JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Asuntovaunu vs. kesämökki

20.3.2023 9.45

Juttua muokattu:

20.3. 09:34
2023032009340920230320094500

Kari Kar­ju­la

Sitä ih­mi­nen ai­na haa­vei­lee mo­nen­lais­ta. Ja suun­nit­te­lee. ”Sit­kut­te­luk­si” sitä myös kut­su­taan. ”Sit ku oon eläk­keel­lä, niin…” tai ”Sit ku on tar­peek­si ra­haa, niin…”

Sit­kut­te­lua tu­lee it­se­kin har­ras­tet­tua. Yk­si haa­veis­ta on ke­sä­mök­ki jär­ven ran­nal­la. Sit­ten kun lap­set ovat sen ver­ran iso­ja, et­tei tar­vi koko ajan ol­la nii­tä vah­ti­mas­sa ran­nas­sa. Ja sit­ten kun se on ta­lou­del­li­ses­ti mah­dol­lis­ta.

Yk­si haa­ve kui­ten­kin to­teu­tui ke­säl­lä 2017, kun saim­me per­heel­lem­me han­kit­tua asun­to­vau­nun. Ei mi­tään kat­sei­ta kään­tä­vää ta­lo­vau­nua, vaan ihan pie­nen pe­rus­vau­nun. ”550 So­lik­ka” on nyt kul­ke­nut ve­to­kou­kus­sa mo­nen ke­sän mo­net reis­sut. Ja mikä pa­ras­ta, muu­ta­mal­la ys­tä­vä­per­heel­lä on myös jär­jes­ty­nyt mah­dol­li­suus hank­kia oma vau­nu. Mikä sen mu­ka­vam­paa kuin yh­des­sä tuk­kia tei­tä ja le­väh­dys­paik­ko­ja!

Mik­si ih­mi­nen ei osaa elää het­kes­sä, vaan usein pyr­kii jo­hon­kin muu­al­le? Mik­si sitä ei osaa py­säh­tyä, kat­sel­la ym­pä­ril­leen ja ol­la tyy­ty­väi­nen juu­ri sii­hen ja sii­nä, mis­sä sil­lä het­kel­lä on? Si­tä­hän ai­na sa­no­taan, et­tä on­nel­li­suus on täs­sä ja nyt.

Kir­joit­te­len tätä teks­tiä myö­hään il­lal­la las­ten ja vai­mon jo nuk­ku­es­sa. Mi­nul­le tyy­pil­li­seen ta­paan kaik­ki asi­at jää­vät ai­na vii­me tip­paan. Kyl­lä ne hoi­tu­vat, mut­ta har­voin etu­a­jas­sa. Nyt on het­ken ihan hyvä. Äs­ken sain rau­has­sa pe­lail­la eri puo­lel­la Suo­mea asu­vien ve­li­poi­kien kans­sa ne­tin kaut­ta lau­ta­pe­le­jä. Sa­mal­la on­nis­tui myös ryh­mä­kes­kus­te­lu ja kuu­lu­mis­ten vaih­to! On tämä ny­ky­ai­ka tuo­nut pal­jon hy­viä asi­oi­ta mu­ka­naan, vaik­ka kuu­lem­ma en­nen oli kaik­ki pa­rem­min. Moni asia var­mas­ti oli­kin, mut­ta ny­ky­ai­kaan on tyy­ty­mi­nen.

Muu­ten, on asun­to­vau­nus­sa yk­si ver­rat­to­man hyvä puo­li suh­tees­sa ke­sä­mök­kiin: asun­to­vau­nu vie ai­na suu­riin seu­roi­hin ja ke­sä­mök­ki seu­rois­ta pois.

KariKarjula
Olen 34-vuotias kasvavan 6-lapsisen perheen isä, aviomies ja yrittäjä. Vietän parhaillaan niitä klassisia elämän ruuhkavuosia. Tasapainoa työ- ja kotiarkeen tuovat luonnossa liikkuminen vihreällä nurmella golfkärryä työntäen, muut pallopelit sekä saunaillat miesten kesken. Asumme vaimoni syntymäseudulla Eurajoen Luvialla, Satakunnan sydämessä. Yhteyden minuun saa sähköpostilla kari.karjula@gmail.com
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys