapainoa työ- ja kotiarkeen tuovat luonnossa liikkuminen vihreällä nurmella golfkärryä työntäen, muut pallopelit sekä saunaillat miesten kesken. Asumme vaimoni syntymäseudulla Eurajoen Luvialla, Satakunnan sydämessä. Yhteyden minuun saa sähköpostilla kari.karjula@gmail.com
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys