JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Karkkilakko

23.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

19.5. 11:05
2023051911054320230523060000

Kari Kar­ju­la

Olen ol­lut 35 vuot­ta kes­tä­nees­tä elä­mäs­tä­ni kark­ki­la­kos­sa yli puo­let. Pi­sin yh­tä­jak­soi­nen lak­ko kes­ti yli seit­se­män vuot­ta. Sen päät­ty­mi­ses­tä ker­ron myö­hem­min.

Mik­si sit­ten olen syö­mät­tä kark­kia? Sik­si, et­tä söi­sin sitä ihan älyt­tö­män pal­jon, jos en ra­joit­tai­si sitä to­taa­li­sel­la la­kol­la. Joil­la­kin ih­mi­sil­lä on sel­lai­nen omi­nai­suus, jota kut­su­taan it­se­ku­rik­si. Joil­la­kin sitä taas ei ole. Käsi pys­tyyn; mi­nul­la ei ole. Mut­ta pys­tyn ole­maan il­man jo­tain asi­aa, kun jä­tän sen täy­sin pois. Saat­taa kuu­los­taa jon­kun kor­viin has­sul­ta, mut­ta näin se mo­nil­la ih­mi­sil­lä mo­nen asi­an suh­teen me­nee.

Jo lap­se­na olim­me usein kark­ki­la­kos­sa. Yleen­sä lak­ko kes­ti vuo­den­vaih­tees­ta seu­raa­vaan jou­luun. Muis­tan os­ta­nee­ni en­sim­mäi­sen kän­nyk­kä­ni 13-vuo­ti­aa­na jou­lu­na 2001 juu­ri­kin vuo­den kes­tä­nees­tä kark­ki­la­kos­ta saa­mil­la­ni pal­kin­to­ra­hoil­la. Van­hem­mil­la­ni oli ta­pa­na tu­kea kark­ki­lak­ko­jam­me ra­ha­bo­nuk­sil­la. Kän­nyk­kä oli No­ki­an 3310. Tie­tys­ti No­ki­an, ei­hän sii­hen ai­kaan edes juu­ri mui­ta ol­lut. Tuol­lai­nen äly­tön kän­nyk­kä on ai­van hyvä en­si­pu­he­lin lap­sel­le. Sa­maa kaa­vaa olem­me käyt­tä­neet omien las­tem­me koh­dal­la, jois­ta kol­mas nyt jo ko­vas­ti hin­kuu äly­pu­he­lin­ta, mut­ta saa odo­tel­la vie­lä to­vin, et­tä pää­see nel­jän­nel­le luo­kal­le.

Se seit­se­män vuo­den kark­ki­lak­ko päät­tyi ai­ka­naan vuon­na 2010 esi­kois­poi­kam­me syn­ty­mään. Vai­mo­ni oli jo seu­rus­te­lun alus­ta läh­tien pyr­ki­nyt saa­maan mi­nua taas kar­kin­syö­jä­ka­ve­rik­si it­sel­leen, et­tei tar­vit­si­si it­se ko­kea syyl­li­syyt­tä her­ku­tel­les­saan läs­nä ol­les­sa­ni. Ei oli­si kyl­lä tar­vin­nut ko­kea. Lu­pa­sin hä­nel­le, et­tä kun­han tu­lee tar­peek­si hyvä syy, lo­pe­tan kyl­lä la­kon. Lap­sen syn­ty­mää pi­din tar­peek­si hy­vä­nä syy­nä ja niin­pä ava­sin etu­kä­teen ta­pah­tu­maa var­ten hank­ki­ma­ni Re­mix-pus­sin syn­ny­ty­so­sas­tol­la hei­kos­ti nu­ku­tun yön jäl­keen. Oli kir­peä sit­ruu­na­kol­mio. Myö­hem­min vai­mo kyl­lä ka­tui eh­do­tus­taan, kun kar­kin­syön­ti­ni kar­ka­si kä­sis­tä. Oli taas uu­den la­kon ai­ka.

Ny­kyi­sin syön kark­kia jou­lun­py­hät ja Su­vi­seu­ro­jen ajan. Mais­tuu muu­ten ai­van älyt­tö­män hy­väl­le, kun jou­lu­aat­to­na aa­mu­puu­ron jäl­keen avaa en­sim­mäi­sen Ju­li­an tai Bu­da­pes­tin. Saa­ti Su­vi­seu­rois­sa heti kes­ki­viik­ko­na ki­os­kien au­et­tua pää­see her­kut­te­le­maan Hy­vää ma­kuu­maas­ta -pus­sil­la. Ja ai­van yh­tä mu­ka­vaa on muu­ta­man päi­vän mät­tä­mi­sen jäl­keen taas huo­jen­tu­nee­na hok­sa­ta, et­tä puo­leen vuo­teen ei taas­kaan jou­du ko­ke­maan lii­al­li­sen kar­kin­syön­nin tuo­maa huo­noa oloa vat­sas­sa. Kan­nus­tan­kin kaik­kia koh­tuul­li­suu­teen her­kut­te­lun suh­teen.

KariKarjula
Olen 34-vuotias kasvavan 6-lapsisen perheen isä, aviomies ja yrittäjä. Vietän parhaillaan niitä klassisia elämän ruuhkavuosia. Tasapainoa työ- ja kotiarkeen tuovat luonnossa liikkuminen vihreällä nurmella golfkärryä työntäen, muut pallopelit sekä saunaillat miesten kesken. Asumme vaimoni syntymäseudulla Eurajoen Luvialla, Satakunnan sydämessä. Yhteyden minuun saa sähköpostilla kari.karjula@gmail.com
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys