JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Saisiko stressaamalla harmaita hiuksia?

15.1.2023 8.00

Juttua muokattu:

16.1. 10:08
2023011610082720230115080000

Kari Kar­ju­la

Vai­mo­ni on usein ju­tel­lut, kuin­ka hän odot­taa sitä ai­kaa, kun hiuk­se­ni al­ka­vat har­maan­tua, el­lei jopa ho­pe­oi­tua tyy­lik­kääs­ti. Sii­hen saat­taa ol­la vie­lä ai­kaa, olem­me­han vie­lä nuo­ria, al­le ne­li­kymp­pi­siä.

Tut­kis­ke­lin hius­ten har­maan­tu­mis­ta ne­tis­tä ja vas­taan tuli Il­ta­sa­no­mien uu­ti­nen vuo­del­ta 2015, jos­sa ker­rot­tiin New Yor­kin yli­o­pis­tos­sa teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa oli löy­det­ty yh­teys pit­kä­ai­kai­sen stres­sin ja hius­ten har­maan­tu­mi­sen vä­lil­lä. Sen mu­kaan pit­kä­ai­kai­sen stres­sin ai­heut­ta­ma tu­leh­dus­ti­la saa ke­hon erit­tä­mään hor­mo­ne­ja, jot­ka voi­vat va­hin­goit­taa vä­ri­pig­ment­tiä tuot­ta­via so­lu­ja, jol­loin har­maan­tu­mi­nen ai­kais­tuu. Li­säk­si stres­si voi ly­hen­tää hius­ten kier­toa, eli hiuk­set ir­to­a­vat ai­kai­sem­min, mikä voi osal­taan kiih­dyt­tää har­maan­tu­misp­ro­ses­sia. Hius ei har­maan­nu pääs­sä kas­va­es­saan, vaan har­maat hiuk­set kas­va­vat uu­si­na hius­tu­peis­ta.

Mi­kä­li näin to­si­aan on, ei vai­mon tar­vit­se vält­tä­mät­tä odo­tel­la hius­te­ni har­maan­tu­mis­ta ko­vin­kaan pit­käl­le van­huu­teen, sil­lä sen ver­ran te­ho­kas olen stres­saa­maan. Yrit­tä­jäl­lä stres­sat­ta­vaa riit­tää. On huo­li omas­ta ja per­heen toi­meen­tu­los­ta, työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta ja hei­dän toi­meen­tu­los­taan. Asi­ak­kai­den tyy­ty­väi­syy­den ta­voit­te­lu tuot­taa stres­siä, sa­moin yh­tey­den­pi­to eri ta­va­ran­toi­mit­ta­jien kans­sa.

Per­hee­ni­sä­nä huol­ta tuot­taa pai­neet las­ten kas­vat­ta­mi­ses­ta. Osaan­ko kas­vat­taa heis­tä kun­non kan­sa­lai­sia ja oh­ja­ta hei­tä kul­ke­maan tai­vaan tie­tä. Jak­san­ko luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon, kun tun­tuu, et­tä voi­mat ja luot­ta­mus ei­vät rii­tä kas­va­van per­heen kans­sa? Kan­sa­lai­se­na mur­het­ta tuot­ta­vat ym­pä­röi­vän maa­il­man ti­lan­teet. So­dat, tau­dit, hin­to­jen nou­sut ja muut me­di­as­sa jat­ku­vas­ti esil­lä ole­vat ai­heet.

Sa­mo­jen ai­hei­den pa­ris­sa on ol­lut jo vir­si­ru­noi­li­ja Ju­lius Krohn vuon­na 1880 kir­joit­ta­es­saan vir­ren 582. Siel­lä hän pu­hut­te­le­vas­ti nos­taa esil­le, et­tä vaik­ka kuin­ka it­se ah­ke­roi­sim­me ja puur­tai­sim­me, ei sil­lä vii­me kä­des­sä ole mer­ki­tys­tä, el­lei Ju­ma­la työ­tä siu­naa. Las­ten mää­räs­tä ja toi­meen­tu­los­ta mu­reh­ti­mi­ses­sa Krohn muis­tut­taa: ”Kun lin­nut, ruo­ho, ku­kat maan saa ruo­an vaat­teet Luo­jal­taan, hän myös­kin mei­tä aut­taa." Sii­hen saam­me luot­taa ja tyy­tyä.

KariKarjula
Olen 34-vuotias kasvavan 6-lapsisen perheen isä, aviomies ja yrittäjä. Vietän parhaillaan niitä klassisia elämän ruuhkavuosia. Tasapainoa työ- ja kotiarkeen tuovat luonnossa liikkuminen vihreällä nurmella golfkärryä työntäen, muut pallopelit sekä saunaillat miesten kesken. Asumme vaimoni syntymäseudulla Eurajoen Luvialla, Satakunnan sydämessä. Yhteyden minuun saa sähköpostilla kari.karjula@gmail.com
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys